सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

रोमीहरूलाई पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन (१-७)

  • रोम जाने पावलको इच्छा (८-१५)

  • धर्मी मानिस विश्‍वासले गर्दा नै जिउनेछ (१६, १७)

  • भक्‍तिहीन मानिसहरूसित कुनै बहाना छैन (१८-३२)

   • परमेश्‍वरका गुणहरू सृष्टिमा देखिन्छ (२०)

  • यहुदी र ग्रीकहरूमाथि परमेश्‍वरको न्याय (१-१६)

   • अन्तस्करणले कसरी काम गर्छ (१४, १५)

  • मोसाको व्यवस्था र यहुदीहरू (१७-२४)

  • हृदयको खतना (२५-२९)

  • “परमेश्‍वर सत्य ठहरिऊन्‌” (१-८)

  • यहुदी र ग्रीक दुवै पापको अधीनमा छन्‌ (९-२०)

  • विश्‍वासद्वारा धर्मी ठहरिने (२१-३१)

   • सबै जना परमेश्‍वरका गौरवशाली गुणहरू प्रकट गर्न चुकेका छन्‌ (२३)

  • विश्‍वासले गर्दा अब्राहाम धर्मी ठहरिए (१-१२)

   • विश्‍वास भएकाहरू सबैका बुबा—अब्राहाम (११)

  • विश्‍वास भएकोले प्रतिज्ञा गरियो (१३-२५)

  • ख्रिष्टमार्फत परमेश्‍वरसित मिलाप (१-११)

  • आदमद्वारा मृत्यु, ख्रिष्टद्वारा जीवन (१२-२१)

   • पाप र मृत्यु सबै मानिसमा व्याप्त भयो (१२)

   • निरपराध साबित गराउने एउटा काम (१८)

  • ख्रिष्टमा बप्तिस्मा गरेर नयाँ जीवन (१-११)

  • पापलाई आफ्नो शरीरमाथि राज गर्न नदेओ (१२-१४)

  • पापको दासबाट परमेश्‍वरको दास (१५-२३)

   • पापको ज्याला—मृत्यु; परमेश्‍वरको वरदान—जीवन (२३)

  • मोसाको व्यवस्थाबाट मुक्‍त हुने विषयमा उदाहरण (१-६)

  • मोसाको व्यवस्थाले पाप के हो भनी प्रकट गऱ्‍यो (७-१२)

  • पापविरुद्धको सङ्‌घर्ष (१३-२५)

  • पवित्र शक्‍तिद्वारा जीवन र स्वतन्त्रता (१-११)

  • धर्मपुत्र बनाउने पवित्र शक्‍तिले साक्षी दिन्छ (१२-१७)

  • सृष्टिले परमेश्‍वरका सन्तान स्वतन्त्र हुने समयलाई पर्खँदै छ (१८-२५)

  • “पवित्र शक्‍तिले हाम्रो तर्फबाट बिन्ती गरिदिन्छ” (२६, २७)

  • परमेश्‍वरले पहिल्यै नियुक्‍त गर्नुभयो (२८-३०)

  • परमेश्‍वरको प्रेमले गर्दा विजयी (३१-३९)

  • जन्मजात इस्राएलीहरूको लागि पावलको बिलौना (१-५)

  • अब्राहामका साँचो सन्तान (६-१३)

  • परमेश्‍वरको छनौटमा प्रश्‍न उठाउन सकिँदैन (१४-२६)

   • क्रोध र कृपाका भाँडाहरू (२२, २३)

  • बाँकी रहेका थोरैलाई मात्र उद्धार गरिनेछ (२७-२९)

  •  इस्राएलले ठेस खायो (३०-३३)

 • १०

  • परमेश्‍वरको नजरमा कसरी धर्मी ठहरिने (१-१५)

   • जनसमक्ष घोषणा (१०)

   • यहोवाको नाम पुकार्नेले उद्धार पाउँछ (१३)

   • प्रचारकहरूका सुन्दर खुट्टा (१५)

  • सुसमाचारलाई तिरस्कार गरियो (१६-२१)

 • ११

  • सबै इस्राएलीलाई तिरस्कार गरिएको होइन (१-१६)

  • जैतुनको रूखको उदाहरण (१७-३२)

  • परमेश्‍वरको बुद्धिको गहिराइ (३३-३६)

 • १२

  • आफ्नो शरीरलाई जीवित बलिदानको रूपमा अर्पण गर (१, २)

  • विभिन्‍न वरदान तर एउटै शरीर (३-८)

  • ख्रिष्टियन जीवनबारे सल्लाह (९-२१)

 • १३

  • अख्तियारवालाहरूको अधीनमा बस्नू (१-७)

  • प्रेमले व्यवस्था पूरा गर्छ (८-१०)

  • दिउँसोजस्तै हिँड्‌नू (११-१४)

 • १४

  • एकअर्कालाई दोषी नठहराओ (१-१२)

  • अरूलाई ठेस नपुऱ्‍याओ (१३-१८)

  • शान्ति र एकता कायम हुने काम गर (१९-२३)

 • १५

  • ख्रिष्टले जस्तै एकअर्कालाई स्वीकार गर (१-१३)

  • पावल—अन्यजातिका मानिसहरूको सेवक (१४-२१)

  • पावलको यात्राको योजना (२२-३३)

 • १६

  • पावल फिबी नाम गरेकी सेविकाबारे बताउँछन्‌ (१, २)

  • रोमी ख्रिष्टियनहरूलाई अभिवादन (३-१६)

  • फूट गराउनेहरूबारे चेतावनी (१७-२०)

  • पावलका सहकर्मीहरूको तर्फबाट अभिवादन (२१-२४)

  • पवित्र रहस्य अहिले प्रकट गरिएको छ (२५-२७)