Job 20:1-29

  • Ikaduha nga pulong ni Zofar (1-29)

    • Nagbatyag nga gin-insulto ni Job (2, 3)

    • Ginpagua nga malaut si Job (5)

    • Nalipay kuno sa sala si Job (12, 13)

20  Nagsabat si Zofar+ nga Naamanhon:   “Sabton ko ikaw kay natublag akoKag indi mapahamtang.   Nainsulto ako sa akon nabatian nga pagsabdong;Kag ang akon paghangop* nagpahulag sa akon nga magsabat.   Pat-od nga nahibaluan mo na ini,Kay sugod pa ini sang gintuga ang tawo* sa duta,+   Nga ang kalipay sang malauton wala nagadugayKag ang kasadya sang tawo nga wala sing Dios* umalagi lamang.+   Bisan pa ang iya pagpabugal nagalab-ot sa langitKag ang iya pagpahambog sa mga panganod,   Madula sia sing dayon kaangay sang iya higko;Ang mga nakakilala sa iya magapamangkot, ‘Diin na sia?’   Malimtan sia kaangay sang damgo, kag indi na nila sia makita;Madula sia kaangay sang palanan-awon sa kagab-ihon.   Indi na sia makita liwat,Kag wala na sia sa iya anay ginaistaran.+ 10  Ang iya mga anak magapakiluoy sa mga imol,Kag iuli niya ang bilidhon nga mga butang nga ginkuha niya sa iban.+ 11  Mabakod pa ang iya mga tul-an kaangay sang lamharon,Apang magahigda ini* upod sa iya sa yab-ok. 12  Bisan pa ang kalainan daw kaangay sang matam-is nga pagkaon sa iya baba,Bisan pa taguon niya ini sa idalom sang iya dila, 13  Bisan pa nanamitan sia kag indi niya luyag nga iluad iniBisan pa ginaum-om lang niya ini sa iya baba, 14  Ang iya pagkaon magaaslom sa iya tiyan;Mangin kaangay ini sang dalit* sang kobra sa sulod niya. 15  Gintulon niya ang manggad, apang isuka niya ini;Ipaluad ini sang Dios sa iya. 16  Suyupon niya ang dalit sang kobra;Ang bangkil* sang man-ug magapatay sa iya. 17  Indi na niya makita ang mga sapaSang dugos kag gatas. 18  Iuli niya ang iya pinangabudlayan kag indi niya ini mapuslan;*Indi sia makapaayaw sa iya kinitaan.+ 19  Kay ginpigos niya kag ginpatumbayaan ang mga imol;Gin-agaw niya ang balay nga indi iya. 20  Apang wala sia sing kalinungan;Ang iya manggad indi makaluwas sa iya. 21  Wala na sing nabilin nga mahimo niya lamunon;Gani indi magdugay ang iya kabuganaan. 22  Bisan madamo na ang iya manggad, magakabalaka gihapon sia;Magaabot sa iya ang tuman nga kalalat-an. 23  Samtang ginabusog niya ang iya tiyanMagadabdab ang kaakig sang Dios* sa iya,Magatupa ini nga daw ulan tubtob sa iya tinai. 24  Kon makapalagyo sia sa hinganiban nga salsalon,Matuhog sia sang saway nga pana. 25  Gabuton niya ang naglapos nga baslay sa iya likod,Ang nagabadlak nga baslay sa iya apdo,Kag makabatyag sia sing kakugmat.+ 26  Ang kadulom nagahulat sa iya manggad;Sunugon sia sang kalayo nga indi tawo ang nagpasiga;Ang kalalat-an nagahulat sa mga nabilin sa iya tolda. 27  Ibuyagyag sang langit ang iya sala;Kag magatindog ang duta batok sa iya. 28  Anuron sang baha ang iya balay;Mangin masulog ini sa adlaw sang kaakig sang Dios.* 29  Amo ini ang bahin sang malauton halin sa Dios,Ang iya palanublion nga ginsiling sang Dios.”

Footnote

Sa literal, “ang espiritu halin sa akon paghangop.”
Ukon “ang katawhan; si Adan.”
Ukon “sang apostata.”
Ang iya kapagsik.
Ukon “apdo.”
Sa literal, “dila.”
Sa literal, “kag indi niya paglamunon.”
Sa literal, “niya.”
Sa literal, “niya.”