Job 14:1-22

 • Sugpon sang sabat ni Job (1-22)

  • Kabuhi malip-ot kag magamo (1)

  • “Bisan ang kahoy may paglaum” (7)

  • “Taguon mo ako sa Lulubngan” (13)

  • “Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa bala sia liwat?” (14)

  • Dios ginahandum iya binuhatan (15)

14  “Ang tawo nga ginbun-ag sang babayi,Malip-ot ang kabuhi+ kag puno sing kagamo.*+   Kaangay sia sang bulak nga nagbuskad kag nalaya;*+Kaangay sia sang landong nga naglabay kag nadula.+   Gintuon mo ang imo panulok sa iya,Kag gindala mo sia* sa hukmanan kag ginsumbong.+   Sin-o ang matawo nga matinlo halin sa isa nga indi matinlo?+ Wala sing bisan isa!   Kon ang iya mga adlaw nadesisyunan na,Ang kadamuon sang iya mga bulan yara sa imo;Nagbutang ka sang latid sa iya agod indi sia maglabang.+   Kuhaa ang imo panulok sa iya agod makapahuway sia,Tubtob matapos ang iya adlaw, kaangay sang mamumugon.+   Kay bisan ang kahoy may paglaum. Bisan tapson, magatubo ini liwat,Kag manalingsing gihapon.   Bisan pa ang gamot sini magagulangKag ang tuod sini mapatay sa duta,   Magapanalingsing ini kon matubigan;Kag magapananga kaangay sang bag-o nga tanom. 10  Apang ang tawo mapatay kag madulaan sing kusog;Kon mapatay sia, diin na sia?+ 11  Ang tubig sa dagat nagabuhin,Kag ang suba nagahubas kag nagamala. 12  Ang tawo nagakapatay man kag wala na nagabangon.+ Samtang may langit indi sila makabugtaw,Ukon makamata sa ila katulugon.+ 13  Taguon mo ako sa Lulubngan,*+Taguon mo ako tubtob madula ang imo kaakig,Dumdumon mo ako sa imo gintalana nga tion!+ 14  Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa bala sia liwat?+ Magahulat ako sa gintalana nga tion para sa akon,Tubtob mag-abot ang akon kahilwayan.+ 15  Magapanawag ka, kag magasabat ako.+ Ginahandum* mo gid nga makita ang imo binuhatan. 16  Apang karon, ginabantayan mo ang akon mga tikang;Ang sala ko lang ang imo nakita. 17  Ginsulod mo sa puyopuyo ang akon paglapas kag ginselyuhan,Kag ginkulahan mo ang akon sala. 18  Subong nga ang bukid nagakatiphagKag ang bato nagakahulog halin sa nahamtangan sini, 19  Subong nga ginapudpod sang tubig ang mga batoKag ginaab-ab sini ang duta,Sa amo ginguba mo ang paglaum sang mamalatyon nga tawo. 20  Ginadaug mo sia tubtob mapatay sia;+Ginabag-o mo ang iya nawong, kag ginapataliwan sia. 21  Ginapadunggan man ang iya mga anak ukon wala;Indi sia makahibalo sini.+ 22  Makabatyag lamang sia sing kasakit;Kag magapangalisod lamang sia* samtang buhi sia.”

Footnote

Ukon “puno sing kabalaka.”
Ukon mahimo, “kag gin-utod.”
Sa literal, “ako.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Ginakalangkagan.”
Ukon “ang iya kalag.”