Pitani ku nkhani yake

Pitani ku mitu ya nkhani

B14-A

Miyezo ya Zinthu Ndiponso Malonda

 • Miyezo ya Zinthu Zamadzi

 • Kori (Mitsuko 10 / Mahini 60)

  Malita 220 / Magaloni 58.1

 • Mtsuko (Mahini 6)

  Malita 22 / Magaloni 5.81

 • Hini (Malogi 12)

  Malita 3.67 / Mapainti 7.75

 • Logi (1⁄12 hini)

  Malita 0.31 / Mapainti 0.66

 • Miyezo ya Zinthu Zomwe Si Zamadzi

 • Homeri (Kori imodzi / Maefa 10)

  Malita 220

 • Efa (Maseya atatu / Maomeri 10)

  Malita 22

 • Seya (Maomeri 31⁄3)

  Malita 7.33

 • Omeri (Makabu 14⁄5)

  Malita 2.2 / Makwati 2

 • Kabu

  Malita 1.22 / Makwati 1.11

 • Kwati

  Malita 1.08

 • Miyezo Yoyezera Mtunda

 • Bango lalitali (Mikono 6 yaitali)

  Mamita 3.11 / Mafiti 10.2

 • Bango (Mikono 6)

  Mamita 2.67 / Mafiti 8.75

 • Fatomu

  Mamita 1.8 / Mafiti 6

 • Mkono umodzi (Zikhatho 7)

  Masentimita 51.8 / Mainchesi 20.4

 • Mkono (Masipani awiri / Zikhatho 6)

  Masentimita 44.5 / Mainchesi 17.5

 • Mkono waufupi

  Masentimita 38 / Mainchesi 15

 • Sitadiya imodzi ya Chiroma 1⁄8 ya mailo ya Chiroma

  = Mamita 185 / Mafiti 606.95

 1. 1 Mphipi imodzi ya chala (1⁄4 ya chikhatho)

  Masentimita 1.85 / Mainchesi 0.73

 2. 2 Chikhatho (Mphipi ya zala 4)

  Masentimita 7.4 / Mainchesi 2.9

 3. 3 Sipani (Zikhatho zitatu)

  Masentimita 22.2 / Mainchesi 8.75