Genesise 30:1-43

  • Bileha o tshola Dana le Nafetali (1-8)

  • Silepa o tshola Gada le Ashera (9-13)

  • Lea o tshola Isakare le Sebulone (14-21)

  • Ragele o tshola Josefa (22-24)

  • Matsomane a ga Jakobe a a oketsega (25-43)

30  Fa Ragele a bona gore o ne a sa tsholela Jakobe bana, o ne a fufegela mogolowe mme a raya Jakobe a re: “Nnaya bana go seng jalo ke tla swa.”  Foo Jakobe o ne a galefela Ragele mme a mo raya a re: “Ga ke Modimo. Ke ene yo o go thibetseng gore o se ka wa tshola bana.”*  Ka jalo, Ragele o ne a mo raya a re: “Bileha+ lelata la me ke yo. Tlhakanela dikobo le ene gore a tle a ntsholele bana,* gore le nna ke tle ke nne le bana ka ene.”  Foo o ne a naya Jakobe lelata la gagwe e bong Bileha gore a nne mosadi wa gagwe mme a tlhakanela dikobo le ene.+  Bileha o ne a ima mme fa nako e ntse e tsamaya a tsholela Jakobe ngwana wa mosimane.  Foo Ragele o ne a re: “Modimo o ile a nna moatlhodi wa me a bo a reetsa lentswe la me, mo a neng a nnaya ngwana wa mosimane.” Ke gone ka moo a neng a mmitsa Dana.*+  Bileha, lelata la ga Ragele, o ne a ima gape mme fa nako e ntse e tsamaya a tsholela Jakobe ngwana wa bobedi wa mosimane.  Foo Ragele o ne a re: “Ke sokasokane le nkgonne fela thata. Mme ke kgonne go fenya!” Ka jalo, o ne a mmitsa Nafetali.*+  Fa Lea a bona gore o ne a sa tlhole a kgona go tshola bana, o ne a tsaya Silepa lelata la gagwe a mo naya Jakobe go nna mosadi wa gagwe.+ 10  Mme Silepa, lelata la ga Lea, o ne a tsholela Jakobe ngwana wa mosimane. 11  Foo Lea o ne a re: “A lesego le legolo!” Ka jalo, o ne a mmitsa Gada.*+ 12  Morago ga moo Silepa, lelata la ga Lea, o ne a tsholela Jakobe ngwana wa bobedi wa mosimane. 13  Foo Lea o ne a re: “Ruri ke itumetse! Gonne ruri bana ba basetsana ba tla mpolela ke le yo o itumetseng.”+ Ka jalo, o ne a mmitsa Ashera.*+ 14  Jaanong ka nako ya fa go ne go rojwa korong, Rubene+ o ne a ntse a tsamaya mo nageng mme a bona maungo a dimandereiki.* Ka jalo, o ne a a tlisa kwa go Lea mmaagwe. Foo Ragele o ne a raya Lea a re: “Tsweetswee, nnaya mangwe a maungo a dimandereiki a ga morwao.” 15  Mme Lea o ne a mo raya a re: “A ga go a lekana go bo o tsere monna wa me?+ A jaanong o tla tsaya le maungo a dimandereiki a ga morwaake?” Ka jalo, Ragele o ne a re: “Go siame. Jakobe o tla tlhakanela dikobo le wena mo bosigong jono ka gonne o nneile maungo a dimandereiki a ga morwao.” 16  Maitseboa fa Jakobe a tla a tswa kwa madisong, Lea o ne a ya go mo kgatlhantsha mme a mo raya a re: “O tlile go tlhakanela dikobo le nna ka gonne ke go thapile ka maungo a dimandereiki a ga morwaake.” Ka jalo, o ne a tlhakanela dikobo le ene mo bosigong joo. 17  Modimo o ne a utlwa Lea a bo a mo araba mme a ima, fa nako e ntse e tsamaya a tsholela Jakobe ngwana wa mosimane wa botlhano. 18  Foo Lea o ne a re: “Modimo o nneile tuelo ya me* ka gonne ke neile monna wa me lelata la me.” Ka jalo, o ne a mmitsa Isakare.*+ 19  Lea o ne a ima gape mme fa nako e ntse e tsamaya a tsholela Jakobe ngwana wa mosimane wa borataro.+ 20  Foo Lea o ne a re: “Modimo o nneile mpho e e molemo. Jaanong monna wa me o tla nkamogela+ ka gonne ke mo tsholetse bana ba basimane ba le barataro.”+ Ka jalo, o ne a mmitsa Sebulone.*+ 21  Morago ga moo, o ne a tshola ngwana wa mosetsana mme a mmitsa Dina.+ 22  La bofelo Modimo o ne a gakologelwa Ragele, mme Modimo a mo utlwa a bo a mo araba ka go dira gore a ime.*+ 23  O ne a ima a bo a tshola ngwana wa mosimane. Go tswa foo, o ne a re: “Modimo o tlositse kgobo ya me!”+ 24  Ka jalo, o ne a mmitsa Josefa,*+ a re: “Jehofa o nkokeletsa ka ngwana yo mongwe wa mosimane.” 25  Fa Ragele a sena go tshola Josefa, ka yone nako eo Jakobe o ne a raya Labane a re: “Nnaya tsela gore ke ye kwa lefelong la gaetsho le kwa lefatsheng la gaetsho.+ 26  Nnaya basadi ba me le bongwanake, ba ke go diretseng ka ntlha ya bone, gore ke tle ke tsamaye ka gonne o itse sentle se ke se go diretseng.”+ 27  Foo Labane o ne a mo raya a re: “Tsweetswee ke a go kopa, dula le nna. Gonne ke lemogile ka ditshupo* gore Jehofa o a ntshegofatsa ka ntlha ya gago.” 28  Mme o ne a oketsa a re: “Mpolelele tuelo ya gago e e tlhomameng, mme ke tla go e naya.”