सीधै सामग्रीमा जाने

सृष्टि या संयोग?

अक्सिजनको यात्रा

अक्सिजनको यात्रा

रातो रक्‍तकोषले कसरी फोक्सोबाट शरीरको आवश्‍यक भागहरूमा ठिक समयमा अक्सिजन पुऱ्‍याउने गर्छ?