सीधै सामग्रीमा जाने

शृङ्‌खलाबद्ध लेखहरू

बाइबल, यसका व्यावहारिक शिक्षाहरू र यहोवाका साक्षीहरूको गतिविधिजस्ता विषयहरूबारे छलफल गरिएका लेखहरू रोजेर पढ्‌नुहोस्‌। तपाईँ जुन भाषामा शृङ्‌खलाबद्ध लेखहरू पढ्‌न चाहनुहुन्छ, तल दिइएको पेटीमा त्यो भाषा रोज्नुहोस्‌।

 

तपाईँको अनुदान कसरी प्रयोग गरिन्छ?

आदिवासी समुदायमा धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि लड्‌दै

विरोधीहरूले यहोवाका साक्षीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न खोज्दा हाम्रा भाइहरूले मदत गर्नको लागि तुरुन्तै कदम चाले।

तपाईँको अनुदान कसरी प्रयोग गरिन्छ?

आदिवासी समुदायमा धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि लड्‌दै

विरोधीहरूले यहोवाका साक्षीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न खोज्दा हाम्रा भाइहरूले मदत गर्नको लागि तुरुन्तै कदम चाले।