Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Isaya

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Baba na wanawe waasi (1-9)

  • Yehova anachukia ibada ya kidesturi (10-17)

  • “Tunyooshe mambo kati yetu” (18-20)

  • Sayuni litakuwa jiji lenye uaminifu tena (21-31)

 • 2

  • Mlima wa Yehova wainuliwa (1-5)

   • Panga zitakuwa majembe ya plau (4)

  • Siku ya Yehova itawafedhehesha wenye majivuno (6-22)

 • 3

  • Viongozi wa Yuda wawapotosha watu (1-15)

  • Mabinti wa Sayuni wanaotongoza wahukumiwa (16-26)

 • 4

  • Wanawake saba kwa mwanamume mmoja (1)

  • Atakachochipusha Yehova kitakuwa chenye utukufu (2-6)

 • 5

  • Wimbo kuhusu shamba la Yehova la mizabibu (1-7)

  • Ole kwa shamba la Yehova la mizabibu (8-24)

  • Hasira ya Mungu dhidi ya watu wake (25-30)

 • 6

  • Maono ya Yehova katika hekalu lake (1-4)

   • “Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Yehova” (3)

  • Midomo ya Isaya yasafishwa (5-7)

  • Isaya atumwa (8-10)

   • “Mimi hapa! Nitume mimi!” (8)

  • “Ni mpaka lini, Ee Yehova?” (11-13)

 • 7

  • Ujumbe kwa Mfalme Ahazi (1-9)

   • Shear-yashubu (3)

  • Ishara ya Imanueli (10-17)

  • Matokeo ya kutokuwa waaminifu (18-25)

 • 8

  • Shambulizi linalokuja la Ashuru (1-8)

   • Maher-shalal-hash-bazi (1-4)

  • Usiogope⁠—“Mungu yuko pamoja nasi!” (9-17)

  • Isaya na watoto wake ni kama ishara (18)

  • Tafuteni habari katika sheria, si kwa roho waovu (19-22)

 • 9

  • Nuru kuu kwa ajili ya nchi ya Galilaya (1-7)

   • “Mkuu wa Amani” azaliwa (6-7)

  • Mkono wa Mungu dhidi ya Israeli (8-21)

 • 10

  • Mkono wa Mungu dhidi ya Israeli (1-4)

  • Ashuru⁠—​Fimbo ya hasira ya Mungu (5-11)

  • Ashuru kuadhibiwa (12-19)

  • Watu waliobaki wa Yakobo watarudi (20-27)

  • Mungu atahukumu Ashuru (28-34)

 • 11

  • Utawala wa uadilifu wa tawi la Yese (1-10)

   • Mbwamwitu na mwanakondoo watakaa pamoja (6)

   • Ujuzi kumhusu Yehova utajaa duniani (9)

  • Waliobaki watarudishwa (11-16)

 • 12

  • Wimbo wa shukrani (1-6)

   • “Yah Yehova ni nguvu zangu” (2)

 • 13

  • Tangazo dhidi ya Babiloni (1-22)

   • Siku ya Yehova iko karibu! (6)

   • Wamedi kuangusha Babiloni (17)

   • Babiloni halitakaliwa kamwe (20)

 • 14

  • Waisraeli wataishi katika nchi yao (1, 2)

  • Dhihaka dhidi ya mfalme wa Babiloni (3-23)

   • Anayeng’aa ataanguka kutoka mbinguni (12)

  • Mkono wa Yehova utamponda Mwashuru (24-27)

  • Tangazo dhidi ya Ufilisti (28-32)

 • 15

  • Tangazo dhidi ya Moabu (1-9)

 • 16

  • Ujumbe dhidi ya Moabu waendelea (1-14)

 • 17

  • Tangazo dhidi ya Damasko (1-11)

  • Mataifa yatakemewa na Yehova (12-14)

 • 18

  • Ujumbe dhidi ya Ethiopia (1-7)

 • 19

  • Tangazo dhidi ya Misri (1-15)

  • Wamisri watamjua Yehova (16-25)

   • Madhabahu kwa ajili ya Yehova nchini Misri (19)

 • 20

  • Ishara dhidi ya Misri na Ethiopia (1-6)

 • 21

  • Tangazo dhidi ya nyika ya bahari (1-10)

   • Kulinda kwenye mnara wa mlinzi (8)

   • “Babiloni ameanguka!” (9)

  • Tangazo dhidi ya Duma na nchi tambarare ya jangwani (11-17)

   • “Mlinzi, kuna habari gani za usiku?” (11)

 • 22

  • Tangazo kuhusu Bonde la Maono (1-14)

  • Eliakimu awa msimamizi badala ya Shebna (15-25)

   • Kigingi cha mfano (23-25)

 • 23

  • Tangazo dhidi ya Tiro (1-18)

 • 24

  • Yehova ataifanya nchi kuwa tupu (1-23)

   • Yehova ni Mfalme katika Sayuni (23)

 • 25

  • Baraka nyingi kwa watu wa Mungu (1-12)

   • Karamu ya Yehova ya divai bora (6)

   • Kifo hakitakuwepo tena (8)

