के विज्ञान र बाइबल मेल खान्छ? के बाइबलमा विज्ञानबारे उल्लेख गरिएका विवरणहरू सही छन्‌? यसबारे सृष्टिले कस्तो प्रमाण दिन्छ अनि त्यसबारे अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरू के भन्छन्‌?