Isaya 11:1-16

  • Utawala wa uadilifu wa tawi la Yese (1-10)

    • Mbwamwitu na mwanakondoo watakaa pamoja (6)

    • Ujuzi kumhusu Yehova utajaa duniani (9)

  • Waliobaki watarudishwa (11-16)

11  Na tawi+ litakua kutoka kwenye kisiki cha Yese,+Na chipukizi+ kutoka kwenye mizizi yake litazaa matunda.   Na roho ya Yehova itatua juu yake,+Roho ya hekima+ na ya uelewaji,Roho ya shauri na ya nguvu,+Roho ya ujuzi na ya kumwogopa Yehova.   Naye atafurahia kumwogopa Yehova.+ Hatahukumu kwa mambo anayoona kwa macho yake,Wala kukaripia kulingana tu na mambo anayosikia kwa masikio yake.+   Atawahukumu kwa haki* watu wa hali ya chini,Na kwa unyoofu atakaripia kwa ajili ya wapole wa dunia. Ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake+Na kuwaua waovu kwa pumzi* ya midomo yake.+   Uadilifu utakuwa mshipi kiunoni mwake,Na uaminifu mshipi wa kiuno chake.+   Mbwamwitu atakaa pamoja na mwanakondoo kwa muda fulani,+Na chui atalala pamoja na mwanambuzi,Na ndama na simba* na mnyama aliyenoneshwa wote watakuwa pamoja;*+Na mvulana mdogo atawaongoza.   Ng’ombe na dubu watakula pamoja,Na watoto wao watalala pamoja. Simba atakula majani kama ng’ombe dume.+   Na mtoto anayenyonya atacheza juu ya shimo la swila,Na mtoto aliyeachishwa kunyonya atatia mkono wake juu ya shimo la nyoka mwenye sumu.   Hawatasababisha madhara yoyote+Wala uharibifu wowote katika mlima wangu wote mtakatifu,+Kwa maana kwa hakika dunia itajaa ujuzi kumhusu YehovaKama maji yanavyoifunika bahari.+ 10  Siku hiyo mzizi wa Yese+ utasimama kama ishara* kwa ajili ya mataifa.+ Mataifa yatatafuta mwongozo kutoka kwake,*+Na mahali pake pa kupumzikia patakuwa na utukufu. 11  Siku hiyo Yehova ataunyoosha tena mkono wake, mara ya pili, ili kuwakomboa watu wake waliobaki kutoka Ashuru,+ kutoka Misri,+ kutoka Pathrosi,+ kutoka Kushi,+ kutoka Elamu,+ kutoka Shinari,*+ kutoka Hamathi, na kutoka katika visiwa vya bahari. 12  Atainua ishara* kwa ajili ya mataifa na kuwakusanya watu wa Israeli+ waliotawanywa, na watu wa Yuda waliotawanywa atawakusanya pamoja kutoka katika pembe nne za dunia.+ 13  Wivu wa Efraimu utakuwa umetoweka,+Na wale wanaomwonyesha Yuda uadui wataangamizwa. Efraimu hatamwonea Yuda wivu,Wala Yuda hatamwonyesha Efraimu uadui.+ 14  Nao watashuka chini kwa ghafla kwenye miteremko ya* Wafilisti upande wa magharibi;Wakiwa pamoja watawapora watu wa Mashariki. Wataunyoosha mkono wao dhidi ya* Edomu+ na Moabu,+Na Waamoni watakuwa raia wao.+ 15  Yehova ataigawanya* ghuba ya* bahari ya Misri+Na kuutikisa mkono wake juu ya ule Mto.*+ Kwa pumzi* yake inayounguza ataipiga katika vijito vyake saba,*Naye atawafanya watu watembee na kuvuka wakiwa wamevaa viatu vyao. 16  Na kutakuwa na barabara kuu+ kutoka Ashuru kwa ajili ya watu wake waliobaki,+Kama ilivyokuwa kwa ajili ya Israeli siku aliyotoka nchini Misri.

Maelezo ya Chini

Au “roho.”
Au “uadilifu.”
Au “mwanasimba mwenye manyoya marefu shingoni.”
Au labda, “Na ndama na simba watakula pamoja.”
Au “Mataifa yatamtafuta.”
Au “nguzo ya ishara.”
Yaani, Babilonia.
Au “nguzo ya ishara.”
Tnn., “bega la.”
Au “Mamlaka yao itafika juu ya.”
Au labda, “ataikausha.”
Tnn., “ulimi wa.”
Yaani, Mto Efrati.
Au “roho.”
Au labda, “ataipiga iwe mito saba.”