छोराछोरी

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

कृतज्ञ होऊ

तपाईँको लागि केही गरिदिने व्यक्‍तिप्रति तपाईँ कसरी कृतज्ञता देखाउन सक्नुहुन्छ?

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

साथी बनाऔँ

मण्डलीमा तिमी क-कसलाई साथी बनाउन सक्छौ?