सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

बाइबलका शब्दहरूको सूची

अँध्यारो

, मत्ति ४:१६ अँ.मा बसिरहेकाहरूले ज्योति देखे

अंश

, गन १८:२० तिम्रो हिस्सा र तिम्रो अं. म नै हुँ

विला ३:२४ यहोवा नै मेरो अं. हुनुहुन्छ

अक्विला

, प्रे १८:२ अ. नामको एक जना यहुदीलाई

अख्तियार

, लुका ४:६ म यी सबै राज्यको अ. दिनेछु

२प २:१० जो अ.लाई तुच्छ ठान्छन्‌

अख्तियारवाला

, रोमी १३:१ अ.हरूको अधीनमा रहोस्‌

ति ३:१ अ.हरूप्रति आज्ञाकारी होऊन्‌

अगाध खाडल

, प्रका ११:७ अ.बाट निस्कने जङ्‌गली जनावर

प्रका १७:८ जङ्‌गली जनावर अ.बाट निस्कनै लागेको

प्रका २०:३ त्यसलाई अ.मा हुर्ऱ्याए

अगुवा

, भज ४८:१४ उहाँ सदासर्वदा हाम्रो अ. हुनुहुनेछ

अगुवाइ

, रोमी १२:८ जसले अ. लिने वरदान पाएको छ

हिब्रू १३:७, १७ जसले तिमीहरूबीच अ. लिइरहेका छन्‌

अग्निकुण्ड

, प्रका १९:२० गन्धकको अ.मा हुर्ऱ्याइयो

अग्निभेटी

, २स २४:२४ सित्तैँमा पाएको कुराको अ. चढाउनेछैनँ

यसै १:११ तिमीहरूको अ.देखि मलाई वाक्कै लागिसक्यो

अङ्‌ग

, १को १२:१८ परमेश्‍वरले प्रत्येक अ.लाई

अङ्‌गुरको बोट

, मिका ४:४ आ-आफ्नो अ.मुनि बस्नेछन्‌

युह १५:१ म साँचो अ. हुँ

अङ्‌गुर बगान

, यसै ६५:२१ अ. लगाउनेछन्‌

मत्ति २०:१ अ.को लागि खेतालाहरू खोज्न

मत्ति २१:२८ बाबु, आज अ.मा काम गर

लुका २०:९ एक जना मानिसले अ. लगायो

अचम्मलाग्दो

, भज १३९:१४अ. तरिकामा बनिएको छु

अचानक

, लुका २१:३४ त्यो दिन तिमीहरूमाथि अ.

अजाजेल

, लेवी १६:८ उनले अ.को निम्ति गोला हाले

अजिङ्‌गर

, प्रका १२:९ अ. अर्थात्‌ पुरानो सर्प हुर्ऱ्याइयो

अज्ञानी

, भज १९:७ त्यसले अ.लाई ज्ञानी बनाउँछ

अझ राम्ररी

, १थि ४:१ जसरी हिँडिरहेका छौ, अ. हिँडिरहो

अटल

, कल २:७ विश्‍वासमा अ. हुँदै जाओ

अटल प्रेम

, प्रस्थ ३४:६अ.ले भरिपूर्ण छु

भज १३:५ म तपाईँकै अ.मा भरोसा राख्छु

भज १३६:१-२६ उहाँको अ. कहिल्यै टल्दैन

अडकलबाजी

, १ति १:४ अ.लाई मात्र बढवा दिन्छ

अतिथि-सत्कार

, रोमी १२:१३ अ. गर्ने बानी बसाल

ति १:७, ८ निरीक्षक अ. गर्ने हुनुपर्छ

हिब्रू १३:२ अ. गर्न नबिर्स

१प ४:९ गनगन नगरी अ. गर

३यु ८ यस्ता मानिसहरूको अ. गर्नु कर्तव्य

अतिप्राचीन

, दा ७:९ त्यसमा अ. बस्नुभयो

अत्याचार

, भज ७२:१४ अ. र हिंसाबाट बचाउनेछन्‌

अत्याचारी

, उप ४:१ अ.हरू शक्‍तिशाली थिए

अथाह

, रोमी ११:३३ परमेश्‍वरको बुद्धि अ. छ

अदन

, उत्प २:८ परमेश्‍वरले अ.मा बगैँचा लगाउनुभयो

अदालत

, मर्कु १३:९ मानिसहरूले तिमीहरूलाई अ.मा

१को ६:६ एक भाइ अर्को भाइको विरुद्धमा अ. जान्छ

अदालती

, दा ७:१० अ. कारबाही सुरु भयो

अदृश्‍य

, युह ४:२४ परमेश्‍वर अ. हुनुहुन्छ

रोमी १:२० अ. गुणहरू छर्लङ्‌गै देखिँदै आएका छन्‌

१को १५:४४ अ. शरीर ब्युँताइन्छ

२को ३:१७ यहोवा अ. हुनुहुन्छ

हिब्रू ११:२७ अ. परमेश्‍वरलाई देखेझैँ गरी

१प ३:१८ अ. व्यक्‍तिको रूपमा ब्युँताइनुभयो

अधर्मी

, प्रे २४:१५ अ. फेरि जीवित हुनेछन्‌

१को ६:९ अ.हरू राज्यको हकदार हुनेछैनन्‌

अधिकार

, इज २१:२७ जसको त्यस मुकुटमाथि अ. छ

मत्ति २५:३४ तिमीहरूका लागि तयार पारिएको राज्य अ. गर

मत्ति २८:१८ सबै अ. मलाई दिइएको छ

प्रे १:७ त्यो कहिले हुन्छ, त्यो तोक्ने अ. बुबासित मात्र छ

१को ९:१८ आफूले पाएको अ.को दुरुपयोग नगरूँ

अधीन

, उत्प १:२८ सबै जीवजन्तुलाई आफ्नो अ.मा राख

रोमी १३:१ उच्च अख्तियारवालाहरूको अ.मा रहोस्‌

हिब्रू १३:१७ अगुवाइ लिइरहेकाहरूको अ.मा बस

१प २:१३ सबै अख्तियारको अ.मा बस

अधुरो

, १को १३:९ हामीसित अ. ज्ञान छ

अनजान

, २को २:११ त्यसका युक्‍तिहरूबारे हामी अ. छैनौँ

१ति १:१३ मैले अ.मा त्यसो गरेको थिएँ

अनन्त जीवन

, दा १२:२ अ. पाउन ब्युँतनेछन्‌

लुका १८:३० अहिल्यै धेरै पाउनुका साथै अ. पाउनेछ

युह ३:१६ नाश नहोस्‌ तर अ. पाओस्‌

युह १०:१० भेडाहरूले अ. पाऊन्‌ भनेर आएको हुँ

युह १७:३ अ. पाउन चिन्‍नुपर्छ

प्रे १३:४८ अ. पाउन लायकको उचित मनसाय

रोमी ६:२३ परमेश्‍वरले दिनुहुने वरदान अ. हो

१ति ६:१२ अ.लाई दह्रोसित पक्रिराख

अनमोल

, हित ३:९ अ. कुराहरूले यहोवाको आदर

हाग्गै २:७ सबै जातिका अ. थोकहरू

फिलि २:२९ त्यस्ता मानिसहरूलाई अ. ठान

अनाथ

, प्रस्थ २२:२२ अ.लाई नसताओ

भज ६८:५ अ.हरूका बुबा र विधवाहरूका रक्षक

या १:२७ अ. र विधवाहरूलाई हेरविचार गर्नु

अनादर

, २स १२:१४ यहोवाको घोर अ. गर्नुभएको छ

अनिकाल

, भज ३७:१९ अ. लाग्दा पनि प्रशस्त खानेकुरा

आमो ८:११ अ.; खानेकुरा र पानीको होइन

मत्ति २४:७ ठाउँठाउँमा अ. हुनेछ

अनिदो

, २को ६:५ अ. रात बिताएर, भोकै बसेर

२को ११:२७ कति चोटि अ. रात काटेको छु

अनिष्ट

, मत्ति १६:२२ आफ्नो विषयमा अ. कुरा नगर्नुहोस्‌

अनुकरण

, १को ११:१ तिमीहरू मेरो अ. गर

हिब्रू १३:७ तिनीहरूको विश्‍वासको अ. गर

अनुकूल

, लुका ४:१३ अ. मौका नपाउन्जेलसम्म छोडेर गयो

अनुभवहीन

, हित २२:३ अ. मानिसले दुःख पाउँछ

अनुशासन

, हित ३:११ यहोवाले अ. दिनुहुँदा स्विकार

हित १३:२४ छोरालाई घृणा गर्ने बुबाले अ. दिँदैन

हित १९:१८ छोरा सुध्रिने आशा छँदै अ. देऊ

हित २३:१३ बालकलाई अ. दिन पछि नहट

हिब्रू १२:११ कुनै पनि अ. रमाइलो हुँदैन

प्रका ३:१९ जसलाई म माया गर्छु, अ. दिन्छु

अन्जिरको बोट

, मिका ४:४ आ-आफ्नो अ.मुनि बस्नेछन्‌

अन्जिरको रूख

, १रा ४:२५ सुरक्षित; आफ्नै अ.मुनि

मत्ति २१:१९ अ. उत्तिखेरै सुकिहाल्यो

मर्कु १३:२८ अ.को उदाहरणबाट यो कुरा सिक

अन्त

, मत्ति २४:१४ त्यसपछि यस युगको अ. हुनेछ

युह १३:१ तिनीहरूलाई अ.सम्मै प्रेम गरिरहनुभयो

अन्तको दिन

, २ति ३:१ अ.मा कठिन समय आउनेछ

अन्तर्दृष्टि

, भज ११९:९९ ममा ज्यादा अ.

हित १९:११ अ. भएको मानिसले रिसलाई काबूमा राख्छ

दा १२:३ अ. भएकाहरू चम्किनेछन्‌

अन्तस्करण

, रोमी २:१५ तिनीहरूको अ.ले साक्षी दिन्छ

रोमी १३:५ आफ्नो अ.को खातिर पनि

१को ८:१२ कमजोर अ.लाई चोट पुऱ्‍याउँछौ

१ति ४:२ जसको अ. तातो फलामले डामेझैँ

१प ३:१६ अ. सफा बनाइराख

१प ३:२१ सफा अ.को निम्ति बिन्ती

अन्धकार

, यसै ६०:२ पृथ्वीलाई अ.ले छोप्नेछ

योए २:३१ सूर्य अ.मा परिणत हुनेछ

युह ३:१९ मानिसहरूले अ.लाई मन पराए

एफि ४:१८ तिनीहरूको दिमाग अ.मा छ

१प २:९ तिमीहरूलाई अ.बाट बोलाएर

अन्धाधुन्ध

, १को ९:२६अ. दौडिन्‍नँ

अन्धो

, उत्प १९:११ सबैलाई अ. बनाइदिए

लेवी १९:१४ अ.को अगाडि ठेस लाग्ने कुरा नराख्नू

यसै ३५:५ अ.हरूका आँखा खोलिनेछन्‌

मत्ति १५:१४ तिनीहरू अ. अगुवाहरू हुन्‌

२को ४:४ यस युगको ईश्‍वरले दिमाग अ. तुल्याइदिएको छ

अन्याय

, व्य ३२:४ परमेश्‍वर कहिल्यै अ. गर्नुहुन्‍न

अयु ३४:१२ सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वरले अ. गर्नुहुन्‍न

रोमी ९:१४ के परमेश्‍वरले अ. गर्नुहुन्छ?

१प २:१९ कसैले अ. भोग्छ भने राम्रै कुरा हो

अन्याय-अत्याचार

, उप ५:८ अ. गरेको देख्यौ भने

अपमान

, १प २:२३ अ. गर्दा उल्टो अ. गर्नुभएन

अपरिचित

, युह १०:५ अ. मानिसहरूको स्वर चिन्दैनन्‌

अपशकुन

, गन २३:२३ अ.ले याकुबलाई छुन सक्दैन

अपहरणकारी

, व्य २४:७ त्यस अ.लाई मार्नै पर्छ

अपोल्लस

, प्रे १८:२४ अ. बोल्नमा सिपालु थिए

अप्राकृतिक

, लेवी १८:२३ यो अ. सम्बन्ध हो

यहु ७ अ. शारीरिक इच्छाको पछि लागे

अबिगेल

, १स २५:३ अ. सुन्दरी र समझदार थिइन्‌

अब्बा

, रोमी ८:१५ हामी “अ., हे बुबा!” भनेर पुकार्छौँ

अब्राहाम

, उत्प २१:१२ परमेश्‍वरले अ.लाई भन्‍नुभयो

२इ २०:७ आफ्नो मित्र अ.

मत्ति २२:३२ अ.का परमेश्‍वर जीवितहरूका परमेश्‍वर

रोमी ४:३ अ.ले यहोवामाथि विश्‍वास गरे, धर्मी ठहरिए

अभिलाषा

, १यु २:१६ शरीरको अ., आँखाको अ.

अभिवादन

, २यु १० त्यसलाई अ. पनि नगर

अभिषिक्‍त

, भज २:२ अ. जनको विरुद्धमा राजाहरू

भज १०५:१५ मेरा अ. जनहरूलाई नछोओ

अभिषेक

, १स १६:१३ समुएलले दाउदलाई अ. गरे

यसै ६१:१ यहोवाले मलाई अ. गर्नुभयो

अमरता

, १को १५:५३ जुन मरणशील छ, अ. धारण गर्नै पर्छ

अमूल्य

, १प १:१९ ख्रिष्टको अ. रगतद्वारा पाएका हौ

अयोग्य

, प्रे १३:४६ आफैलाई अ. साबित गर्दै

१को ९:२७ आफैचाहिँ कसै गरी अ. नठहरिऊँ

१को ११:२७ जसले अ. हुँदा हुँदै पनि कचौराबाट पिउँछ

अय्युब

, अयु १:९ अ.ले विनास्वार्थ तपाईँको डर मानेको

या ५:११ अ.को सहनशीलताको विषयमा सुनेकै छौ

अरारात

, उत्प ८:४ जहाज अ. डाँडामा अडियो

अरियोपागस

, प्रे १७:२२ पावलले अ.को बीचमा उभिएर

अरू भेडा

, युह १०:१६ मेरा अ. छन्‌

अर्तिमिस

, प्रे १९:३४ कराए; अ.को जय!

अर्ती

, हित १:७ मूर्खले बुद्धि र अ.लाई तुच्छ ठान्छ

अर्थ

, भज ११९:२७ आदेशहरूको अ. बुझाइदिनुहोस्‌

अलग

, रोमी ८:३९ न त परमेश्‍वरको प्रेमबाट अ. पार्न सक्नेछ

१को ७:१५ बेग्लै आस्था हुनेचाहिँ अ. हुन चाहन्छ

अलग्गै

, हित १८:१ जो अरूदेखि अ. बस्न खोज्छ

अलमल

, १को ७:३५ कुनै अ.विना निरन्तर प्रभुको सेवा गर्न

अल्छी

, हित ६:६अ., कमिलाकहाँ जाऊ

हित १०:२६ धुवाँले आँखा पिरो भएझैँ अ. मानिसले पिरोल्छ

हित १९:२४ अ.ले थालमा आफ्नो हात हाल्छ

हित २०:४ अ.ले हिउँदमा खेत जोत्दैन

रोमी १२:११ मेहनती होओ, अ. नगर

अल्छे

, मत्ति २५:२६ ए दुष्ट र अ. नोकर

अल्झिनु

, लुका १०:४० मार्था तयारी गर्नमा अ. थिइन्‌

अल्फा

, प्रका १:८ अ. र ओमेगा

अविनाशी

, १को १५:४२ जुन शरीर ब्युँताइन्छ, त्यो अ. हुन्छ

अविवाहित

, १को ७:८अ.हरूलाई यो भन्‍न चाहन्छु

१को ७:३२ अ. पुरुषले कसरी प्रभुलाई खुसी

अवैध यौनसम्बन्ध

, मत्ति १५:१९ अ. हृदयबाटै निस्कन्छ

प्रे १५:२० अ. र रगतबाट अलग रहनू

१को ५:९ अ. राख्नेहरूसित सङ्‌गत गर्न छोड्‌नू

१को ६:९ अ. राख्नेहरू राज्यको हकदार हुनेछैनन्‌

१को ६:१८ अ.देखि भाग

१को १०:८ हामीचाहिँ अ. नराखौँ

गला ५:१९ अ., अशुद्धपन, निर्लज्ज आचरण

एफि ५:३ अ.को नामसमेत नलिइओस्‌

१थि ४:३ परमेश्‍वरको इच्छा, अ.बाट अलग रहो

अशिक्षित

, प्रे ४:१३ अ. अनि साधारण मानिस

अशुद्ध

, लेवी १३:४५ अ., अ.! भन्दै कराओस्‌

२को ७:१ तन र मनलाई अ. पार्ने हरकिसिमका कुरा

अशुद्धता

, रोमी १:२४ तिनीहरूलाई अ.मा छोडिदिनुभयो

अशुद्धपन

, कल ३:५ अवैध यौनसम्बन्ध, अ.

