सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

के बाइबल भरपर्दो किताब हो?

के बाइबल भरपर्दो किताब हो?

बाइबल “परमेश्‍वरको वचन” हो भनेर बाइबलमै लेखिएको छ। साथै परमेश्‍वर ‘झूट बोल्नुहुन्‍न’ भनेर पनि यसमा बताइएको छ। (१ थिस्सलोनिकी २:१३; तीतस १:२) के यो कुरा साँचो हो? वा बाइबल दन्त्यकथाहरूको सङ्‌ग्रह मात्रै हो?