सीधै सामग्रीमा जाने

सृष्टि या संयोग?

जैविक प्रकाश

जैविक प्रकाश

जीवजिवातहरूको प्रकाश उत्पन्‍न गर्ने क्षमता क्रमविकासको उपज हो? या सृष्टि गरिएको हो?