सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

मोनिका रिचर्डसन: एक फिजिसिएन आफ्नो विश्‍वासबारे बताउँछिन्‌

मोनिका रिचर्डसन: एक फिजिसिएन आफ्नो विश्‍वासबारे बताउँछिन्‌

मोनिका रिचर्डसन जीवनको सुरुवातबारे आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्छिन्‌। आफ्नो शिक्षा र फिजिसिएनको रूपमा आफूले पाएको अनुभवको आधारमा उनी यस्तो निर्णयमा पुग्छिन्‌।