सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

बाइबल वैज्ञानिक तवरमा सही

बाइबल भरपर्दो किताब हो?

बाइबल परमेश्‍वरबाट आएको किताब हो भने यो अरू किताबभन्दा फरक हुनुपर्छ।

पुरानो र काम नलाग्ने किताब कि उहिल्यै सही जानकारीले भरिपूर्ण किताब?

बाइबल विज्ञानको पाठ्यपुस्तक होइन तर यसमा भएको विज्ञानसम्बन्धी जानकारीले तपाईंलाई छक्कै पार्न सक्छ।