सीधै सामग्रीमा जाने

सृष्टि या संयोग?

जीवहरूको ऊर्जा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता

जीवहरूको ऊर्जा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता

विभिन्‍न जीवजिवातहरू अचम्मलाग्दो तरिकामा ऊर्जा व्यवस्थापन गर्छन्‌।