अश्‍लील

, एफि ५:४ मूर्खताले भरिएको कुराकानी, अ. ठट्टा

कल ३:८ मुखबाट निस्कने अ. बोलीबाट अलग रहो

असम्भव

, उत्प १८:१४ यहोवाको कुनै अ. छ र?

अयु ४२:२ तपाईँको लागि अ. छैन

मत्ति १९:२६ मानिसहरूको लागि अ. छ तर

असल

, उत्प ३:५ परमेश्‍वरजस्तै अ. र खराब थाह पाउनेछौ

रोमी ७:१९ म जुन अ. काम गर्न चाहन्छु, त्यो गर्दिनँ

असल काम

, १प ३:१४ अ. गरेकोले दुःख भोग्छौ भने

असल थोक

, यसै ६१:६ जातिजातिका अ.हरू खानेछौ

असहाय

, भज ४०:१७ म त अ. र गरिब छु

असीम अनुग्रह

, युह १:१७ येसु ख्रिष्टद्वारा अ. आयो

१को १५:१० उहाँको अ. बेकार साबित भएन

२को ६:१ अ. स्विकारेपछि यसको उद्देश्‍यलाई नबिर्स

२को १२:९ मेरो अ. तिम्रो निम्ति पर्याप्त छ

अस्तित्व

, युह ७:२८ मलाई पठाउनुहुने अ.मा हुनुहुन्छ

अस्थायी

, हिब्रू ११:१३ अ. बासिन्दा हौँ भनी

अहङ्‌कार

, हित ११:२ जब अ. आउँछ

अहङ्‌कारी

, व्य १७:१२ अ. मानिस मारिनै पर्छ

१स १५:२३ अ. हुनु भनेको खराब हो

भज १९:१३ दासलाई अ. हुनदेखि रोक्नुहोस्‌

या ४:६ परमेश्‍वरले अ.हरूको विरोध गर्नुहुन्छ

आँखा

, भज ११५:५ तिनीहरूको आँ. छन्‌ तर देख्न सक्दैनन्‌

मत्ति ५:३८ आँ.को साटो आँ. र दाँतको साटो दाँत

मत्ति ६:२२ आँ. एउटै कुरामा केन्द्रित छ भने

१को २:९ आँ.ले नदेखेका, कानले नसुनेका

१को १२:२१ आँ.ले हातलाई भन्‍न सक्दैन

१को १५:५२ आँ.को एक निमेषमा

कल ३:२२ तिनीहरूको आँ.को अगाडि मात्र होइन

आँटिलो

, हित २८:१ धर्मी मानिस सिंहजस्तै आँ. हुन्छ

आँसु

, २रा २०:५ सुनेँ र तिमीले बगाएको आँ. देखेँ

भज १२६:५ आँ. झार्दै बिउ छर्नेहरूले

उप ४:१ अत्याचारमा परेकाहरूको आँ. देखेँ तर

प्रे २०:१९ धेरै आँ. बगाएँ अनि परीक्षाहरू सहेँ

प्रे २०:३१ दिनरात आँ. बगाएर तपाईँहरू हरेकलाई

हिब्रू ५:७ ठूलो स्वरले कराउँदै; आँ.को धारा बगाउँदै

प्रका २१:४ आँखाबाट सबै आँ. पुछिदिनुहुनेछ

आऊ

, प्रका २२:१७ जसले सुन्छ, उसले भनोस्‌: आ.!

आकान

, यहो ७:१ आ.ले केही सरसामान लिए

आकाश

, भज ८:३ आ.मा तपाईँको काम; जून र तारा

भज १९:१ आ.ले परमेश्‍वरको महिमा गर्छ

प्रे १:११ जसरी आ.तिर जानुभएको देख्यौ

२प ३:१३ नयाँ आ. र नयाँ पृथ्वीको प्रतीक्षा

आकृति

, लेवी १९:२८ जीउमा कुनै किसिमको आ. नखोप्नू

आखिरी समय

, यसै २:२ आ.मा यहोवाको भवनको डाँडा

मत्ति २८:२० आ.सम्म सधैँभरि तिमीहरूसितै छु

आगो

, यर्मि २०:९ मेरो हड्डीभित्र आ. थुनिएझैँ भयो

मत्ति २५:४१ सधैँ बलिरहने आ.मा जाओ, जुन

१को ३:१३ हरेकको काम आ.ले प्रमाणित गर्नेछ

२ति १:६ जुन वरदान पायौ, आ.झैँ दन्काइरह

२प ३:७ पृथ्वीलाई आ.को निम्ति साँचिएको छ

आग्रह

, २को ५:२० आ. गर्छौँ: परमेश्‍वरसित मिलाप गर

आचरण

, १प ३:१६ असल आ. देखेर लज्जित होऊन्‌

आज्ञा

, १स १५:२२ बलि चढाउनुभन्दा आ. पालन गर्नु उत्तम

भज ५१:१२ आ. पालन गर्ने चाहना ममा जगाइदिनुहोस्‌

मत्ति २२:४० दुई आ.मा व्यवस्था अडिएको छ

मर्कु १२:२८ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आ. कुन हो?

मर्कु १२:३१ यीभन्दा ठूलो आ. अर्को छैन

युह ३:३६ छोराको आ. पालन नगर्नेले जीवन पाउनेछैन

युह १३:३४ नयाँ आ., आपसमा प्रेम गर

युह १४:१५ मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आ. पालन गर्नेछौ

प्रे ५:२८ नसिकाउनू भनेर कडा आ. दिएका थियौँ

प्रे ५:२९ परमेश्‍वरको आ. मान्‍नै पर्छ

आज्ञाकारिता

, रोमी ५:१९ एक जनाको आ.ले गर्दा

आज्ञाकारी

, प्रस्थ २४:७ हामी तयार छौँ र हामी आ. हुनेछौँ

१रा ३:९ यस दासलाई आ. हृदय दिनुहोस्‌

लुका २:५१ तिनीहरूप्रति आ. भइरहनुभयो

रोमी ६:१७ तिमीहरू मनैदेखि आ. भयौ

रोमी १६:२६ विश्‍वास देखाएर तिनीहरू आ. बनून्‌

एफि ६:५ दासहरू हो, ख्रिष्टप्रति आ. भएजस्तै

फिलि २:८ उहाँ मृत्युसम्मै आ. हुनुभयो;

हिब्रू ५:८ दुःखबाट उहाँले आ. हुन सिक्नुभयो

हिब्रू १३:१७ अगुवाइ लिइरहेकाप्रति आ. होओ

आड

, भज ९४:२० कानुनको आ.मा समस्या खडा गर्ने

यसै २५:४ दीन-दुःखीहरूको निम्ति आ. हुनुभएको छ

आतुर

, फिलि १:८ सबैलाई भेट्‌न म कत्ति आ. छु

आत्तिनु

, यसै २८:१६ विश्‍वास गर्ने कोही पनि आ.पर्नेछैन

आत्मसंयम

, १को ७:५ आ.को कमीले गर्दा सैतानले प्रलोभनमा नपारिरहोस्‌

गला ५:२२, २३ पवित्र शक्‍तिको फलचाहिँ आ. हो

आदम

, उत्प ५:५ आ. ९३० वर्ष बाँचे; त्यसपछि मरे

१को १५:२२ जसरी आ.ले गर्दा सबै मर्दै छन्‌

१को १५:४५ अन्तिम आ.चाहिँ जीवन दिने

१ति २:१४ आ.लाई बहकाइएको होइन तर स्त्रीलाई

आदर

, प्रस्थ २०:१२ आफ्नो बुबा र आमाको आ. गर्नू

हित ३:९ अनमोल कुराहरू दिएर आ. गर

रोमी १२:१० आ. गर्नमा अगुवाइ लेओ

एफि ५:३३ पत्नीले पतिको गहिरो आ. गर्नुपर्छ

१थि ५:१२ नेतृत्व लिइरहेकाको आ. गर

१थि ५:१३ प्रेमले ओतप्रोत भई झन्‌ धेरै आ. गर

१ति ५:१७ दोबर आ.को योग्य ठान्‍नू

१प ३:२ पत्नीको चोखो चालचलन अनि गहिरो आ.

१प ३:१५ जवाफ दिँदा गहिरो आ. देखाओ

आदरणीय

, २ति २:२० भाँडाहरू, आ. प्रयोगका लागि

आधारभूत कुराहरू

, गला ४:९ आ.तर्फ फर्कन्छौ

आध्यात्मिक

, मत्ति ५:३ जो आ. आवश्‍यकताबारे सचेत

रोमी १:११ ताकि केही आ. वरदान दिएर

१को २:१५ आ. मानिसले सबै कुरा जाँच्छ

आनन्द

, नहे ८:१० परमेश्‍वरले दिनुहुने आ. नै किल्ला

प्रे २०:३५ लिनुमा भन्दा दिनुमा धेरै आ.

१थि १:६ पवित्र शक्‍तिद्वारा पाइने आ.का साथ

हिब्रू १२:२ आफ्नो अगाडि राखिएको आ.का लागि

आनन्दित

, न्या ५:२४ स्त्रीहरूमध्ये आ. हुन्‌ याएल

भज ३२:१ आ. मानिस, जसको गल्ती क्षमा गरिएको छ

भज ९४:१२ आ. त्यो, जसलाई सुधार्नुहुन्छ

भज १४४:१५ आ. हुन्‌ ती, जसका परमेश्‍वर यहोवा हुनुहुन्छ

मत्ति ५:३ आ. हुन्‌ ती, जो आध्यात्मिक आवश्‍यकताबारे सचेत

रोमी ७:२२ परमेश्‍वरको व्यवस्थामा मनैदेखि आ. हुन्छु

१ति १:११ आ. परमेश्‍वरको महिमित सुसमाचार

आपत्‌

, २स २२:७ आ.मा पर्दा मैले यहोवालाई गुहारेँ

आपसी

, १को ७:५ आ. समझदारीमा मात्र गर

आफूखुसी

, हित २९:१५ बालकलाई आ. गर्न दिइयो भने

२प २:१० महसुर अनि आ. गर्ने मानिसहरू

आबाद

, यसै ४५:१८ पृथ्वी आ. गर्नको लागि बनाउनुभयो

आभारी

, १ति १:१२ ख्रिष्ट येसुप्रति म आ. छु

आमा

, प्रस्थ २०:१२ आफ्नो बुबा र आ.को आदर गर्नू

हित २३:२२ आ.लाई बूढी भइसकिन्‌ भनेर हेला नगर

लुका ८:२१ तिनीहरू नै मेरा आ. र भाइहरू हुन्‌

युह १९:२७ चेलालाई भन्‍नुभयो: हेर, तिम्री आ.!

गला ४:२६ माथिको यरुसलेम हाम्री आ. हुन्‌

आमाबुबा

, भज २७:१० मेरा आ.ले मलाई त्यागे पनि

लुका १८:२९ राज्यको खातिर जसले आ. छोड्‌छ

लुका २१:१६ आ.ले समेत तिमीहरूलाई सुम्पिदिनेछन्‌

२को १२:१४ आ.ले छोराछोरीको लागि धनसम्पत्ति

एफि ६:१ छोराछोरी हो, आ.प्रति आज्ञाकारी होओ

कल ३:२० सबै कुरामा आ.प्रति आज्ञाकारी होओ

आमिन

, व्य २७:१५ सबैले आ.! भनून्‌

१को १४:१६ तिम्रो धन्यवादको प्रार्थनाको लागि आ.

२को १:२० ख्रिष्टद्वारै परमेश्‍वरलाई आ. भन्छौँ

आरमागेडोन

, प्रका १६:१६ हिब्रू भाषामा आ.

आराम

, लुका १२:१९ आ.सित बसेर खा, पि अनि मोज गर्‌

आरोप

, रोमी ८:३३ कसले आ. लगाउन सक्छ

१ति ५:१९ एल्डरविरुद्धको आ. स्वीकार नगर

ति १:७ निरीक्षकमाथि आ. लागेको हुनु हुँदैन

आरोपक

, प्रका १२:१० भाइहरूको आ. हुर्ऱ्याइएको छ

आलोचना

, १ति ५:१ वृद्ध पुरुषको कडा आ. नगर

आवश्‍यक

, रोमी १२:३ आफूलाई जति ठान्‍नु आ.

आवेश

, १को १३:५ यो आ.मा आउँदैन

आशङ्‌का

, लुका २१:२६ आइपर्ने कुराहरूको आ.ले मूर्च्छा

आशा

, भज १४६:५ आनन्दित हो त्यो, जसले यहोवामा आ. राख्छ

हित १३:१२ आ. गरेको कुरा पूरा नहुँदा मन मर्छ

लुका ३:१५ सबैले ख्रिष्ट आउने आ. गरिरहेका थिए

रोमी ८:२४ आ. पायौँ तर देखिने आ.आ. नै होइन

रोमी १२:१२ आ.मा रमाओ

रोमी १५:४ सहनशीलताद्वारा हामीले आ. पाऔँ

एफि १:१८ तिमीहरूलाई कुन आ.को निम्ति

एफि २:१२ संसारमा तिमीहरूसित कुनै आ. थिएन

हिब्रू ६:१९ आ. हाम्रो जीवनको लङ्‌गर हो

१प ३:१५ आ.को कारणबारे सोध्यो भने

आशिष्‌

, उत्प १:२८ परमेश्‍वरले यस्तो आ. दिनुभयो

उत्प ३२:२६ आ. नदिएसम्म जान दिन्‍नँ

गन ६:२४ यहोवाले आ. देऊन्‌

व्य ३०:१९ तिमीहरू कि त जीवन र आ. रोज

हित १०:२२ यहोवाको आ.ले धनी बनाउँछ

मला ३:१० कुनै कुराको कमी नै नहुनेगरि आ. बर्साउँछु

लुका ६:२८ तिमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई आ. दिइरहो

रोमी १२:१४ खेदो गर्नेहरूलाई आ. दिइरहो

आहारा

, भज १४५:१५ ठीक समयमा आ. दिनुहुन्छ

इच्छा

, प्रस्थ ३५:२१ मनदेखि दिने इ. हुनेजति सबैले

अयु १४:१५ आफ्नो हातको सृजना हेर्न तीव्र इ. गर्नुहुनेछ

भज ३७:४ तिम्रो मनको इ. पूरा गरिदिनुहुनेछ

भज ४०:८ म तपाईँको इ. पूरा गर्न पाउँदा रमाउँछु

भज ८४:२ तपाईँको चोकमा जान इ. गर्छु

भज १४३:१० तपाईँको इ.अनुसार गर्न सिकाउनुहोस्‌

भज १४५:१६ सबै जीवको इ. पूरा गरिदिनुहुन्छ

मत्ति ६:१० तपाईँको इ. पृथ्वीमा पूरा होस्‌

मत्ति ७:२१ मेरो बुबाको इ.अनुसार चल्नेहरू मात्र

लुका २२:४२ मेरो होइन, तपाईँको इ.बमोजिम होस्‌

युह ६:३८ मलाई पठाउनुहुनेको इ. पूरा गर्न आएको हुँ

प्रे २१:१४ यहोवाको इ.अनुसारै होस्‌

रोमी १२:२ ग्रहणयोग्य र सिद्ध इ. के रहेछ

१को १२:१८ परमेश्‍वरको इ.अनुसार प्रत्येक अङ्‌ग

गला ५:१६ कुनै किसिमको शारीरिक इ. पूरा गर्नेछैनौ

फिलि २:१३ तिमीहरूमा इ. पैदा गर्नुहुन्छ र

१थि ४:३ परमेश्‍वरको इ.; अवैध यौनसम्बन्धबाट अलग रहो

२ति २:२२ युवावस्थामा उत्पन्‍न हुने इ.हरूदेखि भाग

१प २:११ शारीरिक इ.हरूदेखि अलग बसिरहो

१यु २:१७ जसले परमेश्‍वरको इ. पूरा गर्छ, ऊ रहिरहन्छ

१यु ५:१४ उहाँको इ.बमोजिम जेसुकै मागे पनि

इज्जत

, हित १९:११ दोषको वास्ता नगरेर इ. बढाउँछ

इन्द्रेनी

, उत्प ९:१३ बादलमा इ. राख्नेछु; करारको चिन्ह

इनाम

, रुथ २:१२ यहोवाले तिमीलाई इ. देऊन्‌

कल २:१८ तिमीहरूले पाउने इ. खोस्न नपाओस्‌

कल ३:२४ यहोवाबाटै इ.स्वरूप उत्तराधिकार पाउनेछौ

हिब्रू ११:६ उहाँको खोजी गरिरहनेहरूलाई इ. दिनुहुन्छ

इन्कार

, हित ३०:९ अभाव नभएकोले इ. गरूँला

यर्मि ८:९ यहोवाको वचनलाई इ. गरेका छन्‌

मत्ति १६:२४ आफूलाई इ. गरोस्‌

ति १:१६ आफ्ना कामहरूद्वारा परमेश्‍वरलाई इ. गर्छन्‌

इन्साफ

, अयु ४०:८ जुन तरिकाले इ. गर्छु

यसै २६:९ जब तपाईँ पृथ्वीको इ. गर्नुहुन्छ

लुका २२:३० इस्राएलका १२ कुलको इ. गर्न

प्रे २८:४ समुद्रबाट निस्के पनि इ.बाट भने

इमानदार

, हिब्रू १३:१८ सबै कुरामा इ. भई चल्न चाहन्छौँ

इमानदारी

, २को ८:२१ सबै कुरा इ.साथ गर्छौँ

इयोदिया

, फिलि ४:२इ. र सिन्तकेलाई आग्रह गर्छु

इलाका

, रोमी १५:२३ यी इ.हरूमा बाँकी कुनै ठाउँ छैन

इसहाक

, उत्प २२:९ इ.को हातगोडा बाँधे

इस्राएल

, उत्प ३५:१० इ. नामले चिनिनेछौ

भज १३५:४ इ.लाई विशेष सम्पत्ति बनाउनुभएको छ

गला ६:१६ परमेश्‍वरको इ.माथि शान्ति र कृपा होस्‌

ईजेबेल

, १रा २१:२३ कुकुरहरूले ई.को लास खानेछन्‌

प्रका २:२० तिमी ई.लाई सहन्छौ

ईर्ष्या

, भज ३७:१ गलत काम गर्नेहरूको ई. नगर

ईश्‍वर

, व्य १०:१७ यहोवा सबै ई.का पनि ईश्‍वर हुनुहुन्छ

२को ४:४ यस युगको ई.ले दिमागलाई अन्धो

उँट

, मत्ति १९:२४ उँ.लाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न

उखेल्नु

, २को १०:४ जरा गाडेर बसेका कुराहरू उ.

उच्च अख्तियारवाला

, रोमी १३:१ उ.हरूको अधीनमा

उछालपछार

, एफि ४:१४ हामी बालकहरू नहोऔँ, जसलाई उ. गरेर

उजाड भूमि

, यसै ३५:६ उ.मा पानीका मूल फुट्‌नेछन्‌

उज्जियाह

, २इ २६:२१ राजा उ.को रोग निको भएन

उज्यालो

, हित ४:१८ धर्मीको बाटो बिहानको उ.जस्तै हो

उडाउनु

, लुका १५:१३ भोगविलासमा सम्पत्ति उ.

उत्कट बिन्ती

, १ति २:१ उ. र धन्यवाद चढाओ

हिब्रू ५:७ ख्रिष्टले उ. अनि निवेदन चढाउनुभयो

या ५:१६ धर्मी मानिसको उ.ले

उत्तम

, १को १२:३१ म सबैभन्दा उ. मार्ग देखाउनेछु

उत्तरका राजा

, दा ११:७ उ.को किल्ला आक्रमण गर्नेछन्‌

दा ११:४० उ. रथहरू, घोडचढीहरू लिएर

उत्तराधिकार

, एफि १:१८ पवित्र जनहरूले पाउने उ.

१प १:४ विशुद्ध र नगुम्ने उ. दिनुभयो

उत्तराधिकारी

, यर्मि २३:५ दाउदको घरानाबाट उ. खडा

मत्ति ५:५ कोमल स्वभावकाहरू पृथ्वीका उ. हुनेछन्‌

रोमी ८:१७ हामी उ., परमेश्‍वरको उ.; ख्रिष्टका उ.

गला ३:२९ अब्राहामका सन्तान र प्रतिज्ञाका उ.हरू

उत्थान

, रोमी १४:१९ उ. हुने कुराहरूको पछि लागौँ

१को १४:२६ सबै कुरा उ.को निम्ति होस्‌

उत्साहित

, हिब्रू १०:२४ प्रेम र सुकर्म गर्न उ. बनाऔँ

उत्सुक

, रोमी १:१५ सुसमाचार सुनाउन म उ. छु

उदार

, १ति ६:१८ उ. होऊन्‌, बाँडचुँड गर्न तत्पर होऊन्‌

या १:५ उहाँले सबैलाई उ.चित्तले दिनुहुन्छ

उदास

, उप ७:३ ठट्टा गरेर हाँस्नुभन्दा उ. हुनु बेस हो

उदाहरण

, मत्ति १३:३४ येसुले उ. चलाएर बताउनुभयो

मर्कु ४:२ उ.हरू चलाएर सिकाउन थाल्नुभयो

१को १०:६ यी कुराहरू हाम्रो लागि उ. भए

१ति ४:१२ विश्‍वासी जनहरूको निम्ति उ. बन

१प २:२१ ख्रिष्टले उ. छोड्‌नुभयो

१प ५:३ बगालको निम्ति उ. भएर

उद्देश्‍य

, हित १६:४ सबै कुरा आफ्नो उ.अनुसार गर्नुहुन्छ

यसै ४६:१० मेरो उ. पूरा भएरै छोड्‌छ

रोमी ८:२८ उहाँको उ.अनुरूप बोलाइएको छ

रोमी ९:११ परमेश्‍वरको उ.अनुसारै होस्‌

एफि ३:११ युगौँअघि रच्नुभएको उ.अनुसारै छ

उद्धार

, २इ २०:१७ परमेश्‍वरले कसरी उ. गर्नुहुँदो रहेछ

एस्त ४:१४ उ. गर्न अरू नै कोही निस्कनेछ

भज ३:८ उ. यहोवाबाटै आउँछ

लुका १९:१० मानिसको छोरा उसको उ. गर्न

प्रे ४:१२ अरू कसैद्वारा उ. हुन सक्दैन

रोमी १३:११ अहिले हाम्रो उ. झन्‌ नजिक छ

फिलि २:१२ आफ्नो उ.को निम्ति डर र कम्पसहित

२थि १:७ ती सङ्‌कष्टहरूबाट उ. गर्नुहुनेछ

१ति ४:१६ आफ्नो र तिम्रो कुरा सुन्‍नेहरूको उ. गर्नेछौ

प्रका ७:१० परमेश्‍वर अनि पाठोद्वारा हामीले उ. पाउँछौँ

उद्धारक

, २स २२:३ मेरो शरणस्थान, मेरो उ.

प्रे ५:३१ मुख्य माध्यम र उ.को रूपमा उच्च पार्नुभयो

उन्‍नति

, १को ८:१ प्रेमले उ. गराउँछ

उपपत्नी

, १रा ११:३ तिनका ३०० जना उ. थिए

उपभोग

, १को ७:३१ संसारको उ. गर्नेहरू, नगर्नेहरूजस्ता

उपयोगी

, २ति ३:१६ धर्मशास्त्रमा भएका सबै कुरा उ. छ

उपवास

, यसै ५८:६ यसरी पो उ. बस भनेको थिएँ

लुका १८:१२ हप्ताको दुई चोटि उ. बस्छु; दशांश दिन्छु

उपस्थिति

, मत्ति २४:३ तपाईँको उ.को चिन्ह के हुनेछ?”

मत्ति २४:३७ मानिसको छोराको उ. पनि हुनेछ

२प ३:४ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उहाँको उ. खोइ?

उपहार

, या १:१७ हरेक उत्तम उ. माथिबाट पाउँछौँ

उपासना

, मत्ति ४:१० तिमीहरूका परमेश्‍वरको उ. गर्नुपर्छ

युह ४:२४ सत्यबमोजिम उहाँको उ. गर्नुपर्छ

उब्रेको

, मत्ति १४:२० उ. टुक्राटाक्री जम्मा गर्दा १२ डाला भरिए

उल्था

, १को १२:३० सबै जनाले उ. गर्छन्‌ र?

ऊन

, न्या ६:३७ शीत परेर यो ऊ. मात्रै भिज्यो

ऊरीम

, प्रस्थ २८:३० छातीपातामा ऊ. पनि राख्नू

ऋण

, हित ११:१५ अपरिचित मानिसले ऋ. लिँदा जमानी

मत्ति ६:१२ हाम्रो ऋ. क्षमा गर्नुहोस्‌, जसरी हामीले

लुका ६:३५ केही फिर्ता पाउने आशा नगरी ऋ. दिइरहो

ऋणी

, रोमी १:१४ बुद्धिमान्‌हरू र निर्बुद्धिहरूप्रति ऋ. छु

रोमी १३:८ कुनै कुरामा कसैको ऋ. नहोओ

ऋतु

, दा २:२१ समय र ऋ. परिवर्तन गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ

एकता

, एफि ४:३ पवित्र शक्‍तिद्वारा पाइने ए.मा रहन

फिलि २:२ पूर्ण ए.मा रहेर

एक मात्र छोरा

, युह १:१८ ए.ले बताउनुभएको छ

युह ३:१६ उहाँले आफ्नो ए. दिनुभयो ताकि

एकरूपता

, एफि ४:१३ जबसम्म ए.  हासिल गरिसक्दैनौँ

एकै जना

, १को ८:६ हाम्रो लागि परमेश्‍वर ए. हुनुहुन्छ

एक्लो

, युह १६:३२ मलाई ए. छोड्‌नेछौ, तैपनि म ए. छैनँ

एज्रा

, एज्रा ७:११ पुजारी ए., जससित राम्रो ज्ञान थियो

एफिसस

, १को १५:३२ ए.मा जनावरहरूसित लडेको भए

एलि

, १स १:३ ए.का छोराहरू पुजारीको रूपमा सेवा गर्थे

एलिया

, या ५:१७ ए. हाम्रो जस्तै भावना भएका मानिस

एल्डर

, ति १:५ ए.हरू नियुक्‍त गर्न सक

एसाव

, उत्प २५:३४ ए.ले ज्येष्ठ-अधिकारलाई मोलको गनेनन्‌

हिब्रू १२:१६ पवित्र कुराहरूको कदर नगर्ने ए.जस्तो

ऐना

, १को १३:१२ धातुको ऐ.मा हेरेजस्तो धमिलो छाया

२को ३:१८ ऐ.ले जस्तै यहोवाको महिमा प्रतिबिम्बित

या १:२३ अनुहार ऐ.मा हेर्ने मानिसजस्तै

ओछ्यान

, भज ४१:३ यहोवाले ओ.मै सम्हाल्नुहुनेछ

ओठ

, यसै २९:१३ ओ.ले त मलाई आदर गर्छन्‌

होसे १४:२ तपाईँलाई ओ.को प्रशंसा चढाउनेछौँ

हिब्रू १३:१५ प्रशंसाको बलिदान, ओ.को फल चढाऔँ

ओडार

, मत्ति २१:१३ डाँकुहरूको ओ. बनाउँदै छौ

औषधी

, हित १७:२२ आनन्दित हृदय रोग निको पार्ने औ.

कङ्‌गाल

, हित १४:२३ कुरा मात्र गर्ने मानिस क. हुन्छ

२को ८:२ क. हुँदाहुँदै पनि उदारता देखाए

कचौरा

, मत्ति २०:२२ मैले पिउन लागेको क. पिउन सक्छौ?

लुका २२:२० यो क. त्यो नयाँ करारको प्रतीक हो

लुका २२:४२ तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यो क. सामुन्‍नेबाट

१को ११:२५ उहाँले क. लिएर त्यसै गर्नुभयो

कटनी

, उप ११:४ पानी पर्ला भनेर सुर्ता गर्नेले क. गर्दैन

होसे ८:७ बतास छर्छन्‌ अनि आँधीको क. गर्नेछन्‌

२को ९:६ जसले कन्जुस्याइँ गरेर छर्छ, थोरै नै क. गर्नेछ

गला ६:७ मानिसले जे छर्छ, त्यसैको क. गर्नेछ

गला ६:९ थाकेनौँ भने ठीक समयमा क. गर्नेछौँ

कटुता

, एफि ४:३१ क., रिस, क्रोध

कठिन

, २ति ३:१ असाध्यै क. समय आउनेछ

कठिनाइ

, २थि १:४ क. भोग्दै सहनशीलता र विश्‍वास

कठोर

, हित १२:१० दुष्टको दयालु काम क. हुन्छ

हित १५:१ क. बोलीले रिस उठाउँछ

हिब्रू ३:१३ पापको भ्रामक शक्‍तिले गर्दा क.

कता हो कता धेरै

, एफि ३:२० हामीले मागे वा सोचेभन्दा क. गर्न सक्नुहुन्छ

कदम

, गला ६:१ कोही मानिसले गलत क. चाल्यो

कदर

, १को १६:१८ यस्ता मानिसहरूको क. गर

कन्जुस

, हित २३:६ क. मानिसकहाँ खाना खान नजाऊ

कन्जुस्याइँ

, व्य १५:७ उसलाई मदत गर्न क. नगर्नू

कन्या

, मत्ति २५:१ राज्यलाई दस क.सित तुलना

कपटरहित

, रोमी १२:९ तिमीहरूको प्रेम क. होस्‌

कपाल

, लेवी २१:५ पुजारीहरूले क. नखौरून्‌

१को ११:१४ लामो क. पुरुषको निम्ति अनादर हो

कम उमेर

, १ति ४:१२ तिम्रो क.ले गर्दा हेला गर्न नपाओस्‌

कमजोर

, हित १७:२२ दुःखी हृदयले क. बनाउँछ

यसै ५७:१५ क.हरूलाई बल दिन्छु

रोमी १४:१ विश्‍वास क. भएकोलाई स्विकार

२को १२:१० जब क. हुन्छु, तब बलियो हुन्छु

१थि ५:१४ जो क. छन्‌, तिनीहरूलाई मदत गर

कमजोरी

, रोमी १५:१ बलियाहरूले क.हरू सहनुपर्छ

कमाउनु

, हित १५:२७ बेइमानी गरेर क.ले समस्या

कमिला

, हित ६:६ ए अल्छी, क.कहाँ जाऊ

हित ३०:२५ क. ग्रीष्म ऋतुमा खानेकुरा जम्मा गर्छन्‌

कम्प

, फिलि २:१२ यसरी नै क.सहित प्रयत्न गरिरहो

कयिन

, १यु ३:१२ क.जस्तो हुनु हुँदैन; भाइको हत्या गऱ्‍यो

कर

, मत्ति १७:२५ राजाहरूले क. कसबाट उठाउँछन्‌?

लुका २०:२२ सिजरलाई क. तिर्नु उचित हो कि होइन?

लुका २३:२ सिजरलाई क. तिर्न रोकिरहेको

रोमी १३:६ यसकारण तिमीहरू क. पनि तिर्छौ

रोमी १३:७ क. तिर्नुपर्नेलाई क.

कर उठाउने मानिस

, मत्ति १८:१७ क.सरह होस्‌

लुका १८:११ म यो क.जस्तो पनि छैनँ

करङ

, उत्प २:२२ यहोवाले क.बाट स्त्री बनाउनुभयो

करार

, उत्प १५:१८ यहोवाले अब्रामसँग क. गर्नुभयो

यर्मि ३१:३१ म नयाँ क. गर्नेछु

लुका २२:२० यो क.को प्रतीक हो

लुका २२:२९ मेरो बुबाले गर्नुभएजस्तै म पनि क. गर्छु

करुणा

, कल ३:१२ कोमल क. धारण गर

१यु ३:१७ क. देखाउन इन्कार गर्छ

करूब

, उत्प ३:२४ परमेश्‍वरले क.हरू र ज्वालामय तरबार राख्नुभयो

इज २८:१४ अभिषेक गरेर क.को रूपमा नियुक्‍त गरेँ

कर्तव्य

, उप १२:१३ यो नै मानिसले पूरा गर्नुपर्ने क. हो

१यु ३:१६ भाइहरूका निम्ति ज्यान अर्पण गर्नु क. हो

कर्निलियस

, प्रे १०:२४ क.ले नातेदारहरूलाई बोलाए

कलङ्‌क

, इज ३९:७ मेरो नाममा फेरि क. लाग्न दिनेछैनँ

कवच

, एफि ६:१४ धार्मिकताको क.

कवि

, प्रे १७:२८ तपाईँहरूकै क.ले भनेका छन्‌

कष्ट

, भज ११९:५० क.को समयमा मलाई सान्त्वना दिन्छ

रोमी ८:१८ हामीले भोगिरहेको क. हामीले पाउने महिमाको

कसम

, उत्प २२:१६ आफ्नै क. खाएर भन्छु

मत्ति ५:३४ क. खाँदै नखाओ

कसिङ्‌गर

, १को ४:१३ संसारको लागि क. भएका छौँ

कस्तो किसिम

, २प ३:११ क.को मानिस हुनुपर्छ, सोच!

काँड

, भज १२७:४ वीर मानिसको हातका काँ.हरूजस्तै

काँडा

, मर्कु १५:१७ काँ.को मुकुट उनेर पहिराइदिए

काँध

, सप ३:९ काँ.मा काँ. मिलाएर सेवा गर्नेछन्‌

कागज

, यर्मि ३२:१२ त्यो का. बारुकलाई दिएँ

काट्‌नु

, भज ४४:२२ का. लागिएका भेडाहरूझैँ

यसै ५३:७ का. लगिएको भेडाझैँ

काना

, युह २:१ गालिलको का.मा विवाह-भोज

कानुन

, भज ९४:२० का.को आडमा समस्या खडा गर्ने

कानुन-व्यवस्था

, हब १:४ का. कमजोर भएको छ

कानुनी तवरमा स्थापना

, फिलि १:७ सुसमाचार का. गर्दा

काबू

, हित १०:१९ समझदारले जिब्रोलाई का.मा राख्छ

२ति २:२४ नराम्रो व्यवहार गर्दा समेत का.मा राख्छ

काम

, नहे ४:६ मानिसहरूले मन लगाएर का. गरिरहे

भज १०४:२४ यहोवा, तपाईँका का.हरू अनगिन्ती छन्‌

उप २:२४ आफ्नो का.बाट सन्तुष्टि पाउनुभन्दा

युह ५:१७ मेरो बुबा अहिलेसम्म का. गर्दै हुनुहुन्छ

युह १४:१२ उसले ती भन्दा ठूला का.हरू गर्नेछ

रोमी १२:४ धेरै अङ्‌ग छन्‌तर का. एउटै हुँदैन

एफि ४:१६ जब हरेक अङ्‌गले राम्ररी का. गर्छ

१थि २:९ दिनरात का. गर्दै प्रचार गऱ्‍यौँ

२थि ३:१० का. गर्न नचाहनेले खाँदा पनि नखाओस्‌

हिब्रू ९:१४ अन्तस्करणलाई मरेका का.हरूबाट शुद्ध

कामदार

, लुका १०:७ का. ज्याला पाउन योग्यको हुन्छ

कामवासना

, रोमी १:२६ अनियन्त्रित का.

कल ३:५ अनियन्त्रित का.

१थि ४:५ अनियन्त्रित भएर आफ्नो का. पूरा गर्छन्‌

कामेच्छा

, रोमी १:२७ पुरुषहरूले का.ले जलेर

कायरता

, २ति १:७ परमेश्‍वरको पवित्र शक्‍तिले का. होइन

कारिगर

, हित ८:३० मुख्य का.को रूपमा छेवैमा काम गर्थेँ

कार्यभार

, प्रे १:२० निरीक्षण गर्ने का. अरूले सम्हालोस्‌

काल

, दा ७:२५ एक का., दुई का. र आधा का.

कालेब

, गन १३:३० का.ले शान्त पार्न खोजे

गन १४:२४ का.ले फरक मनोभाव देखाए

कालो बादल

, सप १:१५ त्यो दिनमा का. मडारिन्छ

किन्‍नु

, १को ७:२३ तिमीहरू दाम तिरेर कि. हौ

प्रका ५:९ आफ्नो रगतद्वारा मानिसहरूलाई कि.

किल्ला

, भज १८:२ यहोवा मेरो कि. हुनुहुन्छ

कुइच्छा

, एफि २:३ हामी शरीरका कु.हरूबमोजिम चल्थ्यौँ

कुकर्म

, २थि २:७ त्यसको कु. एउटा रहस्य हो

कुकर्मी

, भज ३७:९ कु.हरू नामेट हुनेछन्‌

मत्ति ७:२३ तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैनँ! ए कु. हो

लुका २२:३७कु.हरूको साथमा गनियो

कुकर्मी पुरुष

, २थि २:३ जबसम्म कु. प्रकट हुँदैन

कुकुर

, हित २६:१७ कु.को कान तान्‍ने मानिसजस्तै

उप ९:४ मरेको सिंहभन्दा जिउँदो कु. बेस

२प २:२२ कु.ले आफ्नै बान्ता चाट्‌छ

कुखुरी

, मत्ति २३:३७ कु.ले आफ्ना चल्लाहरूलाई बटुलेझैँ

कुट्‌नु

, १को ९:२७ आफ्नो शरीरलाई कु. अनि पिट्‌छु

कुनाकुना

, लेवी २३:२२ कु.सम्म नकाट्‌नू र नबटुल्नू

कुनाको ढुङ्‌गो

, एफि २:२० येसुचाहिँ कु. हुनुहुन्छ

कुमाले

, यसै ६४:८ हामी माटा हौँ अनि तपाईँ हाम्रा कु.

रोमी ९:२१ माटोमाथि कु.को अधिकार हुन्छ

कुरा ओसार्नु

, १ति ५:१३ कु., अरूको कुरामा हात हाल्ने

कुरा काट्‌नु

, हित १७:९ अरूको कु.ले मित्रहरूबीच फूट

कुरौटे

, हित २०:१९ कु.सित सङ्‌गत नगर

कुल

, उत्प ४९:२८ इस्राएलका १२ कु. बने

कुल्चनु

, हिब्रू १०:२९ परमेश्‍वरको छोरालाई कु.

कुवा

, हित ५:१५ आफ्नै कु.को पानी पिऊ

कुष्ठरोग

, गन १२:१० कु. लागेर मरियम

लुका ५:१२ हेर! कु. लागेको एक जना मानिस

कुष्ठरोगी

, लेवी १३:४५ कु.ले अशुद्ध भन्दै कराओस्‌

कुहिरो

, या ४:१४ तिमीहरू बिलाइहाल्ने कु.

कृतज्ञ

, भज २७:४ कृ. भई मन्दिरलाई हेर्न पाऊँ

कल ३:१५ तिमीहरू कृ. छौ भनी देखाओ

कृपा

, यसै ५५:७ यहोवाकहाँ फर्कोस्‌ र कृ. देखाउनुहुनेछ

होसे ६:६ बलिदानमा होइन, कृ.मा खुसी हुन्छु

मत्ति ९:१३ म बलिदान होइन, कृ. चाहन्छु

२को १:३ कोमल कृ.का बुबा

या २:१३ कृ.ले न्यायमाथि विजय हासिल गर्छ

कृपालु

, व्य ४:३१ यहोवा कृ. हुनुहुन्छ

१इ २१:१३ उहाँ असाध्यै कृ. हुनुहुन्छ

भज ७८:३८ उहाँ कृ. हुनुहुन्थ्यो; गल्तीको क्षमा दिनुभयो

मत्ति ५:७ आनन्दित हुन्‌ ती, जो कृ. छन्‌

लुका ६:३६ बुबाजस्तै कृ. भइरहो

या ५:११ यहोवा कोमल स्नेहले भरिपूर्ण अनि कृ.

केटाकेटी

, भज ८:२ के.को बोलीबाट शक्‍ति प्रकट

मत्ति ११:१६ बजारमा बस्ने साना के.जस्तै

मत्ति १८:३ बदलिएर साना के.जस्ता भएनौ भने

मत्ति १९:१४ साना के.लाई मकहाँ आउन देओ

लुका १०:२१ साना के.लाई प्रकट गर्नुभएको छ

केटी

, मर्कु ५:४२ के. उत्तिखेरै जुरुक्क उठी

केफास

, १को १५:५ के.कहाँ देखा पर्नुभयो

गला २:११ के. एन्टिओक आए, मैले विरोध गरेँ

केश

, मत्ति १०:३० शिरको के.समेत गनिएका छन्‌

लुका २१:१८ शिरको एउटा के.समेत नष्ट हुनेछैन

केशर

, यसै ३५:१ मरुभूमि के.को फूलझैँ फक्रनेछ

कैद

, २को १०:५ हरेक विचारलाई कै. गरेर आज्ञाकारी

कोइला

, रोमी १२:२० बलिरहेको को. टाउकोमा थुपार्नेछौ

कोठा

, यसै २६:२० मेरा मानिसहरू हो, भित्री को.मा पस

कोमल

, १थि २:७ आमाले जस्तै को. व्यवहार गऱ्‍यौँ

२ति २:२४ सबैसित को. व्यवहार गर्छ

१प ३:७ स्त्रीजातिलाई को. पात्र सम्झेर आदर गर

कोरह

, गन २६:११ को.का छोराहरू भने मरेनन्‌

यहु ११ को.ले जस्तै विद्रोही कुरा गरेर

कोरेस

, एज्रा ६:३ को. परमेश्‍वरको भवनको जग हालियोस्‌

यसै ४५:१ अभिषेक गर्नुभएको जन को.को दाहिने हात

कोसिस

, रोमी १२:१८ शान्तिपूर्वक बस्न सक्दो को. गर

कौमार्य

, १को ७:२५ जो कौ. अवस्थामा छन्‌

क्रम

, लुका १:३ ती घटनाहरू क्र.अनुसार लेखिदिने

१को १५:२३ क्र.अनुसार: पहिलो फलको रूपमा ख्रिष्टलाई

क्रोध

, यसै २६:२० क्रो. शान्त नहोउन्जेल लुकेर बस

क्षणभर

, भज ३०:५ उहाँको रिस क्ष. मात्र रहन्छ

क्षणिक

, २को ४:१७ सङ्‌कष्ट क्ष. हुन्छ

हिब्रू ११:२५ पापको क्ष. सुखभोग गर्नभन्दा

क्षतिग्रस्त

, २को ११:२५ तीन चोटि जहाज क्ष. भयो

१ति १:१९ तिनीहरूको विश्‍वासको जहाज क्ष. भएको छ

क्षमता

, हित ३:२७ अरूलाई केही दिने क्ष. छ भने

मत्ति २५:१५ क्ष.अनुसार पहिलोलाई पाँच टालेन्ट

क्षमा

, नहे ९:१७ तपाईँ क्ष. दिन सधैँ तयार हुनुहुन्छ

भज २५:११ मैले ठूलो गल्ती गरेको छु; क्ष. दिनुहोस्‌

भज १०३:३ उहाँले सबै गल्ती क्ष. गरिदिनुहुन्छ

हित १७:९ गल्ती क्ष. गर्ने मानिसले प्रेम देखाउँछ

यसै ५५:७ उहाँले खुला मनले क्ष. गर्नुहुनेछ

मत्ति ६:१४ क्ष. गऱ्‍यौ भने बुबाले पनि क्ष. गर्नुहुनेछ

मत्ति १८:२१ मैले कति पटकसम्म क्ष. दिनुपर्छ?

मत्ति २६:२८ रगत; पापहरूको क्ष. होस्‌ भनेर बगाइनेछ

कल ३:१३ यहोवाले खुला मनले क्ष. गर्नुभएजस्तै

क्षीण

, २को ४:१६ शरीर क्षी. हुँदै गइरहेको भए तापनि

खँदिलो

, हिब्रू ५:१४ खँ. खानेकुरा परिपक्व मानिसको

खडा

, १को १०:१२ जसले आफू ख. छु भनी सोच्छ

१प ५:१० उहाँले तिमीहरूलाई दह्रोगरि ख. गर्नुहुनेछ

खडेरी

, यर्मि १७:८ ख. पर्दा त्यो निष्फिक्री रहन्छ

खतना

, रोमी २:२९ पवित्र शक्‍तिद्वारा हृदयको ख.

१को ७:१९ ख. हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन

खतरा

, हित २२:३ चतुर मानिस ख. आएको देखेर लुक्छ

रोमी १६:४ मलाई बचाउन आफ्नो गर्दन ख.मा पारे

२को ११:२६ सहरको ख.मा, निर्जनभूमिको ख.मा

खबर

, गन १४:३६ जसले सुनाएको नराम्रो ख.ले साराले

भज ११२:७ ऊ नराम्रो ख.ले डराउनेछैन

दा ११:४४ उत्तरबाट आएको ख. सुनेर छटपटी हुनेछ

खमिर

, मत्ति १३:३३ स्वर्गको राज्य ख.जस्तो हो

१को ५:६ अलिकता ख.ले पीठोको पूरै डल्लोलाई

खम्बा

, उत्प १९:२६ लुतकी पत्नी नुनको ख. भइन्‌

मर्कु १५:२५ तिनीहरूले उहाँलाई ख.मा टाँगे

लुका २३:२१ त्यसलाई ख.मा टाँग्नुहोस्‌!

गला २:९ मण्डलीका ख.हरू ठानिएका याकुब, केफास

गला ३:१३ ख.मा टाँगिएको मानिस श्रापित

१ति ३:१५ सत्यको ख. अनि जग हो

खराब

, उत्प ३:५ परमेश्‍वरजस्तै, असल र ख. थाह पाउनेछौ

यसै ५:२० धिक्कार छ, जो ख.लाई असल भन्छन्‌

रोमी ७:१९ म जुन ख. काम गर्न चाहन्‍नँ, त्यही गर्छु

खराबी

, रोमी १२:१७ ख.को बदला ख. नगर

१को १४:२० ख.को मामिलामा साना केटाकेटी होओ

खर्च

, लुका १४:२८ ख. छ कि छैन पहिला हिसाब

खर्चिनु

, २को १२:१५ तिमीहरूका निम्ति आफू पनि पूरै ख.

खाँचो

, रोमी १२:१३ पवित्र जनहरू खाँ.मा पर्दा

खाडल

, हित २६:२७ जसले खा. खन्छ, त्यसमा खस्छ

खानदानी

, १को १:२६ तिमीहरूमध्ये धेरै जना खा. छैनौ

खानेकुरा

, नहे ९:१५ तिनीहरूलाई स्वर्गबाट खा. दिनुभयो

युह ६:२७ परिश्रम गर; खा.का लागि होइन

प्रे १४:१७ वर्षा दिनुभयो र खा.ले तृप्त पार्नुभयो

१को ८:१३ खा.ले गर्दा भाइलाई ठक्कर पुग्छ भने

खामो

, प्रस्थ १३:२२ बादलको खा. र आगोको खा.

खार्नु

, जक १३:९ म तिनीहरूलाई चाँदी खारेझैँ खा.

मला ३:३ चाँदी खा. र शुद्ध पार्ने मानिसले जस्तै तिनले

खाली हात

, व्य १६:१६ कोही पनि खा. नजाऊन्‌

खाल्टो

, मत्ति १५:१४ अन्धाले अन्धालाई डोऱ्‍याउँछ भने दुवै खा.मा खस्नेछन्‌

खिल्ली

, यर्मि २०:७ सबैले मेरो खि. उडाउँछन्‌

खुट्टा

, यसै ५२:७ सुसमाचार घोषणा गर्ने खु. सुन्दर

युह १३:५ चेलाहरूको खु. धुन थाल्नुभयो

रोमी १६:२० आफ्ना खु.ले सैतानलाई कुच्याउनेछौ

खुला मन

, व्य १५:८ खु.ले उसलाई मदत गर्नू

खुला विचारधारा

, प्रे १७:११ बिरियालीहरू थिस्सलोनिकीहरूभन्दा खु.का

खुवाउनु

, युह २१:१७ मेरा साना भेडाहरूलाई खु.

खुसी

, भज १३७:६ तिमी मेरो खु.को ठूलो कारण

भज १४९:४ यहोवा आफ्ना मानिसहरूसित खु. हुनुहुन्छ

हित २७:११ बुद्धिमान्‌ होऊ र मेरो हृदयलाई खु. बनाऊ

यसै ६५:१४ मेरा सेवकहरूको मन खु. हुनेछ

इज १८:३२ कोही मर्दा म खु. हुन्‍नँ

युह १६:२२ तिमीहरूको खु. कसैले पनि खोस्नेछैन

रोमी १५:१ आफूलाई मात्र खु. पार्न खोज्नु हुँदैन

रोमी १५:२ प्रत्येकले छिमेकीलाई खु. पारौं

रोमी १५:३ ख्रिष्टले पनि आफैलाई खु. पार्न खोज्नुभएन

रोमी १५:१३ परमेश्‍वरले सारा खु. र शान्तिले भरिदिऊन्‌

१को ७:३३ कसरी पत्नीलाई खु. पारूँ भनी

१को १०:३३ सबै मानिसलाई हरेक कुरामा खु. पार्न कोसिस

गला १:१० के म मानिसहरूलाई खु. पार्न खोज्दै छु?

गला १:१० मैले अहिले पनि मानिसहरूलाई खु. पारिरहेको भए

एफि ६:६ मानिसहरूलाई खु. पार्न तिनीहरूको आँखाको सामुन्‍ने मात्र होइन

३यु ४ सत्यमा हिँडिरहेका छन्‌ भनेर सुन्‍न पाउँदा खु.

खुसीसाथ

, प्रस्थ ३५:५ खु. यहोवालाई अनुदान चढाउने

लुका ८:१३ वचन सुन्‍नेबित्तिकै खु. स्विकार्छन्‌ तर

२को ९:७ खु. दिनेलाई परमेश्‍वर प्रेम गर्नुहुन्छ

खेत

, मत्ति १३:३८ खे. संसार हो

युह ४:३५ खे.तिर हेर; बाली पहेँला भइसकेका छन्‌

१को ३:९ खेतीपाती गरिएको परमेश्‍वरको खे. हौ

खेदो

, मत्ति ५:१० आनन्दित हुन्‌ ती, जो खे.मा परेका छन्‌

मत्ति १३:२१ खे. आउनेबित्तिकै ठेस खान्छ

मर्कु ४:१७ खे. आउनेबित्तिकै तिनीहरू ठेस खान्छन्‌

मर्कु १०:३० अहिले खे.का साथै छोराछोरी पाउनेछ

युह १५:२० मेरो खे. गरेका छन्‌, तिमीहरूको पनि खे. गर्नेछन्‌

प्रे २२:४ तिनीहरूको खे. गर्थेँ अनि मार्नसमेत लगाउँथे

रोमी १२:१४ खे. गर्नेहरूलाई आशिष्‌ दिइरहो

१को ४:१२ खे. गर्दा धैर्य गर्दै सहन्छौँ

२को ४:९ खे. गरिएको छ तर त्यागिएका छैनौँ

खेल

, हित १०:२३ छाडा व्यवहार खे.जस्तै हो

खोजतलास

, १प १:१० सोधपुछ गर्नुका साथै खो.

खोजी

, १इ २८:९ तिमीले उहाँको खो. गऱ्‍यौ भने

युह ४:२३ परमेश्‍वर यस्तैको खो.मा हुनुहुन्छ

खोज्नु

, भज ११९:१७६ हराएको भेडालाई जस्तै सेवकलाई खो.

यसै २६:९ म तनमनले तपाईँलाई खो.

यसै ५५:६ यहोवालाई भेट्टाउन सकिन्छ, उहाँलाई खो.

इज ३४:११ म आफै भेडाहरूलाई खो.

सप २:३ सबै नम्र मानिस हो, यहोवालाई खो.

लुका १५:८ नभेट्टाउन्जेल घर बढार्दै धुइँधुइँती खो.?

प्रे १७:२७ तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई खो.

कल ३:१ माथिका कुराहरू खो.

खोट

, लेवी २२:२१ खो. भएको जनावर नचढाउनू

व्य ३२:४ उहाँको काममा कुनै खो. छैन

खोर

, दा ६:७ त्यसलाई सिंहको खो.मा फ्याँकियोस्‌

खोलानाला

, यर्मि ५०:३८ खो. सबै सुक्नेछन्‌

ख्याल

, १को १२:२५ एकअर्काको ख्या. गरून्‌

१प ५:७ उहाँले तिमीहरूको ख्या. राख्नुहुन्छ

ख्रिष्ट

, मत्ति १६:१६ परमेश्‍वरका छोरा, ख्रि. हुनुहुन्छ

लुका २४:२६ ख्रि.ले कष्ट भोग्नु आवश्‍यक थिएन र?

युह १७:३ तपाईँले पठाउनुभएको येसु ख्रि.लाई चिन्‍नुपर्छ

प्रे १८:२८ येसु नै ख्रि. हुनुहुन्छ भनेर धर्मशास्त्रबाट देखाए

१को ११:३ ख्रि.को शिर परमेश्‍वर हुनुहुन्छ

ख्रिष्ट-विरोधी

, १यु २:१८ धेरै ख्रि. देखा परेका छन्‌

ख्रिष्टियन

, प्रे ११:२६ ईश्‍वरीय निर्देशनद्वारा ख्रि. भन्‍न थालियो

गद्‌गद

, हित ८:३० उहाँसामु रहन पाएकोले खुसीले ग.

गधा

, गन २२:२८ यहोवाले ग.लाई बोल्न लगाउनुभयो

जक ९:९ तिम्रा राजा ग.माथि सवार

गनगन

, गन १४:२७ इस्राएलीहरूले मविरुद्ध गरेको ग.

१को १०:१० तिनीहरूमध्ये कोही-कोही ग. गरेकोले

गनगनाउनु

, यहु १६ यी मानिसहरू ग.

गनिनु

, लुका २२:३७ ऊ कुकर्मीहरूको साथमा ग.

गन्‍नु

, भज ९०:१२ दिनहरू ग. सिकाउनुहोस्‌

गब्रिएल

, लुका १:१९ म परमेश्‍वरसामु हाजिर भइरहने ग.

गमलिएल

, प्रे २२:३ ग.को चरणमा शिक्षा पाएँ

गमोरा

, उत्प १९:२४ ग.माथि आगो र गन्धक बर्साउनुभयो

गरिब

, हित ३०:८ग. हुन नपरोस्‌ अनि मलाई धनी पनि

हित ३०:९ ग. भएकोले चोर्न थालूँला र बदनाम गरूँला

लुका ४:१८ ग.हरूलाई सुसमाचार सुनाउन उहाँले अभिषेक गर्नुभएको

युह १२:८ ग.हरू त तिमीहरूसित सधैँभरि हुन्छन्‌

२को ६:१० ग. ठानिन्छौँ तैपनि धेरैलाई धनी बनाउँछौँ

२को ८:९ ख्रिष्ट तिमीहरूको खातिर ग. बन्‍नुभयो

गला २:१० ग. भाइहरूको ख्याल गर्नू

गर्भ

, भज १३९:१६ आमाको ग.मा छँदै देख्नुभएको थियो

गर्भ तुहिनु

, प्रस्थ २३:२६ कुनै स्त्रीको ग.

गर्भवती

, प्रस्थ २१:२२ ग. स्त्रीलाई चोट लाग्यो

१थि ५:३ ग. स्त्रीलाई अचानक बेथा लागेजस्तै

गर्व

, २थि १:४ मण्डलीहरूमाझ तिमीहरूमा ग. गर्छौँ

गलगथा

, युह १९:१७ खप्पर स्थान अर्थात्‌ हिब्रूमा ग.

गलत बाटो

, हित १:३२ ग.मा हिँड्‌नेहरूको पतन

गल्ती

, अयु ६:२४ मेरो ग. देखाइदिनुहोस्‌

अयु ३१:३४ मेरो ग.बारे थाह पाए भने के भन्लान्‌

भज ४०:१२ मेरा ग.हरू केशहरूभन्दा धेरै छन्‌

भज १३०:३ ग.हरूमा ध्यान दिनुभयो भने

गल्नु

, यसै ४०:३१ तिनीहरू हिँड्‌नेछन्‌ तर ग.

गहकिला

, मत्ति २३:२३ व्यवस्थाका ग. कुराहरू बेवास्ता

गहिरा

, १को २:१० पवित्र शक्‍तिले ग. कुराहरू खोजतलास गर्छ

गहिराइ

, एफि ३:१८ सत्यको ग. पूर्ण रूपमा बुझ

गहुँ

, मत्ति १३:२५ ग.को बीचबीचमा सामा छरेर गयो

गाँसिनु

, एफि ४:१६ हरेक अङ्‌ग आपसमा राम्ररी गाँ.

गाउनु

, मत्ति २६:३० स्तुतिगान गा. उहाँहरू जानुभयो

एफि ५:१९ गीतहरू गा. एकअर्कालाई बलियो बनाओ

गाजल

, प्रका ३:१८ आँखामा लगाउन मसित गा. किन

गाला

, मत्ति ५:३९ दाहिने गा. चड्‌काउँछ, अर्को गा. थापिदेओ

गिदोन

, न्या ७:२० यहोवाको र गि.को तरबार!

गिबोन

, यहो ९:३ गि.का मानिसहरूले पनि सुने

गिर्नु

, हित ५:९ तिमी अरूको नजरमा गि.

गिल्ला

, हित २७:११ गि. गर्नेलाई जवाफ दिन

लुका १८:३२ उसको गि. गरिनेछ, थुकिनेछ

लुका २२:६३ उहाँको गि. गर्न र हिर्काउन थाले

२प ३:३ अन्तको दिनमा गि. गर्नेहरू

गीत

, १इ १५:१६ दाउदले गी. गाउन केहीलाई अह्राए

नहे १२:४६ प्रशंसाको र धन्यवादको गी. गाउनमा

भज ९६:१ यहोवाको निम्ति नयाँ गी. गाओ

भज ९८:१ यहोवाको लागि नयाँ गी. गाओ

कल ३:१६ कृतज्ञ हुँदै आध्यात्मिक गी.हरू गाएर

गुँगो

, यसै ३५:६ गुँ.को जिब्रोले जयजयकार गर्नेछ

गुट

, प्रे २८:२२ यस गु.विरुद्ध बोल्छन्‌

२प २:१ हानि पुऱ्‍याउने गु.हरू खडा गर्नेछन्‌

गुटबन्दी

, ति ३:१० कुनै मानिसले गु.लाई प्रोत्साहन दिन्छ

गुणवती

, हित ३१:२९ गु. स्त्री त धेरै छन्‌

गुनगुनाउनु

, भज १:२ उहाँको व्यवस्था गु. पढ्‌छ

गुनासो

, कल ३:१३ केही गु. छ भने

गुप्त

, भज ९१:१ सर्वोच्च परमेश्‍वरको गु. ठाउँमा बास गर्छ

गेहजि

, २रा ५:२० गे.ले भने: म तिनको पछि दौडेर जान्छु

गेहेन्‍ना

, मत्ति १०:२८ शरीर र जीवन दुवैलाई गे.मा

गोठ

, युह १०:१६ अरू भेडा, जो यस गो.का होइनन्‌

गोठालो

, भज २३:१ यहोवा मेरो गो. हुनुहुन्छ

यसै ४०:११ गो.ले झैँ बगालको हेरचाह गर्नुहुनेछ

इज ३४:२ गो.हरू आफ्नो बगाललाई खुवाउन छोडेर

इज ३७:२४ दाउद, एउटै गो.ले डोऱ्‍याउनेछ

जक १३:७ गो.लाई प्रहार गर्‌र भेडाहरू तितरबितर

मत्ति ९:३६ गो. नभएर तितरबितर भएका भेडाहरू

युह १०:११ म असल गो. हुँ

युह १०:१४ म असल गो. हुँ, आफ्ना भेडाहरूलाई चिन्छु

युह १०:१६ एउटै बगालको, एकै गो.का हुनेछन्‌

प्रे २०:२८ गो.ले झैँ हेरविचार गर्न निरीक्षक नियुक्‍त

एफि ४:११ कसैलाई गो. र शिक्षक

१प ५:२ परमेश्‍वरको बगाललाई गो.ले झैँ हेरचाह गर

गोप्य

, हित ११:१३ विश्‍वासिलो मानिसले गो. कुरा

हित २०:१९ निन्दा गर्नेले गो. कुरा सुनाउँछ

हित २५:९ गो. कुरा अरूलाई सुनाउँदै नहिँड

आमो ३:७ भविष्यवक्‍ताहरूलाई गो. कुरा नखुलाईकन

गोमन

, यसै ११:८ गो. सर्पको दुलोनजिकै खेल्नेछ

गोरु

, प्रस्थ २१:२८ गो.ले कुनै पुरुषलाई हानेर माऱ्‍यो भने

व्य २५:४ दाइँ गरिरहेको गो.लाई मोहोलो नलगाउनू

१को ९:९ के परमेश्‍वरले गो.हरूको फिक्री गरेर

गोलमाल

, १को १४:३३ परमेश्‍वर गो.का परमेश्‍वर होइन

गोला

, भज २२:१८ मेरो जीउको कपडा गो. हालेर लिन्छन्‌

गोल्यत

, १स १७:४ वीर योद्धा; उसको नाम गो. थियो

गौरव

, हित २५:२ मुद्दामामिलाको छानबिन राजाहरूको गौ. हो

गौरवशाली

, रोमी ३:२३ परमेश्‍वरका गौ. गुणहरू प्रकट गर्न

ग्यारेन्टी

, प्रे १७:३१ मृत्युबाट ब्युँताएर परमेश्‍वरले ग्या.

ग्रीष्म

, मत्ति २४:३२ ग्री. ऋतु नजिकै रहेछ भनेर

घनिष्ठ

, यहो २३:८ उहाँसँग सधैँ घ. भइरहो

घमन्ड

, हित ८:१३ अहङ्‌कार, घ.लाई म घृणा गर्छु

हित १६:१८ नाशको अघि घ.

१को १:३१ जसले घ. गर्छ, उसले यहोवामा घ. गरोस्‌

फिलि २:३ घ.ले केही नगर

घमन्डी

, हित १६:५ घ.लाई यहोवा घृणा गर्नुहुन्छ

घर

, भज १०१:२ घ.भित्र सत्यनिष्ठ हृदय लिएर हिँड्‌नेछु

भज १२७:१ यहोवाले नै घ. नबनाउनुहुने हो भने

यसै ५६:७ प्रार्थनाको घ. भनेर चिनिनेछ

यसै ६५:२१ घ. बनाउनेछन्‌ र त्यसमा बस्नेछन्‌

लुका २:४९ म आफ्नो बुबाको घ.मा हुनुपर्छ

लुका १७:२८ तिनीहरू रोप्दै थिए र घ. बनाउँदै थिए

युह २:१६ बुबाको घ.लाई व्यापारको थलो

युह १४:२ मेरो बुबाको घ.मा बस्ने ठाउँ धेरै छ

हिब्रू ३:४ हरेक घ. कसै न कसैद्वारा निर्माण गरिएको

घरघर

, प्रे ५:४२ घ.मा गएर सिकाउन बन्द गरेनन्‌

प्रे २०:२० तपाईँहरूलाई जनसमक्ष र घ.मा सिकाउन

घराना

, एफि २:१९ परमेश्‍वरको घ.का सदस्यहरू हौ

घरीघरी रिसाउनु

, हित २१:१९ घ. पत्नीसित बस्नुभन्दा

घिनलाग्दो

, युह ६:६० यो कुरा असाध्यै घि.

घुम्टो

, २को ३:१५ हृदयमा घु. लागिरहेकै हुन्छ

घुम्नु

, २इ १६:९ यहोवाको नजर पृथ्वीभरि नै घु.

घुस

, उप ७:७ घू.ले हृदयलाई भ्रष्ट पार्छ

घृणा

, लेवी १९:१७ मनमनै आफ्नो दाजुभाइलाई घृ. नगर्नू

भज ४५:७ तिमी दुष्टतालाई घृ. गर्छौ

भज ९७:१० खराब कुरालाई घृ. गर

हित ६:१६ छ वटा कुरालाई यहोवा घृ. गर्नुहुन्छ

हित ८:१३ यहोवाको डर मान्‍नेले खराब कुरालाई घृ.

आमो ५:१५ खराब कुरालाई घृ. र असल कुरालाई प्रेम

मत्ति २४:९ सबै जातिले तिमीहरूलाई घृ. गर्नेछन्‌

लुका ६:२७ घृ. गर्नेहरूको भलो हुने काम गरिरहो

युह ७:७ मलाई घृ. गर्छ किनकि त्यसका कामहरू दुष्ट

युह १५:२५ विनाकारण मलाई घृ. गरे

रोमी ७:१५ जुन कुरालाई घृ. गर्छु, त्यही गर्छु

रोमी १२:९ जे दुष्ट छ, घृ. गर; जे असल छ, टाँसिरहो

१यु ३:१५ जसले भाइलाई घृ. गर्छ, हत्यारा हो

घृणित कुरा

, मत्ति २४:१५ उजाड पार्ने घृ.

घेरा

, यसै ४०:२२ परमेश्‍वर पृथ्वीको घे.भन्दा माथि

लुका १९:४३ तीखातीखा काठहरू गाडेर घे. हाल्नेछन्‌

घोडा

, प्रका ६:२ सेतो घो. त्यसमाथि सवार हुनेसित

प्रका १९:११ हेर! एउटा सेतो घो. देखेँ

घोप्नु

, जक १२:१० जसलाई घो., उसैलाई हेर्नेछन्‌

घोरिनु

, अयु ३७:१४ परमेश्‍वरका महान्‌ कामहरू घो.

घोषणा

, प्रस्थ ९:१६ मेरो नाम घो. होस्‌ भनेर

रोमी १०:१० जनसमक्ष घो. गरेर उद्धार पाउँछ

१को ११:२६ प्रभु नआउन्जेल उहाँको मृत्युको घो.

हिब्रू १०:२३ आफ्नो आशा जनसमक्ष घो. गरिरहौँ

चकित

, १प ४:४ तिनीहरू च. भएका छन्‌

चट्टान

, व्य ३२:४ उहाँ च. हुनुहुन्छ

मत्ति ७:२४ च.माथि आफ्नो घर बनाउने

चतुर

, हित १२:२३ च. मानिसले ज्ञान प्रकट गर्दैन

हित १४:१५ च. मानिसले सोचविचार गरेर कदम चाल्छ

हित २२:३ च. मानिस खतरा आएको देखेर लुक्छ

लुका १६:८ यस युगका मानिसहरू अझ च.

चतुऱ्‍याइँ

, लुका १६:८ भण्डारेले च. देखायो

चनाखो

, मत्ति १०:१६ सर्पजस्तै च., ढुकुरजस्तै सुधो

चन्द्र

, लुका २१:२५ सूर्य, च. र ताराहरूमा चिन्हहरू

चन्द्रमा

, योए २:३१ च. रगतमा परिणत हुनेछ

चमत्कार

, २थि २:९ झूटा च. र आश्‍चर्यजनक कार्यहरू

चम्किलो तारा

, यसै १४:१२च., तिमी खसालियौ

चरन

, यसै ३०:२३ वस्तुभाउ ठूलठूला च.मा चर्नेछन्‌

चराचुरुङ्‌गी

, मत्ति ६:२६ आकाशका च.लाई नियालेर हेर

चल्नु

, गला ५:७ तिमीहरू सत्यको मार्गमा राम्ररी च. थियौ

१प १:१४ जुन इच्छाअनुसार चल्थ्यौ, त्यसअनुसार च. छोड

चाँदी

, हित २:४ चाँ. खोजेझैँ यी कुराहरू खोजिरह्‍यौ

इज ७:१९ आफूसित भएको चाँ. सडकमा फाल्नेछन्‌

सप १:१८ न सुनले न त चाँ.ले नै बचाउन सक्नेछ

चाख्नु

, भज ३४:८ चा. हेर, यहोवा कत्ति भलो हुनुहुन्छ

१प २:३ प्रभु दयालु हुनुहुन्छ भनेर तिमीहरूले चा. छौ

चाड

, लेवी २३:४ यहोवाको निम्ति मान्‍नुपर्ने चा.हरू यी हुन्‌

चापलुसी

, यहु १६ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चा. गर्छन्‌

चाल

, उत्प ३३:१४ बालबच्चासित तिनीहरूकै चा.मा

चालचलन

, फिलि १:२७ चा. सुसमाचारसँग सुहाउँदो होस्‌

१प २:१२ मानिसहरूबीच चा. असल भइरहोस्‌

१प ३:१ असल चा.द्वारा विनावचन मनाउन सकियोस्‌

चालढाल

, रोमी १२:२ यस युगको च.अनुसार चल्न छोड

चाहना

, भज ५१:१२ आज्ञा पालन गर्ने चा. जगाइदिनुहोस्‌

रोमी ७:१८ ममा असल गर्ने चा. त छ तर

एफि १:५ आफ्नो चा.बमोजिम येसु ख्रिष्टमार्फत नियुक्‍त

चाहनु

, मिका ६:८ यहोवा तिमीबाट के चा.?

चाहिनु

, मत्ति ६:३२ यी सब कुरा चा. भनेर बुबालाई थाह छ

चिच्याउनु

, एफि ४:३१ रिस, क्रोध, चि. बानी र

चिताउँदै नचिताएको

, उप ९:११ मानिसले चि. घटना

चितुवा

, यसै ११:६ चि. बाख्राको पाठोसित ढल्कनेछ

दा ७:६ चि.जस्तो एउटा अर्को जनावर देखेँ

चिनिराख्नु

, २थि ३:१४ वचन पालन गर्दैन भने चि.

चिन्तन

, भज १९:१४ मनको चि.ले खुसी तुल्याओस्‌

चिन्ता

, हित १२:२५ चि.ले मन भारी बनाउँछ

मत्ति ६:३४ भोलिको चि. कहिल्यै नगर

मत्ति १०:१९ कसरी बोल्ने र के बोल्ने भनी चि. नगर

लुका १२:२५ चि. गरेर एक हात आयु लम्ब्याउन सक्छ?

२को ११:२८ सबै मण्डलीको चि.ले सताउँछ

फिलि ४:६ कुनै कुराको विषयमा चि. नहोओ

चिन्दैनन्‌

, यसै ५:१३ कैदमा लगिनेछन्‌ किनकि परमेश्‍वरलाई चि.

चिन्‍नु

, यर्मि ३१:३४ यहोवालाई चि.!

होसे ४:६ तिमीहरूले मलाई चि. इन्कार गरेका छौ

नहु १:७ उहाँमा शरण लिनेहरूलाई चि.

गला ४:९ परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई चि.

चिन्ह

, इज ९:४ मानिसहरूको निधारमा चि. लगाऊ

मत्ति २४:३ तपाईँको उपस्थितिको चि. के हुनेछ?

मत्ति २४:३० मानिसको छोराको चि. आकाशमा

लुका २१:२५ सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चि.हरू

प्रका १३:१७ त्यो चि. हुनेबाहेक अरू कसैले किनबेच गर्न

चिप्लो

, भज ७३:१८ तिनीहरूलाई चि. ठाउँमा

रोमी १६:१८ चि. कुरा गरेर बहकाउँछन्‌

चिप्लो घस्ने मुख

, हित २६:२८ चि.ले बरबाद पार्छ

चिरपरिचित

, २को ६:९ अपरिचित ठानिन्छौँ तैपनि चि. छौँ

चिहान

, अयु १४:१३ मलाई चि.मा लुकाउनुहोस्‌

उप ९:१० चि.मा न काम गर्न, न सोच्न नै सक्नेछौ

होसे १३:१४ तिनीहरूलाई चि.को हातबाट छुटाउनेछु

युह ५:२८ चि.मा हुनेहरू सबैले उसको स्वर

प्रे २:३१ उहाँलाई न चि.मा छोडिनेछ

प्रका १:१८ मृत्यु र चि.का साँचाहरू छन्‌

प्रका २०:१३ मृत्यु र चि.ले मरेका मानिसहरू दिए

चील

, यसै ४०:३१ ची.झैँ पखेटा फिँजाएर उड्‌नेछन्‌

चुक्नु

, या ३:२ हामी सबै जना धेरै चोटि चु.

चुनौती

, १स १७:२६ परमेश्‍वरको फौजलाई चु. दिनलाई

चुन्‍नु

, मत्ति २४:२२ चु.हरूका लागि ती दिन घटाइनेछन्‌

मत्ति २४:३१ परमेश्‍वरले चु. जनहरूलाई जम्मा गर्नेछन्‌

चुपचाप

, भज ४:४ मनमनै गुन र चु. बस

यसै ५३:७ ऊन कत्रने मानिसको अगाडि भेडा चु. बसेझैँ

चुप

, भज ३२:३ चु. रहँदा मेरा हड्डीहरू मक्किए

उप ३:७ चु. लाग्ने एउटा समय छ, बोल्ने एउटा समय

चुम्बन

, लुका २२:४८ के तिमी चु. गरेर धोका दिँदै छौ?

चेतावनी

, इज ३:१७ तिनीहरूलाई मेरो चे. सुनाउनू

इज ३३:९ कुनै दुष्टलाई कुकर्म त्याग्न चे. दियौ तैपनि

१को १०:११ हामीहरूकै चे.को निम्ति लेखिए

चेला

, मत्ति २८:१९ सबै मानिसहरूलाई चे. बनाओ

युह ८:३१ मेरो वचनमा रह्‍यौ भने मेरा चे.हरू हौ

युह १३:३५ आपसमा प्रेम गऱ्‍यौ भने मेरा चे.हरू हौ

चोखो

, मत्ति ५:८ आनन्दित हुन्‌ ती, जसको हृदय चो.

चोट

, लेवी २१:५ शरीरमा कुनै किसिमको चो. नबनाऊन्‌

हित २७:६ साथीबाट पाएका चो.हरू विश्‍वासयोग्य

यसै ५३:५ उसलाई लागेको चो.ले निको भयौँ

प्रका १३:३ टाउकाहरूमध्ये एउटालाई चो. लागेको

चोटपटक

, हित २३:२९ बिनसित्ति चो. कसलाई लाग्छ?

चोर

, हित ६:३० चो.ले आफ्नो भोक मेटाउन चोऱ्‍यो भने

हित २९:२४ चो.को साथीले आफैसित दुस्मनी मोल्छ

मत्ति ६:२० न त चो.हरूले फोरेर नै लैजान्छन्‌

मत्ति २४:४३ घरमालिकलाई चो. कुन प्रहरमा आउँदै छ

१को ६:१० चो.हरू राज्यको हकदार हुनेछैनन्‌

१थि ५:२ परमेश्‍वरको दिन राती चो. आएजस्तै गरी

चोरी

, प्रस्थ २०:१५ तिमीहरूले चो. नगर्नू

चोर्नु

, हित ३०:९ चो. थालूँला र बदनाम गरूँला

च्यात्नु

, योए २:१३ आफ्नो हृदय च्या.

छत्रछाया

, रुथ २:१२ जसको छ.मुनि तिमी शरण लिन

भज ९१:१ सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वरको छ.मुनि बस्नेछ

छर्नु

, भज १२६:५ आँसु झार्दै बिउ छ.हरूले

उप ११:६ बिहान सबेरै बिउ छ. थाल

गला ६:७ जे छ., त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ

छलकपट

, दा ६:४ काममा लापर्बाही गर्दैनथे न त छ. गर्थे

एफि ४:२५ छ. त्यागिसकेको हुनाले सत्य बोल

छली

, भज ३४:१३ ओठलाई छ. कुरा बोल्नदेखि रोक

यर्मि १७:९ मानिसको हृदय साह्रै छ. हुन्छ

छाँटकाँट

, २को १३:११ आनन्दित भइरहो, छाँ. गरिरहो

छाती

, यसै ४०:११ तिनीहरूलाई आफ्नो छ.मा बोक्नुहुनेछ

छानबिन

, व्य १३:१४ राम्ररी छा. गर्नू

छाप

, श्रेष्ठ ८:६ नमेटिने छा.जस्तै तिम्रो हृदयमा बसाऊ

दा १२:९ वचनहरू गोप्य राखिएका छन्‌ र छा. लगाएर

२को १:२२ आफ्नो छा. लगाउनुभएको छ र बैनास्वरूप

एफि १:१३ पवित्र शक्‍तिको छा. लगाइयो

प्रका ७:३ परमेश्‍वरका दासहरूको निधारमा छा.

छाया

, १इ २९:१५ हाम्रो जीवन छा. मात्र हो

कल २:१७ ती आउने कुराहरूको छा. मात्र हुन्‌

या १:१७ छा.जस्तो परिवर्तन भइरहनुहुन्‍न

छारे रोग

, मत्ति ४:२४ छा. लागेका सबैलाई निको पार्नुभयो

छिमेकी

, लुका १०:२७ छि.लाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू

लुका १०:३६ तीन जनामध्ये कोचाहिँ छि. ठहरियो?

छुटकारा

, लुका २१:२८ तिमीहरूको छु. नजिक आउँदै छ

छुटाउनु

, भज ४९:७ कसैले पनि आफ्नो भाइलाई छु.

होसे १३:१४ तिनीहरूलाई चिहानको हातबाट छु.

२प २:९ मानिसहरूलाई कसरी परीक्षाबाट छु.

छुट्टिनु

, १को ७:१० पत्नी आफ्नो पतिबाट छु. नबसोस्‌

छुट्ट्याउनु

, मत्ति २५:३२ उसले मानिसहरूलाई छु.

छुनु

, हित ६:२९ स्त्रीलाई छु. मानिस सजायबाट बच्नेछैन

मत्ति ८:३ उसलाई छु. र भन्‍नुभयो: शुद्ध भइजाऊ

२को ६:१७ अशुद्ध कुरा छु. छोड

छेस्को

, मत्ति ७:३ भाइको आँखामा भएको छे. देख्छौ तर

२को १२:७ मेरो शरीरमा एउटा छे. हालिएको छ

छोडपत्र

, व्य २४:१ उसले छो. बनाओस्‌

मत्ति १९:७ छो. दिन सक्छ भनेर मोसाले किन भने त?

छोड्‌नु

, व्य ३१:८ तिमीलाई छो. र त्याग्नुहुनेछैन

मत्ति १९:२९ जसले घर वा जग्गा-जमिन छो.

युह ८:२९ उहाँले मलाई एक्लै छो. छैन किनकि म सधैँ

हिब्रू १३:५ कुनै हालतमा छो. र कहिल्यै त्याग्नेछैनँ

छोरा

, उत्प ६:२ परमेश्‍वरका छो.हरूले उनीहरूलाई पत्नी

न्या १३:८ छो. जन्मिएपछि कसरी हुर्काउनुपर्ने हो

१स ८:३ समुएलका छो.हरू बुबाको बाटोमा हिँडेनन्‌

अयु ३८:७ परमेश्‍वरका छो.हरूले जयजयकार गरेका

भज २:१२ छो.को आदर गर, नत्रता परमेश्‍वर

हित १३:२४ छो.लाई घृणा गर्ने बुबाले अनुशासन दिँदैन

हित १५:२० बुद्धिमान्‌ छो.ले बुबालाई आनन्दित बनाउँछ

यसै ६६:८ सियोनले छो.हरू जन्माइन्‌

मत्ति ३:१७ यिनी मेरो प्यारो छो. हुन्‌, जसलाई

लुका १५:१३ कान्छो छो.ले आफ्नो सम्पत्ति उडायो

रोमी ८:१४ पवित्र शक्‍तिको डोऱ्‍याइअनुसार चल्नेजति सबै छो.

छोराछोरी

, व्य ३१:१२ छो. सबैलाई भेला गराउनू

यसै ६५:२३ तिनीहरूका छो. यहोवाले आशिष्‌ दिनुभएका

१को ७:१४ तिमीहरूका छो. अशुद्ध हुने थिए तर अहिले

२को १२:१४ छो.ले आमाबुबाको लागि धनसम्पत्ति

एफि ६:१ छो. हो, आमाबुबाप्रति आज्ञाकारी होओ

छोरी

, योए २:२८ तिमीहरूका छो.हरूले भविष्यवाणी गर्नेछन्‌

लुका ८:४९ तपाईँकी छो. मरिसकी!

प्रे २१:९ चार जना अविवाहित छो.; भविष्यवाणी गर्थे

२को ६:१८ तिमीहरू मेरा छोराहरू र छो.हरू हुनेछौ

जँड्‌याहा

, हित २३:२१ जँ. कङ्‌गाल हुनेछ

जकरिया १.

, लुका ११:५१ ज.को रगतसम्म

जकरिया २.

, एज्रा ५:१ भविष्यवक्‍ता हाग्गै र ज.

जकरिया ३.

, लुका १:५ ज. नाम गरेका पुजारी

जक्कै

, लुका १९:२ ज.; कर उठाउनेहरूका हाकिम

जग

, लुका ६:४८ चट्टानमाथि ज. बसाल्यो

रोमी १५:२० अर्कोले बसालेको ज.माथि निर्माण नगरूँ

१को ३:११ अरू कुनै ज. बसाल्न सक्दैन

जनसमक्ष

, लेवी ५:१ ज. बताउन बोलाइँदा बोलेन

जनावर

, लेवी २६:६ देशबाट हिंस्रक ज.हरू धपाइदिनेछु

हित १२:१० धर्मी मानिसले ज.को हेरविचार गर्छ

उप ३:१९ मानिस र ज.ले एउटै नतिजा भोग्नुपर्छ

इज ३४:२५ देशबाट हिंस्रक ज.हरू धपाउनेछु

दा ७:३ समुद्रबाट चार वटा बडेमाका ज. निस्के

होसे २:१८ जङ्‌गली ज.हरूसित करार

जन्म

, १प १:३ नयाँ ज. दिएर जीवित आशा दिनुभयो

जन्मदिन

, उत्प ४०:२० फारोको ज. थियो

मत्ति १४:६ हेरोदको ज.को बेला

जन्मनु

, अयु १४:१ स्त्रीको कोखबाट ज.

भज ५१:५ म त ज. पापी थिएँ

जन्माउनु

, यसै ६६:७ प्रसववेदना हुनुअघि स्त्रीले बच्चा ज.

जमात

, भज २२:२५ ठूलो ज.मा तपाईँको प्रशंसा

जमानी

, हित १७:१८ हात मिलाउँछ अनि अरूको ज. बस्छ

जम्मा

, एफि १:१० ख्रिष्टमा फेरि ज. गर्नु

जरा

, लुका ८:१३ वचन स्विकार्छन्‌ तर ज. नभएकोले

२को १०:४ ज. गाडेर बसेका कुराहरूलाई उखेल्न

कल २:७ उहाँमै ज. गाडेर बढ्‌दै जाओ

जलप्रलय

, उत्प ९:११ ज. ल्याएर फेरि नाश गर्नेछैनँ

मत्ति २४:३८ ज.अघि खाँदै अनि पिउँदै थिए

२प २:५ संसारमाथि ज. ल्याउँदा बचाउनुभयो

जवान

, भज ११०:३ ज.हरू शीतका थोपाहरूजस्तै हुन्छन्‌

हित २०:२९ ज. मानिसहरूको गौरव बल हो

जवाफ

, हित १५:१ मीठो ज.ले रिसलाई शान्त पार्छ

हित १५:२३ उचित ज. दिँदा मानिस खुसी हुन्छ

हित १५:२८ धर्मीले सोचविचार गरेर ज. दिन्छ

हित १८:१३ जसले राम्ररी कुरा सुन्‍नुअघि नै ज. दिन्छ

यसै ६५:२४ तिनीहरूले पुकार्नुअघि नै म ज. दिनेछु

कल ४:६ हरेकलाई कसरी ज. दिनुपर्ने हो, जान्‍नेछौ

जहाज

, उत्प ६:१४ तिमीले ज. बनाउनू

जाँच

, हित २७:२१ मानिसको जाँ. उसले पाउने प्रशंसाले

जाँच्नु

, व्य १३:३ यहोवा परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई जाँ. हो

भज २६:२ हे यहोवा, मलाई जाँ, पारख गरेर हेर्नुहोस्‌

हित २१:२ हृदय जाँ. यहोवा नै हुनुहुन्छ

मला ३:१० कृपया मलाई जाँ. हेर

प्रे १७:११ होसियारीसाथ धर्मशास्त्र जाँ.

१को ११:२८ मानिसले आफूलाई जाँ. योग्य ठहराओस्‌

२को १३:५ विश्‍वासमा छौ कि छैनौ भनी जाँ.

गला ६:४ हरेकले आफ्नो काम जाँ.

१थि ५:२१ सबै कुरा जाँ. र जे असल छ, पक्रिराख

१ति ३:१० पहिले तिनीहरूको योग्यता जाँ.

या १:३ यसरी जाँ. तिमीहरूको विश्‍वासले

१यु ४:१ परमेश्‍वरबाट आएको हो कि होइन, जाँ. हेर

जागा

, मत्ति २६:४१ जा. रहो र प्रार्थना गरिरहो

लुका २१:३६ उत्कट बिन्ती चढाउँदै जा. रहो

१को १६:१३ जा. रहो, विश्‍वासमा स्थिर भएर बस

प्रका १६:१५ आनन्दित हो त्यो मानिस, जो जा. बस्छ

जाति

, प्रस्थ १९:६ पुजारीहरूको राज्य र पवित्र जा.

भज ३३:१२ आनन्दित त्यो जा., जसको परमेश्‍वर यहोवा

मत्ति २१:४३ यस्तो जा.लाई दिइनेछ

मत्ति २४:७ जा.को विरुद्धमा जा. उठ्‌नेछ

मत्ति २५:३२ उसको अगाडि सबै जा. भेला गराइनेछन्‌

१प २:९ चुनिएको जा., पवित्र जा.

जातिजाति

, प्रे १७:२६ एउटै मानिसबाट जा.का मानिसहरू

जादु

, व्य १८:१० जोखना हेर्ने, जा. गर्ने

जादुगरी

, प्रे १९:१९ जा. गर्ने थुप्रैले पुस्तकहरू जलाए

जानाजानी

, हिब्रू १०:२६ हामी जा. पाप गरिरहन्छौँ भने

जायजेथा

, लुका १४:३३ जसले आफ्नो जा. त्याग्दैन

जाल

, लुका ५:४ माछा समात्न आ-आफ्ना जा. हान

जालसाजी

, लेवी १९:१३ आफ्नो छिमेकीसित जा. नगर्नू

जिउँदो

, अयु १४:१४ मानिस मरेपछि फेरि जि. हुन सक्छ

जित्नु

, युह १६:३३ साहसी होओ! मैले संसारलाई जि. छु

रोमी १२:२१ खराबीलाई भलाइले जि.

जिब्रो

, भज ३४:१३ जि.लाई खराब कुराबाट अलग राख

हित १०:१९ समझदार मानिसले जि.लाई काबूमा राख्छ

हित १८:२१ जि.मा जीवन र मृत्युको शक्‍ति हुन्छ

यसै ३५:६ गुँगोको जि.ले जयजयकार गर्नेछ

या १:२६ जि.मा कस्सिनेगरि लगाम लगाउँदैन भने

या ३:८ जि.लाई कुनै मानिसले तह लगाउन सक्दैन

जीव

, भज १५०:६ सास हुने जी., याहको प्रशंसा गर

जीवन

, व्य ३०:१९ म तिमीहरूसामु जी. र मृत्यु राख्दै छु

भज ३६:९ जी.को मूल तपाईँसित छ

लुका २३:४६ म आफ्नो जी. तपाईँको हातमा सुम्पिन्छु

युह ५:२६ बुबासित जी. दिने शक्‍ति भएजस्तै

युह ११:२५ फेरि जीवित पार्ने र जी. दिने मै हुँ

प्रे २०:२४ म आफ्नो जी.लाई कुनै महत्त्वको ठान्दिनँ

जीवनको सास

, उत्प २:७ नाकमा जी. फुकिदिनुभयो

जीवनशक्‍ति

, उप १२:७ जी.चाहिँ परमेश्‍वरकहाँ फर्कन्छ

जीवित

, दा ६:२६ उहाँ जी. परमेश्‍वर हुनुहुन्छ

लुका २०:३८ जी.हरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ

हिब्रू ४:१२ परमेश्‍वरको वचन जी. र प्रबल छ

जुन कुरा

, फिलि ४:८ जु.हरू सत्य छन्‌, चोखा छन्‌

जुवा

, १रा १२:१४ मेरो बुबाले गह्रौँ जु. बोकाउनुभएको थियो

मत्ति ११:३० मेरो जु. सजिलो र भारी हलुको छ

जैतुन

, रोमी ११:१७ तिमीहरू जङ्‌गली जै. भए तापनि

जैतुनको रूख

, भज ५२:८ परमेश्‍वरको भवनको जै.जस्तै

जैतुन डाँडा

, लुका २२:३९ उहाँ जै.मा जानुभयो

प्रे १:१२ जै.बाट ओर्लेर तिनीहरू यरुसलेम फर्के

जोखना

, व्य १८:१० तिमीहरूबीच जो. हेर्ने मानिस नभेटियोस्‌

जोख्नु

, दा ५:२७ तराजुमा जो. र हलुका ठहरिनुभयो

जोडतोड

, २ति ४:२ अनुकूल होस्‌ वा प्रतिकूल, जो.ले

जोडदार

, १को २:४ बुद्धिले भरिएका जो. वचन थिएनन्‌

जोड्‌नु

, मत्ति १९:६ जसलाई परमेश्‍वरले एकसाथ जो.

जोनाथन

, १स १८:३ जो. र दाउदले आपसमा करार गरे

१स २३:१६ जो. गए, दाउदलाई हौसला दिए

जोस

, भज ६९:९ तपाईँको घरको जो.ले खाएको छ

यसै ३७:३२ सेनाहरूका यहोवाको जो.ले पूरा गर्नेछ

रोमी १०:२ परमेश्‍वरको लागि जो. त छ तर

जोसिलो

, रोमी १२:११ पवित्र शक्‍तिले भरिएर जो. होओ

ति २:१४ असल कामहरूमा जो. हुन सकौँ

ज्ञान

, हित १:७ यहोवाको डर मान्‍नु ज्ञा.को सुरुवात हो

हित २:१० ज्ञा. तिमीलाई प्रिय हुँदा

हित २४:५ ज्ञा.ले गर्दा उसको शक्‍ति झनै बढ्‌छ

यसै ११:९ पृथ्वी यहोवाको ज्ञा.ले भरिनेछ

दा ११:३३ धेरैलाई ज्ञा. दिनेछन्‌

दा १२:४ साँचो ज्ञा. प्रशस्त हुनेछ

मला २:७ पुजारीको ओठले ज्ञा.को रक्षा गर्नुपर्छ

लुका ११:५२ तिमीहरूले ज्ञा.को साँचो खोसेर लग्यौ

१को ८:१ ज्ञा.ले घमन्ड बढाउँछ तर प्रेमले

ज्यान

, मत्ति २२:३७ यहोवालाई सारा ज्या.ले प्रेम गर्नू

लुका ९:२४ जसले ज्या. बचाउन चाहन्छ, गुमाउनेछ

ज्याला

, उत्प ३१:७ मेरो ज्या. १०-१० चोटि बदल्नुभयो

यर्मि २२:१३ पाउनुपर्ने ज्या.समेत नदिने मानिस

रोमी ६:२३ पापले तिर्ने ज्या. मृत्यु हो

ज्युस

, प्रे १४:१२ बर्णाबासलाई ज्यु. तर पावललाई हर्मेस

ज्योति

, भज ३६:९ तपाईँको ज्यो.ले ज्यो. देखेका छौँ

भज ११९:१०५ मेरो बाटोको निम्ति ज्यो. हो

यसै ४२:६ मानिसहरूको निम्ति तिमी ज्यो. बन्‍नेछौ

मत्ति ५:१४ तिमीहरू संसारका ज्यो. हौ

मत्ति ५:१६ मानिसहरूसामु तिमीहरूको ज्यो. चम्कोस्‌

युह ८:१२ म संसारको ज्यो. हुँ

२को ४:६ अन्धकारबाट ज्यो. चम्कोस्‌

फिलि २:१५ यस संसारमा ज्यो.झैँ चम्किरहेका छौ

ज्योतिषी

, मत्ति २:१ ज्यो.हरू यरुसलेम आए

झगडा

, हित ६:१९ दाजुभाइबीच झ.को बिउ रोप्ने मानिस

हित १५:१८ नरिसाउने मानिसले झ. शान्त पार्छ

हित १७:१४ झ. चर्किनुअघि नै त्यहाँबाट निस्किहाल

२ति २:२४ प्रभुको दासले झ. गर्नु हुँदैन

झट्टै रिसाउनु

, हित १९:१९ झ. मानिसले सजाय पाउनेछ

झन्‌ धेरै

, १थि ४:१० तिमीहरू झ. त्यसो गर्दै जाओ

झाडी

, प्रे ७:३० एउटा बलिरहेको झा.मा स्वर्गदूत देखा परे

झुकाव

, उत्प ८:२१ मानिसको हृदयको झू. सानैदेखि

झुक्क्याउनु

, यर्मि २०:७ हे यहोवा, तपाईँले मलाई झु.

गला ६:७ परमेश्‍वरलाई झु. सकिँदैन

झूट

, भज १०१:७ झू. बोल्ने कोही मेरो अगाडि रहनेछैन

युह ८:४४ दियाबल झू. हो र झू. बुबा हो

२थि २:११ तिनीहरूले झू.मै विश्‍वास गरून्‌

ति १:२ कहिल्यै झू. नबोल्नुहुने परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा

झूटा कुरा

, २प २:३ झु.हरू गरेर फसाउनेछन्‌

झूटा ख्रिष्ट

, मत्ति २४:२४ झू.हरू देखा पर्नेछन्‌

मर्कु १३:२२ झू.हरूले आश्‍चर्यजनक कार्यहरू गर्नेछन्‌

झूटा भविष्यवक्‍ता

, मत्ति ७:१५ भेडाको भेषमा आउने झू.हरू

मत्ति २४:११ झू. देखा पर्नेछन्‌ र बहकाउनेछन्‌

झूटो

, मत्ति २६:५९ न्यायपरिषद्‌ झू. गवाही दिने मानिस खोजिरहेका

गला २:४ झू. भाइहरू सुटुक्क घुसेका थिए

झ्याल

, प्रे २०:९ युटाइकस झ्या.मा बसेका थिए

झ्यालखाना

, मत्ति २५:३६झ्या.मा थिएँ, भेट्‌न आयौ

प्रे ५:१८ उनीहरूलाई पक्रेर झ्या.मा हालिदिए

प्रे ५:१९ स्वर्गदूतले झ्या.को ढोका खोलिदिए

प्रे १२:५ पत्रुस झ्या.मै रहिरहे तर मण्डलीले प्रार्थना

प्रे १६:२६ झ्या.को जग हल्लियो

हिब्रू १३:३ झ्या.मा थुनिएकाहरूलाई सम्झ

प्रका २:१० दियाबलले कोही-कोहीलाई झ्या.मा हाल्नेछ

टाँसिनु

, रोमी १२:९ जे असल छ, त्यससित टाँ.

टाउको

, दा २:३२ मूर्तिको टा. निखुर सुनको थियो

टाढा

, प्रे १७:२७ उहाँ हामीमध्ये कसैबाट टा. हुनुहुन्‍न

टार्टरस

, २प २:४ स्वर्गदूतहरूलाई टा.मा फालिदिनुभयो

टालेन्ट

, मत्ति २५:१५ पहिलोलाई पाँच टा., दोस्रोलाई दुई

टिक्नु

, हित १२:३ दुष्ट काम गर्ने मानिस कहिल्यै टि.

टिठाउनु

, मत्ति ९:३६ भीडलाई देखेर उहाँ टि.

मत्ति २०:३४ येसुले टि. तिनीहरूको आँखा छुनुभयो

टुटेको हृदय

, भज ३४:१८ यहोवा टु. भएकाहरूको नजिक

भज ५१:१७ टु. परमेश्‍वरलाई खुसी तुल्याउने बलिदान

टेढो

, उप १:१५ जे टे. छ, त्यसलाई सीधा पार्न सकिँदैन

टेबुल

, दा ११:२७ एउटै टे.मा बसेर झूट बोल्नेछन्‌

१को १०:२१ यहोवाको टे.बाट खाने अनि प्रेतहरूको

टोक्नु

, गला ५:१५ तिमीहरू एकअर्कालाई टो. गर्छौ भने

टोप

, एफि ६:१७ उद्धारको टो. लगाओ

ठक्कर

, १को ८:१३ खानेकुराले भाइलाई ठ. पुग्छ भने

१को १०:३२ मण्डलीका लागि ठ.को कारण नबन

ठगिनु

, १को ६:७ तिमीहरू किन ठ. बस्दैनौ?

ठट्टा

, उत्प १९:१४ लुतले ठ. गरिरहेको जस्तो लाग्यो

हित २६:१९ मैले त ठ. पो गरेको!

ठान्‍नु

, रोमी १२:३ जति ठा. आवश्‍यक छा

ठिटी

, २रा ५:२ एउटी ठि.लाई पनि बन्दी बनाएर

ठीक

, हित २५:११ ठी. बेलामा ठी. कुरा भन्‍नु

गला ५:२५ पवित्र शक्‍तिकै भरमा ठी.सित हिँडिरहौँ

ठीक मात्रा

, यर्मि ३०:११ ठी.मा अनुशासन दिनेछु

ठुटा

, यसै ११:१ यिसैको ठु.बाट हाँगा पलाउनेछ

दा ४:१५ त्यसको ठु.लाई जरैसमेत छोडिदिनू

ठूलठूला कुरा

, रोमी १२:१६ ठू.हरूमा मन नलगाओ

१को २:१ तब मैले ठू. गरिनँ

ठूलो

, मर्कु ९:३५ जो ठू. बन्‍न चाहन्छ, ऊ सानो बन्‍नै पर्छ

ठूलो जाल

, मत्ति १३:४७ स्वर्गको राज्य ठू.जस्तो हो

ठूलो भीड

, प्रका ७:९ कुनै मानिसले गन्‍न नसक्ने एउटा ठू.

ठेस

, भज ११९:१६५ व्यवस्था मन पराउनेलाई ठे. पुऱ्‍याउँदैन

मत्ति ५:२९ दाहिने आँखाले ठे. पुऱ्‍याउँछ भने

मत्ति १३:४१ ठे. लाग्ने सबै कुरा बटुल्नेछन्‌

लुका १७:२ यी सानामध्ये एकलाई ठे. पुग्न दिनुभन्दा

फिलि १:१० तिमीहरूले गर्दा अरूले ठे. खान नपरोस्‌

ठेस खाने ढुङ्‌गा

, रोमी १४:१३ आफ्नो भाइसामु ठे. नराख

ठोसो

, १को ३:१२ कसैले जगमाथि ठो.ले निर्माण गर्छ भने

डन्डा

, प्रका १२:५ राष्ट्रलाई फलामको ड.ले डोऱ्‍याउनेछ

डर

, उत्प ९:२ सबै जीवजन्तुले तिमीहरूको ड. मान्‍नेछन्‌

भज २३:४ कुनै कुराको ड. छैन

हित २९:२५ मानिसहरूको ड. पासो हो

यसै ४४:८ ड.ले मूर्च्छा नपर

लुका २१:२६ ड.ले गर्दा मानिसहरू मूर्च्छा पर्नेछन्‌

१यु ४:१८ प्रेममा ड. हुँदैन

डरलाग्दो

, हिब्रू १०:३१ परमेश्‍वरको हातमा पर्नु ड. कुरा

डराउनु

, अयु ३१:३४ मानिसहरूले के भन्लान्‌ भनी ड.

भज ५६:४ परमेश्‍वरमा म भरोसा राख्छु; म ड.

भज ११८:६ यहोवा मेरो साथमा हुनुहुन्छ; म ड.

फिलि १:२८ विरोधीहरूसित रतीभर ड. छैनौ

डाँडा

, भज २४:३ यहोवाको डाँ.मा को उक्लन पाउँछ?

यसै २:३ हामी यहोवाको डाँ.मा जाऔँ

यसै ११:९ मेरो पवित्र डाँ.मा कुनै हानि गर्नेछैनन्‌

डालो

, मत्ति १४:२० टुक्राटाक्री जम्मा गर्दा १२ डा. भरिए

डाह

, हित ६:३४ डा.ले पति रिसले आगो हुन्छ

हित १४:३० डा.ले हड्डी गलाउँछ

१को १३:४ प्रेमले डा. गर्दैन

डाही

, भज ७३:३ अहङ्‌कारीलाई देख्दा म ड. भएँ

भज १०६:१६ तिनीहरू मोसादेखि डा. भए

डुँड

, लुका २:७ उसलाई कपडाले बेरेर डुँ.मा राखिन्‌

डुबिरहनु

, १ति ४:१५ यी नै कुराहरूमा डु.

डुबुल्की

, २रा ५:१० यर्दनमा सात पटक डु. मार्नुहोस्‌

डोरकास

, प्रे ९:३६ तबिता नाम गरेकी चेला, अर्थ डो.

डोरी

, यसै ५४:२ पालका डो.हरू अझै लामो बनाऊ

डोऱ्‍याउनु

, भज ३२:८ म तिमीलाई बाटोमा डो.

ढकढक्याउनु

, मत्ति ७:७ ढ. अनि उघारिनेछ

ढलपल

, १थि ३:३ सङ्‌कष्टहरूले गर्दा कोही ढ. नहोस्‌

ढाँचा

, रोमी २:२० सत्यको ढाँ. पनि थाह छ

ढाडस

, प्रे १४:२२ चेलाहरूलाई ढा.; विश्‍वासमा रहिरहन प्रोत्साहन

ढाल

, भज ८४:११ यहोवा नै हाम्रो सूर्य र ढा. हुनुहुन्छ

एफि ६:१६ विश्‍वासको ठूलो ढा. उठाओ

ढिलो

, यसै ४६:१३ म उद्धार गर्न ढि. गर्नेछैनँ

हब २:३ त्यसले ढि. गर्नेछैन

२प ३:९ आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न ढि. गर्नुहुन्‍न

ढुकुर

, मत्ति ३:१६ परमेश्‍वरको पवित्र शक्‍ति ढु.को रूपमा

मत्ति १०:१६ सर्पजस्तै चनाखो तर ढु.जस्तै सुधो

ढुक्क

, होसे २:१८ तिनीहरूलाई ढु. भएर बस्न दिनेछु

ढुङ्‌गा

, दा २:३४ एउटा ढु. काटियो तर हातले होइन

मत्ति २१:४२ जुन ढु.लाई डकर्मीहरूले काम नलाग्ने ठाने

लुका १९:४० यिनीहरू चुप लागे भने ढु.हरू कराउनेछन्‌

ढोका

, मत्ति ७:१३ साँघुरो ढो.बाट भित्र पस

युह २०:१९ ढो. थुनेर बसिरहेका; येसु आउनुभयो

१को १६:९ सेवाको ठूलो ढो. खुलेको छ

प्रका ३:२०ढो.मा उभिएर ढकढक्याउँदै छु

तडकभडक

, १यु २:१६ त. संसारबाट आउँछ

तत्परता

, २को ८:१२ यदि दिने त. छ भने

तनमन

, एफि ६:६ त.ले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर

कल ३:२३ जेसुकै गर, त.ले गर

तन्काउनु

, यसै ५४:२ तिम्रो तम्बुको कपडा अझै त.

तन्त्रमन्त्र

, गन २३:२३ त.ले इस्राएललाई छुन सक्दैन

गला ५:२० मूर्तिपूजा, त., दुस्मनी

तमासा

, १को ४:९ हामी मानिसहरूका लागि त. भएका छौँ

तयार

, प्रस्थ १९:८ सबै कुरा मान्‍न हामी त. छौँ

मत्ति २४:४४ तिमीहरू पनि त. रहो

युह १४:२ तिमीहरूको निम्ति ठाउँ त. पार्न जाँदै छु

एफि ६:१५ सुसमाचारको जुत्ता लगाएर त. होओ

२ति ३:१७ असल कामका लागि त. बनाउँछ

तरबार

, १स १७:४७ यहोवालाई त. चाहिँदैन

यसै २:४ त. पिटेर हलोको फाली बनाउनेछन्‌

मत्ति २६:५२ त. उठाउनेहरू त.बाटै नाश हुनेछन्‌

एफि ६:१७ पवित्र शक्‍तिको त., परमेश्‍वरको वचन

हिब्रू ४:१२ परमेश्‍वरको वचन त.भन्दा धारिलो छ

तराजु

, लेवी १९:३६ ठीक-ठीक त. प्रयोग गर्नू

हित ११:१ गलत त.लाई यहोवा घृणा गर्नुहुन्छ

तरिका

, १इ १५:१३ सही त. के हो भनेर बुझ्ने कोसिस

तर्क

, प्रे १७:२ धर्मशास्त्रबाट त. गरे

तर्कनु

, हिब्रू २:१ ताकि हामी कहिल्यै त. नजाऔँ

तर्कसङ्‌गत

, प्रे ९:२२ ख्रिष्ट हुनुहुन्छ भनेर त. ढङ्‌गमा

तर्साउनु

, मिका ४:४ कसैले पनि तिनीहरूलाई त.

तर्सिस

, योना १:३ जोप्पामा गए र त्यहाँ त. जाने जहाज

तान्त्रिक

, प्रे १३:६ बार-येसु, जो ता. अनि झूटा

तारा

, भज १४७:४ ता.हरूको नाम लिएर बोलाउनुहुन्छ

मत्ति २४:२९ सङ्‌कष्टको तुरुन्तैपछि ता.हरू खस्नेछन्‌

प्रका २:१ दाहिने हातमा सात वटा ता. लिने

तारिफ

, १को ११:२ म तिमीहरूको ता. गर्छु किनकि

तालमेल

, रोमी ८:२८ उहाँ सबै कामबीच ता. मिलाउनुहुन्छ

एफि ४:१६ हरेक जोर्नीले आपसी ता. मिलाएर

तालिम

, हिब्रू ५:१४ सही र गलत छुट्ट्याउन ता.

१प ५:१० परमेश्‍वरले तिमीहरूको ता. पूरा गर्नुहुनेछ

तालुखुइले

, लेवी १३:४० कुनै पुरुष ता. भएको छ भने

२रा २:२३ता.! यहाँबाट जा!

तितरबितर

, यसै ५३:६ हामी भेडाहरूझैँ ति. भएका थियौँ

तिमोथि

, प्रे १६:१ ति. नाम गरेका एक चेला थिए

१को ४:१७ प्यारो अनि विश्‍वासयोग्य छोरा ति.लाई

१ति १:२ साँचो छोरा ति.लाई पत्र लेख्दै छु

तिरस्कार

, मर्कु १४:३० मलाई तीन पटक ति. गर्नेछौ

१थि ४:८ मानिसलाई होइन, परमेश्‍वरलाई ति. गर्छ

तिर्खा

, युह ७:३७ कसैलाई ति. लागेको छ भने मकहाँ आओस्‌

तिर्खाउनु

, हित २५:२५ शुभसमाचार ति. बेला चिसो पानी पिउनुजस्तै

यसै ४९:१० तिनीहरू भोकाउने छैनन्‌ वा ति.

यसै ५५:१ ए सबै ति. हो, पानी पिउन आओ

तिर्सना

, १प २:२ परमेश्‍वरको वचनको ति. गर

तीन

, व्य १६:१६ सबै पुरुष वर्षको ती. पटक

तुच्छ

, गन २१:५ तु. रोटी खाँदा-खाँदा वाक्कै लागिसक्यो

भज ११९:१४१तु. र अवहेलित छु

तुच्छ ठानिएको

, १को १:२८ तु. कुराहरूलाई रोज्नुभयो

तुलना

, यसै ४६:५ तिमीहरू मलाई कोसँग तु. गर्छौ

गला ६:४ उसले अरूसित तु. गरेर होइन

तेल

, १रा १७:१६ भाँडोको ते. पनि रित्तिएन

मत्ति २५:४ बुद्धिमतीहरूले दियोसँगसँगै ते. पनि लगे

मर्कु १४:४ यस्तो सुगन्धित ते.को किन यत्रो नोक्सानी?

तोकिएको समय

, हब २:३ त्यो दर्शन तो.मा पूरा हुनेछ

तौरतरिका

, १को ४:१७ ती नै तौ.को सम्झना गराउनेछन्‌

त्याग्नु

, १स १२:२२ यहोवाले मानिसहरूलाई त्या.

भज २७:१० मेरा आमाबुबाले मलाई त्या. पनि

भज ३७:२८ सेवकहरूलाई यहोवा कहिल्यै त्या.

यसै १:२८ यहोवालाई त्या.हरूको सर्वनाश हुनेछ

त्रास

, भज ९१:५ रातको त्रा.देखि तिमी डराउनेछैनौ

त्रुटि

, भज ११९:९६ तपाईँका आज्ञाहरूमा भने कुनै त्रु. छैन

थकाइलाग्दो

, मला १:१३ उफ! कत्ति थ.!

थकित

, यसै ४०:२९ उहाँ थ.हरूलाई बल दिनुहुन्छ

थप्पड

, युह १९:३ उहाँको अनुहारमा थ. पनि हानिरहे

थाकेका

, यसै ५०:४ था.हरूले स्फूर्ति पाउनेगरि जवाफ दिन

थाक्नु

, यसै ४०:२८ उहाँ कहिल्यै था. न त गल्नुहुन्छ

यसै ४०:२८ यहोवा कहिल्यै था.

गला ६:९ था. भने ठीक समयमा कटनी गर्नेछौँ

हिब्रू १२:३ तिमीहरू था. हरेस खानेछैनौ

थाप्लो

, इज ३३:४ मृत्युको दोष त्यसकै था.मा पर्नेछ

थाम्नु

, हित १६:३२ रिस था. सक्ने मानिस असल हो

थाह

, उप ७:१४ आफूलाई के हुनेछ, मानिसले था. नपाओस्‌

थिचोमिचो

, अयु ३६:१५ असहायहरू थि.मा पर्दा उद्धार गर्नुहुन्छ

उप ७:७ थि.मा परेपछि बुद्धिमान्‌ मानिसले मूर्ख काम गर्छ

थुक्नु

, मत्ति २६:६७ उहाँको अनुहारमा थु. अनि मुड्‌कीले

थोरै

, यसै ६०:२२ थो.चाहिँ हजार हुनेछ

दक्ष

, प्रस्थ ३५:३५ कालिगडीसम्बन्धी काम गर्न द.

दक्षिणका राजा

, दा ११:११ द. रिसले चूर हुनेछन्‌

दा ११:४० द. तिनीसित भिड्‌नेछन्‌

दबाउनु

, उप ८:९ एउटाले अर्कोलाई द. आफैलाई हानि

लुका २१:३४ तिमीहरूको हृदयलाई द. नपाओस्‌

दयनीय

,