छोराछोरी

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

आफूलाई होइन, अरूलाई खुसी बनाऊ

येसुले सधैँ अरूलाई मदत गर्न आफ्नो इच्छालाई पछि सार्नुभयो। तिमी कसरी येसुको अनुकरण गर्न सक्छौ?

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

हार नमान

मानिसहरूले सुसमाचार नसुन्दा तिमीलाई कस्तो लाग्छ? मनिष अनि मनिषाले के गरे, हेर।