सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

फुटनोट र अन्य ठाउँमा प्रयोग भएका छोटो रूपहरू

अध्या.

अध्याय

फु.

फुटनोट

शिर.

शिर बेहोरा

ई.पू.

ईसापूर्व

इ.सं.

इस्वी संवत्‌

शा.

शाब्दिक

मा.

माइल

कि.मि.

किलोमिटर

लि.

लिटर

मि.

मिटर

फि.

फिट

से.मि.

सेन्टिमिटर

इ.

इन्च

ग्रा.

ग्राम