सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

ख११

प्रथम शताब्दीको मन्दिर

 1. मन्दिरको विभिन्‍न भाग तथा सरसामान

 2. महापवित्र कोठा

 3. पवित्र कोठा

 4. अग्निभेटीको वेदी

 5. धातु ढालेर बनाइएको विशाल खड्‌कुँलो

 6. पुजारीहरूको चोक

 7. इस्राएलको चोक

 8. स्त्रीहरूको चोक

 9. अन्यजातिहरूको चोक

 10. पर्खाल (सोरेग)

 11. १० शाही दलान

 12. ११ सुलेमान दलान

 13. १२ आन्टोनिया गढ