सीधै सामग्रीमा जाने

पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन

सबै मानिसको लागि उपयोगी किताब, बाइबलमा तपाईं आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध सुधार्न अनि छोराछोरी हुर्काउन मदत गर्ने व्यवाहिक सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ। a

a यस भागमा, केही व्यक्‍तिहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन

प्रविधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने?

प्रविधिले तपाईँको वैवाहिक जीवनलाई बलियो अथवा कमजोर बनाउन सक्छ। तपाईँको वैवाहिक जीवनमा चाहिँ यसले कस्तो असर गरिरहेको छ?

पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन

प्रविधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने?

प्रविधिले तपाईँको वैवाहिक जीवनलाई बलियो अथवा कमजोर बनाउन सक्छ। तपाईँको वैवाहिक जीवनमा चाहिँ यसले कस्तो असर गरिरहेको छ?

वैवाहिक जीवन

छोराछोरी हुर्काउने

प्रकाशन

सुखी परिवार—तर कसरी?

बाइबलका सल्लाहहरू लागू गरेर तपाईं आफ्नो पारिवारिक जीवन सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ।