सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

बाइबलको पाण्डुलिपि

 

फोहोरको थुप्रोमा भेट्टाइएको बहुमूल्य रत्न

राइलान्ड्ज पपाइरस भेट्टाइएका ख्रीष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्रकै सबैभन्दा पुरानो पाण्डुलिपि हो।