Para Hakim 6:1-40

  • Wong Midian nindhes Israèl (1-10)

  • Malaékat ngyakinké Hakim Gidéon (11-24)

  • Gidéon ngambrukké mézbahé Baal (25-32)

  • Gidéon éntuk roh suciné Gusti Allah (33-35)

  • Tandha nganggo wulu domba (36-40)

6  Ning, wong Israèl nindakké manèh apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah.+ Mula, Yéhuwah ora mbantu wong Israèl wektu ditindhes wong Midian pitung taun suwéné.+  Wong Midian nindhes wong Israèl.+ Merga wong Midian, wong Israèl nggawé panggonan kanggo ndhelik* ing gunung-gunung, guwa-guwa, lan panggonan liyané sing angèl diparani.+  Nèk wong Israèl nyebar benih, wong Midian, wong Amalèk,+ lan wong-wong saka Wétan+ bakal nyerang wong Israèl.  Wong-wong kuwi padha kémah bèn isa nyerang lan ngrusak hasil tanahé wong Israèl nganti tekan Gaza. Mula, wong Israèl babar blas ora nduwé panganan, domba, sapi, utawa keledai.+  Wong-wong kuwi akèhé kaya walang+ lan padha teka karo nggawa ternak lan téndha. Unta-untané ya akèh nganti ora isa diétung.+ Wong-wong kuwi teka arep ngremuk tanah Israèl.  Mula, wong Israèl dadi mlarat banget merga wong Midian. Wong Israèl njaluk tulung marang Yéhuwah.+  Wektu wong Israèl njaluk tulung marang Yéhuwah merga wong Midian,+  Yéhuwah ngutus nabi marani wong Israèl. Nabi kuwi kandha, ”Iki sing diomongké Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, ’Aku nggawa kowé metu saka Mesir lan saka panggonan wektu kowé dadi budhak.+  Aku wis nylametké kowé saka Mesir lan saka kabèh wong sing nindhes kowé. Aku ya ngusir mungsuh-mungsuhmu kuwi saka ngarepmu, lan tanahé Tak wènèhké kowé.+ 10  Kowé ya wis Tak kandhani, ”Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu.+ Kowé aja nyembah* allah-allahé wong Amori sing tanahé mbok enggoni.”+ Ning, kowé ora manut karo Aku.’”*+ 11  Terus, malaékaté Yéhuwah teka+ lan lungguh ing ngisoré wit gedhé ing Ofra duwèké Yoas wong Abi-èzèr.+ Anaké lanang yaiku Gidéon+ lagi nggebug-nggebugké gandum ing panggonan meres anggur bèn ora konangan wong Midian. 12  Malaékaté Yéhuwah nemoni Gidéon lan kandha, ”Yéhuwah ndhukung kowé.+ Kowé pejuang sing hébat.” 13  Gidéon kandha, ”Aku njaluk ngapura. Nèk Yéhuwah pancèn ndhukung aku lan bangsaku, ngapa kok aku lan bangsaku ngalami iki?+ Nènèk moyangku mbiyèn crita,+ ’Yéhuwah sing nggawa awaké dhéwé metu saka Mesir,’+ ning saiki endi tumindaké sing luar biasa kuwi? Saiki Yéhuwah wis ninggalké bangsa iki+ lan nggawé bangsa iki ditindhes wong Midian.” 14  Yéhuwah* ndelok Gidéon lan kandha, ”Mangkata lan gunakna kabèh kekuwatanmu kanggo nylametké wong Israèl saka wong Midian,+ merga Aku sing ngutus kowé.” 15  Terus Gidéon njawab, ”Yéhuwah, aku njaluk ngapura, mosok aku isa nylametké Israèl? Ing antarané kabèh keluarga ing suku Manasyé, keluargaku kuwi ora penting. Ing keluargané bapakku, aku sing paling ora penting.” 16  Ning Yéhuwah kandha, ”Kowé bakal ngalahké wong Midian kaya mung nglawan wong siji merga Aku ndhukung kowé.”+ 17  Gidéon njawab, ”Nèk aku pancèn nyenengké Njenengan, wènèhana aku tandha sing nduduhké nèk pancèn Njenengan sing ngomong karo aku. 18  Tulung aja lunga saka kéné. Aku arep nyiapké panganan lan nggawa kuwi kanggo Njenengan.”+ Dhèwèké njawab, ”Aku bakal tetep ing kéné nganti kowé bali.” 19  Terus, Gidéon lunga lan nyiapké kambing enom. Gidéon ya nggawé roti tanpa ragi saka tepung+ sak éfa. Daging mau didèlèhké ing kranjang lan kalduné dilebokké panci. Kuwi kabèh digawa metu lan disiapké ing ngisor wit gedhé. 20  Malaékaté Gusti Allah sing bener kandha, ”Jupuken lan dèlèhna daging lan roti tanpa ragi kuwi ing watu gedhé ing kana, terus esokna kalduné ing ndhuwuré.” Gidéon nindakké kuwi. 21  Bar kuwi, malaékaté Yéhuwah ngethungké tongkaté, terus daging lan roti tanpa ragi mau didemèk nganggo pucuk tongkaté. Ana geni metu saka watu kuwi sing nyamber lan ngobong daging lan roti mau nganti entèk.