सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

ख१२-क

येसुको जीवनको अन्तिम हप्ता (भाग १)

यरुसलेम र वरपरको इलाका

 1. मन्दिर

 2. गेत्समनीको बगैँचा (?)

 3. राज्यपालको भवन

 4. कैयाफाको घर (?)

 5. हेरोद एन्टिपासको महल (?)

 6. बेथजाथा कुण्ड

 7. सिलोआमको कुण्ड

 8. यहुदी न्यायपरिषद्‌ भवन (?)

 9. गलगथा (?)

 10. हकल्दामा (?)

    यस दिनमा जानुहोस्‌:  नीसान ८ |  नीसान ९ |  नीसान १० |  नीसान ११

 नीसान ८ (विश्रामदिन)

सूर्यास्त (यहुदीहरूको दिन सूर्यास्तपछि सुरु हुन्थ्यो र भोलिपल्ट सूर्यास्त हुँदा अन्त हुन्थ्यो)

 • निस्तार चाडभन्दा छ दिनअघि बेथानी आइपुग्नुहुन्छ

सूर्योदय

सूर्यास्त

 नीसान ९

सूर्यास्त

 • कुष्ठरोगी सिमोनको घरमा खाना खानुहुन्छ

 • मरियम येसुको शिरमा जटामसीको तेल खन्याउँछिन्‌

 • यहुदीहरू येसु र लाजरसलाई हेर्न आउँछन्‌

सूर्योदय

 • यरुसलेममा राजाको रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ

 • मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुन्छ

सूर्यास्त

 नीसान १०

सूर्यास्त

 • बेथानीमा रात बिताउनुहुन्छ

सूर्योदय

 • सबेरै यरुसलेम जानुहुन्छ

 • मन्दिर सफा गर्नुहुन्छ

 • यहोवा स्वर्गबाट बोल्नुहुन्छ

सूर्यास्त

 नीसान ११

सूर्यास्त

सूर्योदय

 • मन्दिरमा उदाहरण दिँदै सिकाउनुहुन्छ

 • फरिसीहरूलाई धिक्कार्नुहुन्छ

 • विधवाले दान खसालेको याद गर्नुहुन्छ

 • जैतुन डाँडामा यरुसलेमको विनाशबारे भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र भविष्यमा हुने आफ्नो उपस्थितिको चिन्ह दिनुहुन्छ

सूर्यास्त