2019-10-29

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका

जनवरी २०२०

2019-10-22

प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण

जनवरी २०२०

यस अङ्‌कमा मार्च २–अप्रिल ५, २०२० का अध्ययन लेखहरू छन्‌।

2019-10-22

तिनीहरूको विश्‍वास अनुकरण गर्नुहोस्‌

अय्युब—“म . . . आफ्नो सत्यनिष्ठा छोड्‌नेछैनँ।”

गाह्रो अवस्था वा विश्‍वासको कारण परीक्षा भोग्नुपर्दा सहन अय्युबको कथाले हामीलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?