सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन

सबै मानिसको लागि उपयोगी किताब, बाइबलमा तपाईं आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध सुधार्न अनि छोराछोरी हुर्काउन मदत गर्ने व्यवाहिक सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ। *

^ अनु. 2 यस भागमा, केही व्यक्‍तिहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

प्रकाशन

सुखी परिवार—तर कसरी?

बाइबलका सल्लाहहरू लागू गरेर तपाईं आफ्नो पारिवारिक जीवन सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ।