सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

JW.ORG मा नयाँ के थपियो?

 

2017-04-23

बाइबलसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ

कुनै धार्मिक सङ्‌गठनको सदस्य हुनैपर्छ र?

आफ्नै तरिकाले परमेश्वरको उपासना गरे हुन्न र?

2017-04-20

बाइबलसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ

के ईश्वरलाई कसैले देखेको छ?

बाइबलको एउटा विवरणमा ईश्वरलाई “कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन” भनी बताइएको छ। तर मोशाले “इस्राएलका परमेश्वरको दर्शन गरे” भनेर पनि बाइबलमा बताइएको छ। त्यसोभए के यसले बाइबलको शिक्षा आपसमा बाझिन्छ भनेर देखाउँछ?

2017-04-20

हाम्रो बारेमा

संसारभरका यहोवाका साक्षीहरू

हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय भ्रातृत्वबारे थाह पाउनुहोस्।

2017-04-20

बाइबलसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ

के ईश्वरले हामीलाई दुःखकष्ट दिनुहुन्छ?

दुःखकष्ट सबैमाथि आइपर्छ​—⁠ईश्वरको अनुमोदन पाएकाहरूमाथि समेत! किन?

2017-04-17

पुस्तक र पुस्तिकाहरू

सन् २०१७ अधिवेशन निम्तोपर्ची

2017-04-10

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका

जुलाई २०१७