सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरूको अनुभव

यहोवाका साक्षीहरू आफ्नो विचार, बोली अनि व्यवहारलाई परमेश्‍वरको वचन बाइबलअनुरूप ढाल्न हर प्रयास गर्छन्‌। यसले तिनीहरू र तिनीहरूको परिवार तथा छिमेकीहरूलाई कस्तो फाइदा पुगेको छ, विचार गर्नुहोस्‌।

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

मैले साँचो धन भेट्टाएँ

एक सफल व्यापार कार्यकारीले धनसम्पत्तिभन्दा बहुमूल्य कुरा कसरी भेट्टाए?

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

मैले साँचो धन भेट्टाएँ

एक सफल व्यापार कार्यकारीले धनसम्पत्तिभन्दा बहुमूल्य कुरा कसरी भेट्टाए?

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

बाइबल सत्य बाँड्‌ने

आध्यात्मिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने