सीधै सामग्रीमा जाने

हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस्‌

बाइबलको शिक्षा वा हाम्रो विश्‍वव्यापी कामबारे बुझ्न चाहनुहुने सबैलाई मदत गर्न हामी खुसी हुनेछौँ। तपाईँको इलाका नजिकैको यहोवाको साक्षीसित भेट्‌न चाहनुहुन्छ भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ: