Job 1:1-22

  • Integridad kag manggad ni Job (1-5)

  • Motibo ginkuwestyon ni Satanas (6-12)

  • Nadula ang manggad kag kabataan ni Job (13-19)

  • Si Job wala nagbasol sa Dios (20-22)

1  May isa ka tawo sadto sa Uz nga ang ngalan Job.*+ Matarong sia kag may integridad nga tawo.*+ Nagakahadlok sia sa Dios kag nagalikaw sa malain.+  May pito sia ka anak nga lalaki kag tatlo ka anak nga babayi.  Ang iya kasapatan 7,000 ka karnero, 3,000 ka kamelyo, 1,000 ka baka,* kag 500 ka asno.* Madamo man sia sing alagad. Kag sia ang pinakamanggaranon nga tawo sa Sidlangan.  Ang iya mga anak nga lalaki nagabulosbulos sa paghiwat sing sinalusalo sa ila tagsa ka balay sa gintalana nga adlaw.* Ginaagda nila ang ila tatlo ka utod nga babayi sa pagkaon kag sa pag-inom upod sa ila.  Pagkatapos sang sunodsunod nga mga sinalusalo, nagapadala si Job sing mensahe sa iya mga anak nga magpaninlo sila sang ila kaugalingon. Dayon, aga pa sia nagabangon kag nagadulot sing mga halad nga sinunog+ para sa kada isa sa ila. Kay nagahunahuna sia: “Basi nakasala ang akon mga anak kag nakapasipala sa Dios sa ila tagipusuon.” Amo ini pirme ang ginahimo ni Job.+  Nag-abot ang adlaw nga ang mga anak sang matuod nga Dios*+ nagtipon sa atubangan ni Jehova,+ kag nag-abot man si Satanas+ upod sa ila.+  Ginpamangkot ni Jehova si Satanas: “Diin ka naghalin?” Nagsabat si Satanas kay Jehova: “Naglibotlibot ako sa duta kag nagpanilag sa sini.”+  Kag ginpamangkot sia liwat ni Jehova: “Nakita mo bala ang* akon alagad nga si Job? Wala sing kaangay sa iya sa duta. Matarong sia kag may integridad nga tawo.*+ Nagakahadlok sia sa Dios kag nagalikaw sa malain.”  Gani, nagsabat sia kay Jehova: “Nahadlok bala si Job sa Dios sa wala sing rason?+ 10  Indi bala nga ginaamligan mo sia+ kag ang iya panimalay kag ang tanan nga yara sa iya? Ginpakamaayo mo ang iya mga binuhatan,+ kag ginpadamo ang iya kasapatan sa duta. 11  Apang untaya ang imo kamot kag kuhaa ang tanan nga yara sa iya, kag pat-od gid nga sikwayon ka niya.” 12  Gani si Jehova nagsiling: “Ginatugyan ko sa imo kamot* ang tanan nga yara sa iya. Apang indi lang sia paghaliti!” Gani naghalin si Satanas sa presensia* ni Jehova.+ 13  Sang adlaw nga ang iya mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagakaon kag nagainom sing alak sa balay sang ila panganay nga utod nga lalaki,+ 14  may mensahero nga nag-abot kay Job, kag nagsiling sa iya: “Nagaarado ang mga baka kag nagahalab sa unhan nila ang mga asno 15  sang nagsalakay ang mga Sabeanhon kag ginpanguha ini, kag ginpamatay nila paagi sa espada ang mga alagad. Ako gid lang ang nakapalagyo agod magsugid sa imo.” 16  Samtang nagahambal pa sia, nag-abot ang isa pa kag nagsiling: “Ang kalayo sang Dios* nahulog halin sa langit kag nagsunog sa mga karnero kag sa mga alagad kag nag-upos sa ila! Ako gid lang ang nakapalagyo agod magsugid sa imo.” 17  Samtang nagahambal pa sia, nag-abot ang isa pa kag nagsiling: “Ang tatlo ka guban sang mga Caldeanhon+ nagsalakay sa mga kamelyo kag ginpanguha ini, kag ginpamatay nila paagi sa espada ang mga alagad. Ako gid lang ang nakapalagyo agod magsugid sa imo.” 18  Samtang nagahambal pa sia, nag-abot pa gid ang isa kag nagsiling: “Nagakinaon kag nagainom sing alak ang imo mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi sa balay sang ila panganay nga utod nga lalaki. 19  Hinali lang nga nag-abot ang mamadlos nga hangin halin sa kamingawan, kag ginhuyop sini ang apat ka pamusod sang balay, amo nga narumpagan sini ang mga pamatan-on kag napatay sila. Ako gid lang ang nakapalagyo agod magsugid sa imo.” 20  Tungod sini, nagtindog si Job kag gingisi ang iya panapton kag gin-utdan ang iya buhok sa ulo; dayon naghapa sia sa duta kag nagyaub 21  kag nagsiling: “Hubo ako nga naggua sa tiyan sang akon iloy,Kag hubo ako nga magabalik.+ Si Jehova ang naghatag,+ kag si Jehova ang nagkuha. Padayon nga dayawon ang ngalan ni Jehova.” 22  Sa pihak sang tanan nga natabo sa iya, wala makasala si Job ukon magbasol sa Dios.*

Footnote

Ukon “Wala sia sing kasawayan kag matarong nga tawo.”
Mahimo nagakahulugan, “Puntariya sang Pagpamatok.”
Sa literal, “500 ka paris nga baka.”
Sa literal, “asno nga babayi.”
Ukon “sa balay sang kada isa sa iya turno.”
Hebreo nga ekspresyon nga nagapatuhoy sa mga anghel nga mga anak sang Dios.
Sa literal, “Ginpahamtang mo bala ang imo tagipusuon sa.”
Ukon “Wala sia sing kasawayan kag matarong nga tawo.”
Ukon “Yara sa imo kontrol.”
Sa literal, “nawong.”
Ukon mahimo, “Ang kilat.”
Ukon “magpatungod sang indi nagakaigo sa Dios.”