सीधै सामग्रीमा जाने

पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन

सबै मानिसको लागि उपयोगी किताब, बाइबलमा तपाईं आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध सुधार्न अनि छोराछोरी हुर्काउन मदत गर्ने व्यवाहिक सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ। *

^ यस भागमा, केही व्यक्‍तिहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

वैवाहिक जीवन

छोराछोरी हुर्काउने

प्रकाशन

सुखी परिवार—तर कसरी?

बाइबलका सल्लाहहरू लागू गरेर तपाईं आफ्नो पारिवारिक जीवन सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ।