Job 31:1-40

 • Job, ginpangapinan iya integridad (1-40)

  • ‘Nakigkatipan sa akon mga mata’ (1)

  • Nangabay nga timbangon (6)

  • Indi makihilahion (9-12)

  • Indi mahigugmaon sa kuarta (24, 25)

  • Wala nagasimba sa diosdios (26-28)

31  “Nakigkatipan ako sa akon mga mata.+ Gani paano ako makapakita sing indi nagakaigo nga igtalupangod sa isa ka dalaga?+   Ano ang akon mangin bahin halin sa Dios sa ibabaw,Ano ang akon mapanubli halin sa Labing Gamhanan sa kahitaasan?   Indi bala nga kalalat-an ang nagahulat sa malautonKag kalamidad sa nagahimo sing kalautan?+   Wala bala niya makita ang akon mga dalanon+Kag maisip ang tanan ko nga tikang?   Naglakat bala ako sa kabutigan?* Nagdalidali bala ako sa pagpangdaya?+   Timbangon ako sang Dios sa husto nga timbangan;+Dayon mahibaluan niya ang akon integridad.+   Kon ang akon mga tikang maglisa sa dalan+Ukon ang akon tagipusuon magsunod sa akon mga mata+Ukon namantsahan ang akon kamot,   Kaunon sang iban ang binhi nga isab-ug ko,+Kag gabuton ang akon gintanom.*   Kon maganyat ako sa iban nga babayi+Kag magahulat+ sa puertahan sang akon kaingod, 10  Ang akon asawa magagaling sang trigo sang iban nga lalakiKag iban nga lalaki ang magahulid sa iya.*+ 11  Kay makahuluya ina nga paggawi,Isa ka sala nga dapat silutan sang mga hukom.+ 12  Mangin kalayo ina nga magahalunhon kag magalaglag,*+Magaubos bisan sang mga gamot* sang tanan ko nga patubas. 13  Kon ginadingot ko ang katarungan sa akon ulipon nga lalaki ukon babayiKon may reklamo* sila batok sa akon, 14  Ano ang himuon ko kon suknaan ako sang* Dios? Ano ang isabat ko sa iya kon makighusay sia?+ 15  Indi bala ang Isa nga naghimo sa akon sa taguangkan amo man ang naghimo sa ila?+ Indi bala sia man ang Isa nga naghimo sa aton antes kita mabun-ag?*+ 16  Kon wala ko ginahatag ang pangabay sang mga imol+Ukon ginpasubo ko ang balo nga babayi;*+ 17  Kon ako lang ang nagakaonKag wala ko ini ginapaambit sa mga ilo;+ 18  (Kay halin sa akon pagkapamatan-on ginatamod ako sang ilo* nga daw amay,Kag halin sang bata pa ako* ginagiyahan ko ang mga balo nga babayi.*) 19  Kon may makita ako nga daw mapatay bangod sa katugnawUkon may makita ako nga imol nga wala sing panapton;+ 20  Kon wala sia* magpasalamat sa akon+Samtang nagapainit-init sia sa panapton nga human sa balahibo sang akon karnero; 21  Kon ginaumulan ko ang ilo+Sang nagapangayo sia sing bulig sa akon sa gawang;*+ 22  Ang akon butkon* mahulog halin sa akon abaga,Kag ang akon butkon mabali sa siko.* 23  Kay ginakahadlukan ko ang silot sang Dios,Kag indi ako makatindog sa atubangan sang iya kadungganan. 24  Kon magsalig ako sa bulawanUkon magsiling sa bulawan, ‘Ikaw ang akon kalig-unan!’+ 25  Kon nalipay ako bangod madamo ako sing manggad+Kag madamo ako sing ginapanag-iyahan;+ 26  Kon nakita ko ang pagsilak sang adlaw*Ukon ang paglakat sang matahom nga bulan;+ 27  Kag ang akon tagipusuon masulay sing tago,Kag ginahalukan ko ang akon kamot subong pagsimba sa ila;+ 28  Ina man sala nga dapat silutan sang mga hukom,Kay ginapanghiwala ko ang matuod nga Dios sa kahitaasan. 29  Nagkalipay bala ako sa kamatayon sang akon kaaway+Ukon nakunyag bangod sa malain nga natabo sa iya? 30  Wala ko gintugutan ang akon baba nga magpakasalaPaagi sa pagpangayo sang iya kabuhi* sa isa ka panumpa.+ 31  Indi bala nga ang mga tawo sa akon tolda nagsiling,‘Sin-o ang makapaatubang sa amon sang tawo nga wala mabusog sang iya pagkaon?’*+ 32  Wala sing estranghero* nga nagpaligad sing gab-i sa gua;+Ginbuksan ko ang akon puertahan sa mga nagalakbay. 33  Ginatago ko bala ang akon sala kaangay sang iban,+Paagi sa pagsulod sini sa bulsa sang akon bayo? 34  Nahadlok bala ako sa isiling sang mga tawo,Ukon nahangawa nga tamayon sang iban nga pamilya,Amo nga nagahipos lang ako kag nahadlok nga maggua? 35  Kon may magpamati lang kuntani sa akon!+ Pirmahan ko ang akon ginsiling.* Pasabta sa akon ang Labing Gamhanan!+ Kon may kasulatan lamang kuntani ang nagasumbong sa akon! 36  Pas-anon ko ini sa akon abaga,Kag ihigot ko ini sa akon ulo kaangay sang korona. 37  Sugiran ko sia sang tanan ko nga ginahimo;Daw sa prinsipe ako nga magpalapit sa iya. 38  Kon ang akon uma magsinggit batok sa akonKag ang mga idas sini maghibi; 39  Kon ginkaon ko ang bunga sini nga wala ko ginbayaran,+Ukon bangod sa akon nanghakroy ang mga tag-iya* sini;+ 40  Tubuan sang tunukon nga gamhon ang akon uma sa baylo sang trigoKag mabaho nga hilamon sa baylo sang sebada.” Natapos si Job sa paghambal.

Footnote

Ukon mahimo, “upod sa mga tawo sang kabutigan?”
Ukon “tuguti nga magabot ang akon kaliwatan.”
Sa literal, “tuguti ang iban nga lalaki nga magluhod sa ibabaw niya.”
Sa literal, “nga magakaon sa paglaglag.”
Ukon “Magagabot.”
Ukon “kaso.”
Sa literal, “kon magtindog ang.”
Sa literal, “sa aton sa taguangkan?”
Sa literal, “ginpadulom ang mata sang balo nga babayi.”
Sa literal, “niya.”
Sa literal, “sia.”
Sa literal, “halin sa taguangkan sang akon iloy.”
Sa literal, “ang iya balikawang.”
Ukon mahimo, “Sang nakita ko nga may bulig sa akon sa gawang sang siudad.”
Ukon “luwagluwag.”
Ukon “sa ginaangtan sini; halin sa naibabaw nga tul-an sini.”
Sa literal, “kapawa.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “karne.”
Ukon “dumuluong.”
Ukon “Yari ang akon pirma.”
Ukon “ang kalag sang mga tag-iya.”