सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरूको अनुभव

यहोवाका साक्षीहरू आफ्नो विचार, बोली अनि व्यवहारलाई परमेश्‍वरको वचन बाइबलअनुरूप ढाल्न हर प्रयास गर्छन्‌। यसले तिनीहरू र तिनीहरूको परिवार तथा छिमेकीहरूलाई कस्तो फाइदा पुगेको छ, विचार गर्नुहोस्‌।

प्रहरीधरहरा

“सुन्दर पृथ्वीको प्रतिज्ञाले मेरो जीवनलाई नयाँ मोड दियो”

इभार्स भिगुलीस मोटरबाइक रेसले दिने नाम, इज्जत र मस्तीमै जीवन बिताइरहेका थिए। बाइबल सत्यले तिनको जीवनमा कस्तो असर पाऱ्यो?

प्रहरीधरहरा

“सुन्दर पृथ्वीको प्रतिज्ञाले मेरो जीवनलाई नयाँ मोड दियो”

इभार्स भिगुलीस मोटरबाइक रेसले दिने नाम, इज्जत र मस्तीमै जीवन बिताइरहेका थिए। बाइबल सत्यले तिनको जीवनमा कस्तो असर पाऱ्यो?

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

बाइबल सत्य बाँड्‌ने

आध्यात्मिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने