सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबल तथा इतिहास

बाइबलजस्तो संरक्षण गरिएको, धेरै भाषामा अनुवाद र वितरण भएको किताब अरु कुनै छैन। खोज-अनुसन्धान गरेर पत्ता लागेको नयाँ-नयाँ कुराले पनि बाइबल ऐतिहासिक रूपमा सही छ भन्‍ने प्रमाण दिन्छ। तपाईँ जुनसुकै धार्मिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभए तापनि बाइबल अरू किताब भन्दा भिन्‍न भएको पाउनुहुनेछ।

 

प्रहरीधरहरा

मध्यकालीन स्पेनमा परमेश्वरको वचन

पढ्न-लेख्न सिक्नको लागि धर्मशास्त्रको कुरा सिलेटमा लेख्ने विद्यार्थीहरू र गोप्य रूपमा बाइबल अनुवाद गरेर ढुवानी गर्ने मानिसहरूबीच के समानता छ?

प्रहरीधरहरा

मध्यकालीन स्पेनमा परमेश्वरको वचन

पढ्न-लेख्न सिक्नको लागि धर्मशास्त्रको कुरा सिलेटमा लेख्ने विद्यार्थीहरू र गोप्य रूपमा बाइबल अनुवाद गरेर ढुवानी गर्ने मानिसहरूबीच के समानता छ?

बाइबलको ऐतिहासिक सत्यता

प्रकाशन

बाइबल—यसले दिने सन्देश के हो?

बाइबलको आधारभूत सन्देश के हो?