सीधै सामग्रीमा जाने

सृष्टि या संयोग?

कमिलाको ताँती कसरी व्यवस्थित हुन्छ?

कमिलाको ताँती कसरी व्यवस्थित हुन्छ?

कमिलाहरू ठूलो समूहमा भए तापनि भीडभाड नगरी अघि बढ्‌छन्‌।