सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? तल दिइएका प्रश्‍नहरूमध्ये कुनै एउटा रोज्नुहोस्‌।

 

बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ

के बाइबलले मेरो परिवार सुखी बनाउन मदत गर्न सक्छ?

बाइबलमा दिइएका व्यावहारिक सल्लाह पालन गर्दा लाखौं मानिसको परिवार आनन्दित भएको छ।

बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ

के बाइबलले मेरो परिवार सुखी बनाउन मदत गर्न सक्छ?

बाइबलमा दिइएका व्यावहारिक सल्लाह पालन गर्दा लाखौं मानिसको परिवार आनन्दित भएको छ।

यहोवाका साक्षीहरूसित बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्

भिडियो क्लिप: बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ?

संसारका लाखौं मानिसले जीवनका यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ बाइबलबाट पाएका छन्‌। के तपाईं पनि यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन चाहनुहुन्छ?

बाइबल अध्ययन कसरी गरिन्छ?

संसारभरि नै यहोवाका साक्षीहरू निश्शुल्क बाइबल अध्ययन गराउने व्यक्तिहरू भनेर चिनिन्छन्‌। यो काम कसरी गरिन्छ, थाह पाउनुहोस्।

बाइबल अध्ययनको अनुरोध

आफूलाई पायक पर्ने समय र ठाउँमा बाइबलबारे निश्शुल्क सिक्नुहोस्।