Isaya 46:1-13

  • Sanamu za Babiloni dhidi ya Mungu wa Israeli (1-13)

    • Yehova atabiri mambo ya wakati ujao (10)

    • Ndege anayewinda anayetoka mashariki (11)

46  Beli anainama chini,+ Nebo anainama. Sanamu zao zimewekwa juu ya wanyama, juu ya wanyama wanaobeba mizigo,+Kama mizigo inayowalemea wanyama waliochoka.   Wanainama na kujiinamisha pamoja;Hawawezi kuiokoa mizigo,*Nao wenyewe wanaenda utekwani.   “Nisikilize mimi, Ee nyumba ya Yakobo, nanyi nyote mnaobaki wa nyumba ya Israeli,+Ninyi niliowategemeza tangu mlipozaliwa na kuwabeba tangu tumboni.+   Hata utakapozeeka nitakuwa yuleyule;+Hata kichwa chako kikiwa na mvi nitaendelea kukubeba. Kama nilivyofanya, nitakubeba na kukuchukua na kukuokoa.+   Mtanifananisha na nani au kunifanya niwe sawa na nani au kunilinganisha na nani,+Ili tufanane naye?+   Kuna wale wanaomwaga dhahabu kwa wingi kutoka kwenye mikoba yao;Wanapima fedha katika mizani. Wanamwajiri mfua chuma, naye huitengeneza kuwa mungu.+ Kisha wanasujudu, naam, wanaiabudu.*+   Wanaiinua na kujitwika mabegani;+Wanaibeba na kuiweka mahali pake, nayo husimama papo hapo. Haiondoki mahali pake.+ Wanaipazia sauti, lakini haiwajibu;Haiwezi kumwokoa yeyote kutoka katika taabu yake.+   Kumbukeni hilo, na mjipe ujasiri. Litieni moyoni, ninyi wakosaji.   Kumbukeni mambo ya kwanza* ya zamani za kale,Kwamba mimi ni Mungu, na hakuna mwingine. Mimi ni Mungu, na hakuna aliye kama mimi.+ 10  Tangu mwanzo ninatabiri matokeo,Na tangu zamani za kale mambo ambayo bado hayajafanywa.+ Ninasema, ‘Uamuzi* wangu utasimama,+Nami nitafanya jambo lolote ninalopenda.’+ 11  Ninamwita kutoka mashariki* ndege anayewinda,+Kutoka nchi ya mbali mtu atakayetekeleza uamuzi* wangu.+ Nimesema, nami nitalitimiza. Nimekusudia, nami pia nitalitekeleza.+ 12  Nisikilizeni, ninyi mlio na moyo mkaidi,*Ninyi mlio mbali sana na uadilifu. 13  Nimeuleta karibu uadilifu wangu;Hauko mbali sana,Na wokovu wangu hautakawia.+ Nitaleta wokovu katika Sayuni, na fahari yangu kwa Israeli.”+

Maelezo ya Chini

Yaani, sanamu zilizobebwa na wanyama.
Tnn., “wanaiinamia.”
Au “awali.”
Au “kusudi; shauri.”
Au “upande wa mapambazuko ya jua.”
Au “kusudi; shauri.”
Tnn., “moyo wenye nguvu.”