सीधै सामग्रीमा जाने

सृष्टि या संयोग?

उड्‌न सिपालु भमरा

उड्‌न सिपालु भमरा

बेस्सरी बतास चल्दा पनि भमरा कसरी मजाले उड्‌न सक्छ?