यहोवाका साक्षीहरूको गतिविधि

हाम्रो प्रचारकार्य

टाढाको इलाकामा साक्षी दिने—अस्ट्रेलिया

एउटा परिवार सहरबाट निकै टाढा पर्ने इलाकामा बस्ने मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन जाँदै छ। तपाईं पनि उनीहरूसँगै यात्रा गरेको कल्पना गर्नुहोस्‌।

टाढाको इलाकामा साक्षी दिने—अस्ट्रेलिया

एउटा परिवार सहरबाट निकै टाढा पर्ने इलाकामा बस्ने मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन जाँदै छ। तपाईं पनि उनीहरूसँगै यात्रा गरेको कल्पना गर्नुहोस्‌।

पत्रपत्रिका तथा पुस्तक तयार पार्ने काम

आफ्नै भाषामा परमेश्‍वरको वचन पाएकोमा खुसी

सुन्‍न सक्ने छोराछोरी भएका बहिरा आमाबुबाले अमेरिकी साङ्‌केतिक भाषाको बाइबलबाट कसरी लाभ उठाउँदै छन्‌, हेर्नुहोस्‌।

आफ्नै भाषामा परमेश्‍वरको वचन पाएकोमा खुसी

सुन्‍न सक्ने छोराछोरी भएका बहिरा आमाबुबाले अमेरिकी साङ्‌केतिक भाषाको बाइबलबाट कसरी लाभ उठाउँदै छन्‌, हेर्नुहोस्‌।

निर्माण परियोजना

यहोवाका साक्षीहरूसित काम गर्दाको अनुभव

ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा यहोवाका साक्षीहरूसित काम गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ, हेर्नुहोस्‌।

यहोवाका साक्षीहरूसित काम गर्दाको अनुभव

ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा यहोवाका साक्षीहरूसित काम गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ, हेर्नुहोस्‌।

सामाजिक योगदान

जेलको अन्धकारबाट उज्ज्वल मार्गतर्फ

पहिला जेलमा परेका डोनाल्ड बाइबलको अध्ययनले आफूलाई परमेश्‍वरलाई चिन्‍न, जीवनमा परिवर्तन गर्न र असल पति हुन कसरी मदत गरेको छ, बताउँछन्‌।

जेलको अन्धकारबाट उज्ज्वल मार्गतर्फ

पहिला जेलमा परेका डोनाल्ड बाइबलको अध्ययनले आफूलाई परमेश्‍वरलाई चिन्‍न, जीवनमा परिवर्तन गर्न र असल पति हुन कसरी मदत गरेको छ, बताउँछन्‌।