सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

ख८

सुलेमानले बनाएको मन्दिर

 1. मन्दिरको विभिन्‍न भाग तथा सरसामान

 2. महापवित्र कोठा (१रा ६:१६, २०)

 3. पवित्र कोठा (२इ ५:९)

 4. कौसीका कोठाहरू (१इ २८:११)

 5. भवनको भित्तासित जोडेर बनाइएका कोठाहरू (१रा ६:५, ६, १०)

 6. याकिन (१रा ७:२१; २इ ३:१७)

 7. बोअज (१रा ७:२१; २इ ३:१७)

 8. दलान (१रा ६:३; २इ ३:४) (कति अग्लो थियो भन्‍ने पक्का छैन)

 9. तामाको वेदी (२इ ४:१)

 10. तामाको मञ्च (२इ ६:१३)

 11. १० भित्री चोक (१रा ६:३६)

 12. ११ धातु ढालेर बनाइएको विशाल खड्‌कुँलो (१रा ७:२३)

 13. १२ ठेलागाडा (१रा ७:२७)

 14. १३ मन्दिरको दायाँपट्टिको प्रवेशद्वार (१रा ६:८)

 15. १४ भोजनकक्षहरू (१इ २८:१२)