सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

प्राचीन पाण्डुलिपिमा परमेश्‍वरको नाम

प्राचीन पाण्डुलिपिमा परमेश्‍वरको नाम

ख्रिष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्रमा यहोवा नाम जहाँ-जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ-त्यहाँ पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ भन्‍ने निर्णयलाई एउटा प्राचीन पाण्डुलिपिले कसरी समर्थन गर्छ, विज्ञहरू बताउँछन्‌।