Job 39:1-30

 • Mga sapat nagapakita nga ang tawo kulang sa ihibalo (1-30)

  • Kanding nga talunon kag usa (1-4)

  • Ang asno nga ilahas (5-8)

  • Ang toro nga baka nga talunon (9-12)

  • Ang ostrits (13-18)

  • Ang kabayo (19-25)

  • Ang falcon kag ang agila (26-30)

39  “Nahibaluan mo bala kon san-o mabata ang mga kanding nga talunon?+ Nakita mo bala ang pagbata sang usa?+   Naisip mo bala ang binulan sang ila pagbusong? Nahibaluan mo bala kon san-o sila mabata?   Nagaluko sila kon nagabata sila,Kag matapos na ang ila pagpasakit.   Ang ila mga tinday nagabaskog kag nagadaku sa wayang;Nagalakat sila kag wala na nagabalik.   Sin-o ang nagbuhi sa asno nga ilahas,+Kag sin-o ang naghubad sang higot sang asno nga ilahas?   Ginhimo ko ang desyerto nga iya ilistaranKag ang maasin nga duta nga iya puluy-an.   Nagapalayo sila sa magahod nga siudad;Indi nila mabatian ang mga singgit sang manugmanso.   Nagapangita sila sing halalbon sa kabakuluranKag sang tanan nga sahi sang tanom.   Magaalagad bala sa imo ang toro nga baka nga talunon?+ Magapaligad bala sia sang gab-i sa imo toril?* 10  Mahigtan mo bala ang toro nga talunon kag magamit sa paghimo sing idas sa imo uma,Ukon mapaarado* mo bala sia sa uma? 11  Masaligan mo bala sia bangod makusog siaKag pabay-an mo bala sia nga himuon ang imo ulubrahon? 12  Masaligan mo bala sia nga tipunon ang imo patubas,*Kag dalhon ini sa imo linasan? 13  Makapaykapay sang ostrits ang iya pakpak,Apang may kuyos bala sia kag bulbol kaangay sang dugwak?+ 14  Kay ginabilin niya sa duta ang iya mga itlog,Kag ginapainit-initan ini sa yab-ok. 15  Wala sia nagakabalaka nga basi matapakan iniUkon basi matasak sang ilahas nga sapat. 16  Ginatratar niya ang iya mga piso nga daw indi iya;+Wala sia nagakabalaka nga mangin wala sing pulos ang iya kinabudlayan. 17  Kay ang Dios nagdingot sa iya* sang kaalam,Kag wala sia ginhatagan sing paghangop. 18  Apang kon ikapaykapay niya ang iya mga pakpak kag magdalagan,Ginakadlawan niya ang kabayo kag ang nagasakay sa sini. 19  Ikaw bala ang nagahatag sing kusog sa kabayo?+ Mapanaptan mo bala sing bungaybungay ang iya liog? 20  Mapalukso mo bala sia kaangay sang apan? Makahaladlok ang iya pagpusnga.+ 21  Nagapangahig sia sa duta kag nagaserbe sing mabaskog;+Nagadalagan sia pakadto sa inaway.*+ 22  Wala sia sing kahadlok.+ Wala sia nagaisol sa espada. 23  Nagalinagatik ang suludlan sang baslay sa kilid niya,Nagabadlak ang mga bangkaw. 24  Bangod sa kakunyag, nagahuyab sia sa pagdalagan,*Indi sia mapadulog* sang tunog sang budyong. 25  Kon magtunog ang budyong, nagahirihiri sia sa kakunyag! Bisan malayo mapanimahuan niya ang inawayKag mabatian niya ang singgit sa inaway sang mga pangulo.+ 26  Tungod bala sa imo kaalam nga nagalupad sing matimbuok ang pispis nga falcon,Kag nagaluyong sia sa hangin nga habagat? 27  Ukon tungod bala sa imo sugo nga ang agila nagalupad paibabaw+Kag nagahimo sing pugad sa mataas nga lugar,+ 28  Kag nagapaligad sing gab-i sa pil-as,Kag nagaistar sa dalagku nga igang?* 29  Halin didto nagapangita sia sang iya dalagiton;+Nagatulok sia sa malayo. 30  Ang iya boto nagasupsop sang dugo;Kag kon diin may bangkay didto man sia.”+

Footnote

Ukon “pasungan.”
Ukon “mapakaras.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “nagpahanabo nga malipat sia.”
Sa literal, “Nagagua sia agod sugataon ang hinganiban.”
Sa literal, “ginahalunhon niya ang duta.”
Ukon mahimo, “Wala sia nagapati.”
Sa literal, “sa ngipon sang igang.”