 • 26

  • Wimbo kuhusu tumaini na wokovu (1-21)

   • Yah Yehova, Mwamba wa milele (4)

   • Watu duniani watajifunza uadilifu (9)

   • “Wafu wako wataishi” (19)

   • Ingieni katika vyumba vya ndani mjifiche (20)

 • 27

  • Yehova amuua Lewiathani (1)

  • Wimbo kuhusu Israeli likiwa shamba la mizabibu (2-13)

 • 28

  • Ole kwa walevi wa Efraimu! (1-6)

  • Makuhani na manabii wa Yuda wapepesuka (7-13)

  • “Agano na Kifo” (14-22)

   • Jiwe la pembeni lenye thamani katika Sayuni (16)

   • Kazi ya Yehova isiyo ya kawaida (21)

  • Mfano kuhusu nidhamu ya Yehova yenye hekima (23-29)

 • 29

  • Ole kwa Arieli! (1-16)

   • Ibada ya midomo tu yashutumiwa (13)

  • Viziwi watasikia; na vipofu wataona (17-24)

 • 30

  • Msaada wa Misri ni bure kabisa (1-7)

  • Watu wakataa ujumbe wa kinabii (8-14)

  • Mtakuwa na nguvu mkiendelea kuwa na tumaini (15-17)

  • Yehova awaonyesha kibali watu wake (18-26)

   • Yehova, Mfundishaji Mkuu (20)

   • “Hii ndiyo njia” (21)

  • Yehova atatekeleza hukumu dhidi ya Ashuru (27-33)

 • 31

  • Msaada wa kweli unatoka kwa Mungu, hautoki kwa wanadamu (1-9)

   • Farasi wa Misri ni nyama tu (3)

 • 32

  • Mfalme na wakuu watatawala kwa haki ya kweli  (1-8)

  • Wanawake wanaopuuza mambo waonywa (9-14)

  • Kumiminwa kwa roho kwaleta baraka (15-20)

 • 33

  • Hukumu na tumaini kwa waadilifu (1-24)

   • Yehova ni Mwamuzi, Mpaji-sheria, na Mfalme (22)

   • Hakuna atakayesema: “Mimi ni mgonjwa” (24)

 • 34

  • Kisasi cha Yehova dhidi ya mataifa (1-8)

  • Edomu itafanywa ukiwa (9-17)

 • 35

  • Paradiso yarudishwa (1-7)

   • Vipofu wataona; viziwi watasikia (5)

  • Njia ya Utakatifu kwa ajili ya waliokombolewa (8-10)

 • 36

  • Senakeribu ashambulia Yuda (1-3)

  • Rabshake amdhihaki Yehova (4-22)

 • 37

  • Hezekia atafuta msaada wa Mungu kupitia Isaya (1-7)

  • Senakeribu atishia Yerusalemu (8-13)

  • Sala ya Hezekia (14-20)

  • Isaya apeleka jibu la Mungu (21-35)

  • Malaika awaua Waashuru 185,000 (36-38)

 • 38

  • Hezekia ashikwa na ugonjwa kisha apona (1-22)

   • Wimbo wa shukrani (10-20)

 • 39

  • Wajumbe kutoka Babiloni (1-8)

 • 40

  • Faraja kwa watu wa Mungu (1-11)

   • Sauti nyikani (3-5)

  • Ukuu wa Mungu (12-31)

   • Mataifa kama tone kutoka katika ndoo (15)

   • Mungu hukaa “juu ya duara ya dunia” (22)

   • Nyota zote huitwa kwa majina (26)

   • Mungu hachoki kamwe (28)

   • Wanaomtumaini Yehova watapata nguvu mpya (29-31)

 • 41

  • Mshindi kutoka mashariki (1-7)

  • Israeli achaguliwa kuwa mtumishi wa Mungu (8-20)

   • “Rafiki yangu Abrahamu” (8)

  • Miungu mingine yajaribiwa (21-29)

 • 42

  • Mtumishi wa Mungu na kazi yake (1-9)

   • ‘Jina langu ni Yehova’ (8)

  • Wimbo mpya wa kumsifu Yehova (10-17)

  • Israeli ni kipofu na kiziwi (18-25)

 • 43

  • Yehova awakusanya tena watu wake (1-7)

  • Miungu yashtakiwa (8-13)

   • “Ninyi ni mashahidi wangu” (10, 12)(10, 12)

  • Waachiliwa huru kutoka Babiloni (14-21)

  • “Tukutane ili tufanye kesi” (22-28)

 • 44

  • Baraka kwa watu waliochaguliwa na Mungu (1-5)

  • Hakuna Mungu ila Yehova (6-8)

  • Upumbavu wa sanamu zilizotengenezwa na wanadamu (9-20)

  • Yehova, Mkombozi wa Israeli (21-23)

  • Ukombozi kupitia Koreshi (24-28)

 • 45

  • Koreshi atiwa mafuta ili aliteke Babiloni (1-8)

  • Udongo haupaswi kushindana na Mfinyanzi (9-13)

  • Mataifa mengine yatambua Israeli (14-17)

  • Mungu anategemeka katika uumbaji na katika kufunua mambo (18-25)