+ 29  Ka jalo, Jakobe o ne a mo raya a re: “O itse kafa ke go diretseng ka gone le kafa motlhape wa gago o neng wa ata ka gone ka ntlha ya me;+ 30  o ne o na le go le gonnye pele ga ke tla, mme jaanong motlhape wa gago o oketsegile wa bo wa ata e bile fa e sa le ke goroga, Jehofa o go segofaditse. Mme lelapa la me lone ke tla le direla leng?”+ 31  Foo Labane o ne a re: “Ke go neye eng?” Mme Jakobe a mo raya a re: “O se ka wa nnaya sepe gotlhelele! Fa o ka ntirela selo seno fela, ke tla simolola go disa letsomane la gago gape e bile ke tla le sireletsa.+ 32  Ke tla feta mo gare ga letsomane lotlhe la gago gompieno. O beele kwa thoko nku nngwe le nngwe e e marontho le e e mmala o o dibata, mme mo diphelefung tse dipotlana o beele kwa thoko nku nngwe le nngwe e e borokwa jo bo tseneletseng mme mo dipoding tse dinamagadi o beele kwa thoko tsa mmala o o dibata le o o marontho. Go tloga jaanong go ya pele, tseno e tla nna tuelo ya me.+ 33  Mme tshiamo* ya me e tla mpuelela mo nakong e e tlang fa ka letsatsi lengwe o tla go leba tuelo ya me; podi nngwe le nngwe e namagadi e e seng marontho le e e se nang mmala o o dibata, le phelefu nngwe le nngwe e potlana e e seng borokwa jo bo tseneletseng, e tla nna sengwe se se utswilweng fa e fitlhelwa mo go nna.” 34  Foo Labane o ne a mo raya a re: “Go siame! A go nne jaaka o buile.”+ 35  Mo go lone letsatsi leo, Labane o ne a beela kwa thoko diphoko tse di methalo le tse di mmala o o dibata le dipodi tsotlhe tse dinamagadi tse di marontho le tsa mmala o o dibata, le diphelefu tsotlhe tse di potlana tse di nang le bosweu le tse di borokwa jo bo tseneletseng, mme a di naya bomorwawe gore ba di tlhokomele. 36  Morago ga moo, o ne a ya kwa lefelong le le neng le le sekgala sa malatsi a le mararo go tswa fa go Jakobe, mme Jakobe o ne a disa matsomane a ga Labane a a neng a setse. 37  Go tswa foo, Jakobe o ne a tsaya dithupa tse di sa tswang go kgetlwa tsa setlhare sa setorakisi, sa thamane le sa mopolane mme a obola dibata tse ditshweu mo go tsone ka go dira gore logong lo losweu lwa dithupa tseno lo bonale. 38  O ne a baya dithupa tse a neng a di obotse fa pele ga letsomane, mo meseleng, mo mekorong e di nwelang mo go yone, kwa matsomane a neng a tla go nwa gone gore fa a tla go nwa a nne le keletso ya go gwela fa pele ga tsone. 39  Ka jalo, matsomane a ne a tle a nne le keletso ya go gwela fa pele ga dithupa, mme matsomane a ne a tsala tse di methalo, tse di marontho le tse di mmala o o dibata. 40  Go tswa foo, Jakobe o ne a kgaoganya diphelefu tse di potlana a bo a lebisa matsomane kwa go tse di methalo le tsotlhe tse di borokwa jo bo tseneletseng tse di mo matsomaneng a ga Labane. Morago ga moo, o ne a tlhaola matsomane a gagwe mme a se ka a a kopanya le a ga Labane. 41  Mme ka metlha fa diphologolo tse di nonofileng di ne di nna le keletso ya go gwela, Jakobe o ne a baya dithupa mo meseleng fa pele ga matlho a matsomane, gore di nne le keletso ya go gwela di le fa pele ga dithupa. 42  Mme fa diphologolo di ne di le bokoa, o ne a sa beye dithupa mo meseleng. Ka jalo, ka metlha tsa ga Labane e ne e nna tsone tse di bokoa, mme tsa ga Jakobe e ne e nna tsone tse di nonofileng.+ 43  Monna yono o ne a nna a atlega mme a nna le matsomane a mantsi le malata le batlhanka le dikamela le ditonki.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “yo o sa go nayang leungo la popelo.”
Seheb., “a belegele mo mangoleng a me.”
Mo go kayang “Moatlhodi.”
Mo go kayang “Ke ne Ka Sokasokana.”
Mo go kayang “Lesego le Legolo.”
Mo go kayang “Keitumetse; Boitumelo.”
Basadi ba ne ba ja maungo a semela seno ka gonne ba ne ba akanya gore a tla ba thusa go tshola bana.
Kgotsa “tuelo ya mothapiwa.”
Mo go kayang “Ke Tuelo.”
Mo go kayang “Kamogelo.”
Seheb., “mme Modimo a mo reetsa a bo a bula popelo ya gagwe.”
Khutshwafatso ya leina Josifia, le le kayang “A Jah a Oketse.”
Kgotsa “ke bone bosupi jwa.”
Kgotsa “boikanyegi.”