सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलआधारित श्रव्य नाटकहरू

साउन्ड इफेक्ट, धुन र टिप्पणी समावेश गरिएका यी रेकर्डिङहरू सुनेर बाइबलका घटनाहरू कल्पना गर्नुहोस्‌। यी रेकर्डिङहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। साङ्‌केतिक भाषामा पनि भिडियोहरू उपलब्ध छन्‌।

आफूले खोजेको भाषामा कुन-कुन श्रव्य नाटक उपलब्ध छन्‌ भनेर थाह पाउन सुरुमा भाषा रोज्नुहोस्‌ र खोज्ने बटन क्लिक गर्नुहोस्‌। आफूले खोजेको श्रव्य नाटक सुन्‍न त्यसको शीर्षकको कुनै शब्द अथवा बाइबलको किताबको नाम टाइप गर्नुहोस्‌।

 

दृश्य