Yudas 1:1-25

  • Salam (1, 2)

  • Guru-guru palsu diadili (3-16)

    • Mikhaèl padu karo Iblis (9)

    • Ramalané Hénokh (14, 15)

  • Tetep dadi wong sing ditresnani Gusti Allah (17-23)

  • Ngakoni kemuliaané Gusti Allah (24, 25)

 Surat saka Yudas, yaiku budhaké Yésus Kristus lan seduluré Yakobus.+ Surat iki kanggo wong-wong sing dipilih+ lan ditresnani Gusti Allah, Bapaké awaké dhéwé, lan sing dilindhungi merga bersatu karo Yésus Kristus:+  Aku ndonga bèn Gusti Allah saya nresnani kowé, mesakké kowé, lan nggawé kowé ayem.  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, mauné aku péngin banget nulis soal carané Gusti Allah nylametké awaké dhéwé.+ Ning, saiki aku ngrasa kudu mènèhi naséhat marang kowé bèn kowé ngupaya tenanan mbéla iman+ sing wis diwènèhké marang wong-wong suci ping pisan kanggo saklawasé.  Aku mènèhi naséhat merga ana wong-wong sing meneng-meneng mlebu ing antaramu. Kèt mbiyèn Kitab Suci wis ngramalké nèk wong-wong kuwi bakal dihukum. Wong-wong kuwi ora ngajèni Gusti Allah. Sipaté Gusti Allah sing apikan banget didadèkké alesan bèn wong-wong kuwi isa tumindak kurang ajar.*+ Wong-wong kuwi ora setya marang Yésus Kristus,+ siji-sijiné majikan lan Gustiné awaké dhéwé.  Senajan kowé wis ngerti soal iki, ning aku péngin ngélingké kowé nèk sakwisé Yéhuwah* nylametké umaté saka Mesir,+ Dhèwèké matèni wong sing ora nduwé iman.+  Gusti Allah ya ngranté para malaékat sing ninggalké tugasé lan panggonané.*+ Para malaékat kuwi diranté saklawasé ing petengan lan bakal dihukum ing dinané Gusti Allah.+  Kuwi kaya Sodom lan Gomora, lan kutha-kutha ing sekitaré. Wong-wong ing kono nindakké hubungan sèks sing ora pantes* lan bejat.+ Wong-wong kuwi ya nindakké hubungan sèks sing ora wajar. Wong-wong kuwi dihukum nganggo geni sing murub terus*+ bèn dadi pangéling-éling kanggo awaké dhéwé.  Wong-wong sing meneng-meneng mlebu ing antaramu kuwi ya mung mbayangké apa sing jahat, nggawé badan dadi najis, ngrèmèhké wewenang, lan ngèlèk-èlèk wong-wong sing nampa kemuliaan saka Gusti Allah.*+  Wektu Mikhaèl+ pemimpiné para malaékat+ padu karo Iblis soal mayaté Musa,+ dhèwèké ora wani ngadili Iblis nganggo omongan sing ngrèmèhké.+ Dhèwèké malah kandha, ”Muga-muga Yéhuwah* ngadili kowé.”+ 10  Ning, wong-wong kuwi ngrèmèhké apa waé sing ora dipahami wong-wong kuwi.+ Wong-wong kuwi kaya kéwan sing mung nuruti naluri+ lan ora isa mikir. Wong-wong kuwi ngrusak uripé dhéwé. 11  Cilaka tenan wong-wong kuwi, merga wong-wong kuwi niru tumindaké Kain+ lan cepet-cepet niru tumindaké Biléam+ sing salah merga péngin nggolèk upah. Wong-wong kuwi disingkirké merga omongané nglawan wong-wong sing nduwé wewenang,+ kaya sing ditindakké Korah.+ 12  Wektu wong-wong kuwi ana bareng kowé ing pésta-péstamu,*+ wong-wong kuwi kaya watu sing berbahaya ing njero banyu, kaya gembala sing mung mikirké kepentingané dhéwé,*+ kaya méga sing kena angin tapi ora dadi udan,+ lan kaya wit sing ora metu buahé pas musimé, sing wis bener-bener mati* lan akaré dicabut. 13  Wong-wong kuwi kaya ombak gedhé ing laut sing nggawa regedan ing pantai, lan kuwi kuduné nggawé wong-wong mau isin.+ Wong-wong mau ya kaya bintang sing ora ana jaluré, sing didèlèhké ing petengan kanggo saklawasé.+ 14  Hénokh,+ keturunan sing kepitu saka Adam, ya wis ngramalké soal wong-wong kuwi, ”Yéhuwah* teka bareng karo puluhan èwu malaékat sing suci+ 15  kanggo ngadili kabèh wong+ lan nduduhké kesalahané kabèh wong dosa sing ora ngajèni Dhèwèké, merga wong-wong kuwi wis tumindak jahat lan ngrèmèhké Dhèwèké.”+ 16  Wong-wong kuwi seneng sambat+ soal uripé, nuruti kepénginané dhéwé,+ sombong, lan nyanjung-nyanjung wong liya bèn éntuk untung.+ 17  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, kowé kudu éling karo sing wis tau diomongké* karo para rasulé Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé, 18  sing mbiyèn tau kandha, ”Ing akhir jaman, bakal ana wong-wong sing seneng ngécé, sing nuruti kepénginané sing jahat.”+ 19  Wong-wong kuwi nggawé jemaat ora rukun,+ tumindaké kaya kéwan, lan ora dituntun roh suci. 20  Sedulur-sedulur sing tak sayangi, kuwatna awakmu liwat imanmu sing paling suci, lan kowé kudu ndonga nganggo tuntunané roh suci,+ 21  bèn kowé tetep dadi wong sing ditresnani Gusti Allah+ karo ngentèni Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé mesakké awaké dhéwé, merga kuwi isa nggawé awaké dhéwé urip saklawasé.+ 22  Sakliyané kuwi, kowé kudu terus mesakké+ karo wong-wong sing ragu-ragu.+ 23  Kowé kudu narik wong-wong kuwi saka geni bèn isa nylametké wong-wong kuwi.+ Terusa mesakké wong liya. Ning, kowé kudu ngati-ati lan sengit karo tumindaké sing reged merga dosa.*+ 24  Gusti Allah isa njaga kowé bèn kowé ora nindakké dosa. Dhèwèké isa nggawé kowé tetep resik+ lan bahagia ing ngarepé Gusti Allahé awaké dhéwé sing mulya. 25  Siji-sijiné Gusti Allah wis nylametké awaké dhéwé liwat Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé. Dhèwèké mulya, luhur, kuwat, lan nduwé kuwasa kèt mbiyèn nganti saiki lan nganti saklawasé. Amin.

Katrangan Tambahan

Utawa ”tumindak ora nduwé isin”. Yunani: aselgeia. Deloken Daftar Istilah.
Deloken Lamp. A5.
Maksudé, panggonané utawa kedudukané ing swarga.
Maksudé, disingkirké saklawasé. Deloken ”Géhéna” ing Daftar Istilah.
Utawa ”wong-wong sing mulya”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”pésta-pésta sing mbok gawé kanggo nduduhké katresnan marang sedulur”.
Lit.: ”sing nggolèk pangan kanggo dhèwèké dhéwé tanpa rasa wedi”.
Lit.: ”mati ping loro”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”diramalké”.
Lit.: ”karo klambi njeroné sing reged merga daging”.