+ Terus, malaékaté Yéhuwah mau ngilang saka ngarepé Gidéon. 22  Bar kuwi, Gidéon sadhar nèk sing teka mau pancèn malaékaté Yéhuwah.+ Gidéon langsung kandha, ”Adhuh, Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. Aku wis ndelok langsung malaékaté Yéhuwah.”+ 23  Ning Yéhuwah kandha, ”Tenang waé.* Aja wedi,+ kowé ora bakal mati.” 24  Terus, Gidéon mbangun mézbah ing kono kanggo Yéhuwah. Mézbah kuwi disebut Yéhuwah-syalom*+ nganti saiki. Mézbah kuwi isih ana ing Ofra panggonané wong Abi-èzèr. 25  Bengi kuwi, Yéhuwah kandha marang Gidéon, ”Jupuken sapi lanang enom duwèké bapakmu, yaiku sapi lanang enom sing nomer loro sing umuré pitung taun. Ambrukna mézbahé Baal duwèké bapakmu lan hancurna cagak suci* sing ana ing cedhaké.+ 26  Bar kuwi, bangunen mézbah kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu ing ndhuwuré bèntèng iki nganggo watu-watu sing disusun. Terus jupuken sapi lanang enom mau, lan wènèhna dadi persembahan bakaran ing ndhuwuré kayu-kayu saka cagak suci* sing wis mbok hancurké.” 27  Mula, Gidéon lan sepuluh pembantuné nindakké kabèh préntahé Yéhuwah mau. Tapi, merga wedi karo keluargané bapaké lan wong-wong ing kutha, Gidéon nindakké kuwi ora pas awan, ning pas bengi. 28  Sésuk ésuké, pas padha tangi, penduduk kutha kuwi ndelok mézbahé Baal wis ambruk. Cagak suci* sing ana ing cedhak mézbah Baal kuwi ya wis hancur, lan ana sapi lanang enom sing wis dipersembahké ing mézbah sing digawé. 29  Penduduk kutha kuwi padha takon, ”Sapa sing nindakké iki?” Bar diselidiki, wong-wong kuwi kandha, ”Gidéon anaké Yoas sing nindakké iki.” 30  Penduduk kutha kuwi kandha marang Yoas, ”Gawanen anakmu metu. Dhèwèké arep tak patèni. Dhèwèké wis ngambrukké mézbah Baal lan ngremuk cagak suci* sing ana ing cedhaké.” 31  Terus, Yoas+ njawab para penentangé, ”Ngapa kok kowé mbéla Baal? Ngapa kok kowé nylametké Baal? Sapa waé sing mbéla Baal kudu dipatèni ésuk iki.+ Nèk Baal kuwi allah, ya bèn mbéla dhèwèké dhéwé+ merga mézbahé diambrukké.” 32  Dina kuwi, Yoas mènèhi Gidéon jeneng Yérubaal.* Yoas kandha, ”Bèn Baal mbéla dhèwèké dhéwé merga mézbahé diambrukké.” 33  Kabèh pasukan Midian,+ Amalèk,+ lan wong-wong saka Wétan padha ngumpul.+ Kabèh pasukan kuwi nyabrang* menyang Lembah Yizréèl lan kémah ing kono. 34  Bar kuwi, Gidéon éntuk roh suciné Yéhuwah. Gidéon+ nyebul trompèt.*+ Wong Abi-èzèr+ padha nggabung ngetutké Gidéon. 35  Gidéon ngirim utusan marang kabèh wong Manasyé liyané, lan wong-wong kuwi padha nggabung ngetutké Gidéon. Gidéon ya ngirim utusan menyang Asyèr, Zébulon, lan Naftali. Wong-wong kuwi padha teka nemoni Gidéon. 36  Terus, Gidéon kandha marang Gusti Allah sing bener, ”Nèk Njenengan pancèn arep nylametké Israèl liwat aku kaya janjiné Njenengan,+ 37  wènèhana aku tandha. Aku bakal ndèlèhké wulu domba ing panggonan kanggo nggiles biji-bijian.* Nèk wulu iki teles kena embun, ning tanah ing sekitaré kuwi garing, aku bakal ngerti nèk Njenengan pancèn arep nylametké Israèl liwat aku kaya janjiné Njenengan.” 38  Ya ngono kuwi sing kelakon. Sésuk ésuké, wektu Gidéon tangi, dhèwèké meres wulu kuwi lan hasilé ana banyu sing akèhé sak mangkok gedhé. 39  Ning, Gidéon kandha manèh karo Gusti Allah sing bener, ”Tulung, aja nesu karo aku. Ana manèh sing arep tak jaluk. Tulung wènèhana aku tandha siji manèh nganggo wulu domba kuwi. Saiki, tulung gawénen tanah ing sekitaré wulu kuwi teles kena embun, ning wulu kuwi tetep garing.” 40  Bengi kuwi, Gusti Allah nindakké kuwi. Mung wulu mau sing garing, ning tanah ing sekitaré teles kena embun.

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”gudhang bawah tanah”.
Lit.: ”ora ngrungokké swara-Ku”.
Lit.: ”aja wedi karo”.
Maksudé, malaékaté Yéhuwah.
Lit.: ”Tentrem ana ing kowé”.
Artiné ”Yéhuwah Kuwi Katentreman”.
Artiné ”Bèn Baal Nggawé Pembélaan Hukum”.
Utawa ”nyabrang kali”.
Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.