   • Dunia iliumbwa ili ikaliwe (18)

 • 46

  • Sanamu za Babiloni dhidi ya Mungu wa Israeli (1-13)

   • Yehova atabiri mambo ya wakati ujao (10)

   • Ndege anayewinda anayetoka mashariki (11)

 • 47

  • Kuanguka kwa Babiloni (1-15)

   • Wanajimu wafunuliwa (13-15)

 • 48

  • Watu wa Israeli wakemewa na kusafishwa (1-11)

  • Yehova atachukua hatua dhidi ya Babiloni (12-16a)

  • Mafundisho ya Mungu ni yenye faida (16b-19)

  • “Tokeni Babiloni!” (20-22)

 • 49

  • Kazi ya mtumishi wa Yehova (1-12)

   • Nuru ya mataifa (6)

  • Faraja kwa Waisraeli (13-26)

 • 50

  • Dhambi za Waisraeli zasababisha matatizo (1-3)

  • Mtumishi mtiifu wa Yehova (4-11)

   • Ulimi na sikio la waliofundishwa (4)

 • 51

  • Sayuni larudishwa kuwa kama bustani ya Edeni (1-8)

  • Faraja kutoka kwa Muumba wa Sayuni mwenye nguvu (9-16)

  • Kikombe cha ghadhabu ya Yehova (17-23)

 • 52

  • Amka, Ee Sayuni! (1-12)

   • Miguu ya wale wanaoleta habari njema inapendeza (7)

   • Walinzi wa Sayuni wapaza sauti kwa pamoja (8)

   • Wale wanaobeba vyombo vya Yehova lazima wawe safi (11)

  • Mtumishi wa Yehova atakwezwa (13-15)

   • Sura iliyoharibika (14)

 • 53

  • Kuteseka, kufa, na kuzikwa kwa mtumishi wa Yehova (1-12)

   • Adharauliwa na kuepukwa (3)

   • Abeba magonjwa na maumivu (4)

   • “Kama kondoo machinjioni” (7)

   • Abeba dhambi za wengi (12)

 • 54

  • Sayuni aliye tasa atapata wana wengi (1-17)

   • Yehova ni mume wa Sayuni (5)

   • Wana wa Sayuni watafundishwa na Yehova (13)

   • Silaha dhidi ya Sayuni zitashindwa (17)

 • 55

  • Mwaliko wa kula na kunywa bure (1-5)

  • Mtafuteni Yehova na neno lake linalotegemeka (6-13)

   • Njia za Mungu ziko juu kuliko njia za mwanadamu (8, 9)

   • Neno la Mungu hakika litafanikiwa (10, 11)

 • 56

  • Baraka kwa wageni na matowashi (1-8)

   • Nyumba ya sala kwa ajili ya wote (7)

  • Walinzi vipofu, mbwa walio bubu (9-12)

 • 57

  • Mtu mwadilifu na watu washikamanifu waangamia (1, 2)

  • Ukahaba wa kiroho wa Israeli wafunuliwa (3-13)

  • Faraja kwa watu wa hali ya chini (14-21)

   • Waovu ni kama bahari iliyochafuka (20)

   • Hakuna amani kwa waovu (21)

 • 58

  • Kufunga kwa kweli na kwa uwongo (1-12)

  • Kushika Sabato kwa furaha (13, 14)

 • 59

  • Dhambi za Waisraeli zawatenga na Mungu (1-8)

  • Kuungama dhambi (9-15a)

  • Yehova huingilia kati kwa ajili ya wanaotubu (15b-21)

 • 60

  • Utukufu wa Mungu wang’aa juu ya Sayuni (1-22)

   • Kama njiwa kwenye viota vyao (8)

   • Dhahabu badala ya shaba (17)

   • Mdogo atakuwa elfu (22)

 • 61

  • Atiwa mafuta ili kutangaza habari njema (1-11)

   • “Mwaka wa nia njema ya Yehova” (2)

   • “Miti mikubwa ya uadilifu” (3)

   • Watu wa nchi nyingine watasaidia (5)

   • “Makuhani wa Yehova” (6)

 • 62

  • Jina jipya la Sayuni (1-12)

 • 63

  • Kisasi cha Yehova dhidi ya mataifa (1-6)

  • Upendo mshikamanifu wa Yehova nyakati za zamani (7-14)

  • Sala ya toba (15-19)

 • 64

  • Sala ya toba yaendelea (1-12)

   • Yehova “Mfinyanzi wetu” (8)

 • 65

  • Hukumu ya Yehova dhidi ya wanaoabudu sanamu (1-16)

   • Mungu wa Bahati Njema na Mungu wa Majaliwa (11)

   • “Watumishi wangu watakula” (13)

  • Mbingu mpya na dunia mpya (17-25)

   • Kujenga nyumba; kupanda mashamba ya mizabibu (21)

   • Hakuna atakayefanya kazi ngumu bure (23)

 • 66

  • Ibada ya kweli na ibada ya uwongo (1-6)

  • Sayuni na wanawe (7-17)

  • Watu wakusanyika Yerusalemu ili kuabudu (18-24)