सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरूको वार्षिक अधिवेशनहरू

यहोवाका साक्षीहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो समूहमा तीन दिने अधिवेशनमा भेला हुने गर्छन्‌। यी वार्षिक कार्यक्रमहरूबारे अझ बढी थाह पाउनुहोस्‌।