सीधै सामग्रीमा जाने

भेट्‌न अनुरोध

के तपाईँ बाइबल वा यहोवाका साक्षीहरूबारे अझ धेरै जान्‍न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ भने तलको फाराम भरेर कुनै एक जना यहोवाको साक्षी तपाईँलाई भेट्‌न आऊन्‌ भनेर अनुरोध पठाउनुहोस्‌। त्यसपछि तपाईँको इलाकाका साक्षीले तपाईँसित सम्पर्क गर्नेछन्‌।

तपाईँले पठाउनुभएको निजी जानकारी तपाईँको अनुरोध पूरा गर्न मात्र प्रयोग गर्नेछौँ। यो हाम्रो ‘निजी जानकारीको प्रयोगबारे विश्‍वव्यापी नीति’ अनुरूप हो।

जरुरी सूचना: कोरोना भाइरसको (कोभिड-१९) कारण थुप्रै इलाकामा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आउने प्रबन्ध र सार्वजनिक सभाहरू हालको लागि बन्द गरिएको छ। कृपया यो फाराम भर्नुहुँदा आफ्नो टेलिफोन नम्बर पनि समावेश गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको इलाकाका साक्षीले तपाईँसित सम्पर्क गर्नेछन्।