सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबल नाटकहरू

बाइबल कथाहरूमा आधारित पाठहरूको श्रव्य नाटकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्‌ र महत्त्वपूर्ण बाइबल पात्र तथा घटनाबारे थाह पाउनुहोस्‌। साङ्‌केतिक भाषाका भिडियोहरू पनि उपलब्ध छन्‌।

आफूले खोजेको भाषामा कुन-कुन श्रव्य नाटक उपलब्ध छन्‌ भनेर थाह पाउन सुरुमा भाषा रोज्नुहोस्‌ र खोज्ने बटन क्लिक गर्नुहोस्‌। आफूले खोजेको श्रव्य नाटक सुन्‍न त्यसको शीर्षकको कुनै शब्द टाइप गर्नुहोस्‌।

 

माफ गर्नुहोला, यस किसिमको सामग्री हाल यो भाषामा उपलब्ध छैन।

यो भाषाका सामग्रीहरू निम्न पृष्ठहरूमा उपलब्ध छ: