Job 21:1-34

  • Nagsabat si Job (1-34)

    • ‘Ngaa nagauswag ang mga malauton?’ (7-13)

    • Ginbuyagyag ang iya “mga manuglugpay” (27-34)

21  Nagsabat si Job:   “Pamatii ninyo sing maayo ang akon ihambal;Agod mapalipay man ninyo ako.   Pamatii bala ninyo anay ako;Kon makatapos na ako, mahimo na ninyo ako yagutaon.+   Sa tawo bala ako nagareklamo? Kon amo sina, indi bala dapat nga matak-an ako?*   Tuluka ninyo ako kag matingala gid kamo;Tabunan ninyo ang inyo baba sang inyo kamot.   Ginatublag ako kon madumduman ko ini,Kag nagapalangurog ang bug-os ko nga lawas.   Ngaa ang mga malauton padayon nga nagakabuhi,+Ngaa nagatigulang sila kag nagamanggaranon?*+   Makita pa nila ang pagdaku sang ila mga anak,Kag ang pagdamo sang ila kaliwat.   Malinong ang ila puluy-an kag wala sila sing kahadlok,+Kag wala sila ginasilutan sang Dios. 10  Wala sing nauyang nga semilya sa ila mga toro;Ang ila mga baka nagapamata kag wala ginahar-asan. 11  Nagadinalagan ang ila kabataan kaangay sang panong,Kag nagasinaot sila. 12  Nagaamba sila sa tokar sang tamburin kag arpaKag nagasinadya sila sa tunog sang plawta.+ 13  Nagakabuhi sila sing malipayon,Kag nagapanaug sa Lulubngan* nga wala sing pag-antos.* 14  Nagasiling sila sa matuod nga Dios, ‘Pabay-i kami! Indi namon luyag nga mahibaluan ang imo mga dalanon.+ 15  Sin-o gid bala ang Labing Gamhanan nga alagaron namon sia?+ Ano ang mapulos namon kon magpalapit kami sa iya?’+ 16  Apang nakahibalo ako nga wala sa ila kamot ang ila kahamungayaan.+ Wala ako sing labot sa ginahunahuna* sang mga malauton.+ 17  Makapila na bala nga napalong ang suga sang mga malauton?+ Makapila na bala nga naabtan sila sing kalalat-an? Makapila na bala nga ginlaglag sila sang Dios tungod sang iya kaakig? 18  Nangin kaangay na bala sila sang dagami nga ginalupad sang hanginKag sang upa nga ginapalid sang mabaskog nga hangin? 19  Ang silot sa isa ka tawo itigana sang Dios sa iya mga anak. Apang kabay nga silutan sia sang Dios agod mahibaluan niya ini.+ 20  Kabay nga makita niya ang iya kalaglagan,Kag kabay nga imnon niya ang kaakig sang Labing Gamhanan.+ 21  Magakabalaka pa bala sia sa iya mga anak kon patay na siaKon ang kadamuon sang iya binulan ginpalip-ot?*+ 22  May makatudlo bala sang ihibalo sa Dios,*+Kon Sia ang isa nga nagahukom bisan sa pinakadungganon?+ 23  May tawo nga mapatay samtang mapagros pa+Sa tion nga matawhay sia kag wala sing ginakabalak-an,+ 24  Samtang matambok pa ang iya mga paaKag mabakod pa ang iya mga tul-an.* 25  May mapatay man nga puno sing kalisdanan,*Kag wala makatilaw sing maayo nga mga butang. 26  Magkaupod sila nga magahigda sa yab-ok,+Kag matabunan sang mga ulod.+ 27  Nahibaluan ko ang imo ginahunahunaKag ang imo ginapadihot batok sa akon.*+ 28  Kay nagasiling ka, ‘Diin na ang balay sang dungganon,Kag diin na ang tolda nga ginaistaran sang mga malauton?’+ 29  Ginpamangkot mo bala ang mga nagalakbay? Gin-usisa mo bala sing maayo ang ila sabat,* 30  Nga sa adlaw sang kalalat-an ang malauton indi mahalitanKag maluwas sa adlaw sang kaakig sang Dios? 31  Sin-o bala ang magasukna sa iya tuhoy sa iya dalanon,Kag sin-o bala ang magasilot sa iya bangod sang iya ginhimo? 32  Kon dalhon na sia sa lulubngan,May magabantay sa iya didto. 33  Maluyagan niya ang mga sul-ay sang nalupyakan,*+Kag magasunod sa iya ang tanan nga katawhan,*+Kaangay sang indi maisip nga nauna sa iya. 34  Gani ngaa ginahatagan ako sing wala pulos nga lugpay?+ Puno sing limbong ang imo mga sabat!”

Footnote

Sa literal, “ang akon espiritu.”
Ukon “nangin gamhanan.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sa malip-ot nga tion,” nga amo ang gulpi kag indi masakit nga kamatayon.
Ukon “laygay; pahito.”
Ukon “gin-utod sa duha.”
Ukon “makatudlo bala sang bisan ano sa Dios.”
Sa literal, “Kag ang utok sa iya tul-an basa pa.”
Ukon “nga mapait ang kalag.”
Ukon mahimo, “ginapadihot nga kapintas batok sa akon.”
Sa literal, “mga tanda.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Kag guyuron niya sunod sa iya ang tanan nga katawhan.”