Rut 1:1-22

  • Keluargané Èlimèlèkh pindhah menyang Moab (1, 2)

  • Naomi, Orpa, lan Rut dadi randha (3-6)

  • Rut setya marang Naomi lan Gusti Allahé (7-17)

  • Naomi bali menyang Bètlehèm karo Rut (18-22)

1  Ing jamané para hakim+ ngadili,* ana kelaparan ing Bètlehèm+ ing Yéhuda. Ana wong lanang sing pindhah saka kono bareng karo bojoné lan anaké lanang loro lan manggon dadi wong asing ing dhaérah* Moab.+  Wong lanang kuwi jenengé Èlimèlèkh,* bojoné jenengé Naomi,* lan anaké lanang loro jenengé Mahlon* lan Khilion.* Wong-wong kuwi wong Éfrata saka Bètlehèm ing Yéhuda lan teka ing dhaérah Moab, terus manggon ing kono.  Sakwisé kuwi, Èlimèlèkh, bojoné Naomi, mati. Dadi, tinggal Naomi lan anaké lanang loro.  Anaké lanang loro kuwi nikah karo wong wédok Moab, sing jenengé Orpa lan Rut.+ Kabèh wong kuwi manggon ing kono kira-kira sepuluh taun.  Terus, anaké lanang loro kuwi, yaiku Mahlon lan Khilion, ya mati. Mula, saiki Naomi ora nduwé bojo lan ora nduwé anak.  Ing Moab, Naomi krungu nèk Yéhuwah nggatèkké manèh umaté lan mènèhi mangan umaté.* Mula, Naomi lan mantuné loro siap-siap lunga saka dhaérah Moab.  Naomi lan mantu-mantuné lunga ninggalké omahé. Wektu ing perjalanan menyang Yéhuda,  Naomi kandha marang mantu-mantuné, ”Lungaa, balia menyang omahé ibumu dhéwé. Muga-muga Yéhuwah terus nresnani* kowé,+ kaya kowé terus nresnani bojomu sing wis mati lan nresnani aku.  Muga-muga Yéhuwah mènèhi kowé bojo* supaya uripmu kepénak.”+ Terus Naomi ngambung mantu-mantuné, lan wong telu kuwi padha nangis sesenggukan. 10  Mantu-mantuné kuwi bola-bali kandha, ”Ora, Bu. Aku péngin mèlu njenengan bali menyang bangsané njenengan.” 11  Ning Naomi kandha, ”Muliha waé, Ndhuk. Ngapa kowé kok ndadak mèlu aku? Aku wis ora isa nglairké anak lanang manèh sing isa dadi bojomu.+ 12  Muliha, Ndhuk. Aku wis terlalu tuwa nèk arep nduwé bojo manèh. Nèk misalé bengi iki aku isa éntuk bojo, terus aku isa nglairké anak lanang, 13  apa kowé gelem ngentèni nganti anak kuwi gedhé? Apa kowé ora bakal nikah manèh bèn isa ngentèni anak kuwi? Aja ngono, Ndhuk. Yéhuwah* wis ngukum aku.+ Aku sedhih banget merga kowé ya mèlu nanggung akibaté.” 14  Wong telu kuwi padha tangis-tangisan. Sakwisé kuwi, Orpa ngambung ibu maratuwané, terus lunga. Ning, Rut tetep karo Naomi. 15  Terus Naomi kandha, ”Kaé lho, deloken, iparmu wis bali menyang bangsané lan allah-allahé. Kowé ya balia kana karo dhèwèké.” 16  Ning Rut kandha, ”Bu, aja ngongkon aku ninggalké njenengan utawa ngongkon aku ora ngancani njenengan. Merga menyang endi njenengan lunga, aku bakal mèlu. Ing endi njenengan nginep, aku ya bakal nginep ing kono. Bangsané Ibu bakal dadi bangsaku, lan Gusti Allahé Ibu ya dadi Gusti Allahku.+ 17  Ing endi njenengan mati, aku bakal mati, lan ing kono aku bakal dikubur. Bèn waé Yéhuwah mènèhi aku hukuman sing abot nèk nganti ana sing misahké aku karo Ibu, kecuali kematian.” 18  Wektu ngerti nèk Rut meksa mèlu dhèwèké, Naomi ora ngongkon Rut mulih manèh. 19  Wong loro kuwi neruské perjalanané nganti tekan Bètlehèm.+ Pas wis tekan Bètlehèm, wong-wong sak kutha dadi gègèr. Wong-wong wédok padha kandha, ”Kuwi kan Naomi, ta?” 20  Naomi njawab, ”Aja ngundang* aku Naomi.* Undangen aku Mara,* merga Sing Mahakuwasa wis nggawé uripku sengsara banget.*+ 21  Wektu aku lunga, aku ora kekurangan apa-apa, ning Yéhuwah nggawé aku bali tanpa nggawa apa-apa. Ngapa kowé ngundang* aku Naomi, padahal Yéhuwah wis nglawan aku, lan Sing Mahakuwasa wis nggawé aku cilaka?”+ 22  Kuwi kisahé Naomi sing bali saka dhaérah Moab+ karo mantuné, sing jenengé Rut, wong Moab. Wong loro kuwi tekan Bètlehèm pas panèn barli mulai.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”para hakim mastèkké keadilan ditindakké”.
Utawa ”padhang”.
Artiné ”Gusti Allahku Kuwi Raja”.
Artiné ”Wong sing Tak Sayangi”.
Mungkin saka kata Ibrani sing artiné ”saya ringkih; lara”.
Artiné ”Wong sing Saya Ringkih; Wong sing Mèh Mati”.
Lit.: ”roti”.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”panggonan istirahat”.
Lit.: ”Tangané Yéhuwah”.
Utawa ”nyeluk”.
Artiné ”Wong sing Tak Sayangi”.
Artiné ”Pait”.
Utawa ”pait banget”.
Utawa ”nyeluk”.