सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलको इतिहास

बाइबल हामीसम्म कसरी आइपुग्यो?

बाइबलका मूल लेखोटहरूमा जुन कुराहरू लेखिएका थिए, आज हामीले त्यही कुरा पढ्‌न पाएका छौँ भन्‍ने कुरामा हामी विश्‍वस्त हुन सक्छौँ।

बाइबल भरपर्दो किताब हो?

बाइबल परमेश्‍वरबाट आएको किताब हो भने यो अरू किताबभन्दा फरक हुनुपर्छ।

के बाइबलमा केही परिवर्तन गरिएको छ?

बाइबल एकदमै पुरानो किताब भए तापनि हामी किन यसको सन्देशमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भनेर विश्‍वस्त हुन सक्छौँ?