सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

 ख१२-क

येसुको जीवनको अन्तिम हप्ता (भाग १)

नीसान ८ (विश्रामदिन)

सूर्यास्त (यहुदीहरूको दिन सूर्यास्तपछि सुरु हुन्थ्यो र भोलिपल्ट सूर्यास्त हुँदा अन्त हुन्थ्यो)

 • निस्तार चाडभन्दा छ दिनअघि बेथानि आइपुग्नुहुन्छ

सूर्योदय

सूर्यास्त

 नीसान ९

सूर्यास्त

 • कुष्ठरोगी सिमोनको घरमा खाना खानुहुन्छ

 • मरियम येसुको शिरमा जटामसीको तेल खन्याउँछिन्‌

 • यहुदीहरू येसु र लाजरसलाई हेर्न आउँछन्‌

सूर्योदय

 • यरुसलेममा राजाको रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ

 • मन्दिरमा शिक्षा दिनुहुन्छ

सूर्यास्त

नीसान १०

सूर्यास्त

 • बेथानिमा रात बिताउनुहुन्छ

सूर्योदय

 • सबेरै यरुसलेम जानुहुन्छ

 • मन्दिर सफा गर्नुहुन्छ

 • यहोवा स्वर्गबाट बोल्नुहुन्छ

सूर्यास्त

नीसान ११

सूर्यास्त

सूर्योदय

 • मन्दिरमा उदाहरण दिँदै सिकाउनुहुन्छ

 • फरिसीहरूलाई धिक्कार्नुहुन्छ

 • विधवाले दान खसालेको याद गर्नुहुन्छ

 • जैतुन डाँडामा यरुसलेमको विनाशबारे भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र भविष्यमा हुने आफ्नो उपस्थितिको चिन्ह दिनुहुन्छ

सूर्यास्त