Job 33:1-33

  • Elihu, ginsabdong si Job (1-33)

    • Gawad nakita (24)

    • Magabalik sa pagkapamatan-on (25)

33  “Karon Job, palihug pamatii ang akon ihambal;Pamatii sing maayo ang tanan ko nga isiling.   Dapat ko itikab ang akon baba;Dapat maghambal ang akon dila.*   Ang akon isiling magapakita nga matarong ang akon tagipusuon,+Kag ihambal ko ang akon nahibaluan.   Gintuga ako sang balaan nga espiritu sang Dios,+Kag ang ginhawa sang Labing Gamhanan naghatag sa akon sing kabuhi.+   Sabta ako kon masarangan mo;Ipresentar ang imo pangatarungan sa atubangan ko; maghanda ka.   Kaangay ako sa imo sa mata sang matuod nga Dios;Ginhimo man ako halin sa daga.+   Gani indi ka dapat mahadlok sa akon,Kag indi mangin pabug-at sa imo ang akon isiling.   Nabatian ko ang imo ginsiling,Huo, pirme ko ini mabatian,   ‘Putli ako kag wala sing sala;+Matinlo ako, kag wala sing sayop.+ 10  Apang nangita ang Dios sing rason agod pamatukan ako;Ginkabig niya ako nga kaaway.+ 11  Ginabutang niya ang akon mga tiil sa pandog;*Ginabantayan niya ang tanan ko nga ginalaktan.’+ 12  Indi husto ang imo ginhambal, gani sabton ko ikaw: Ang Dios labaw gid sangsa mamalatyon nga tawo.+ 13  Ngaa nagareklamo ka batok sa Iya?+ Bangod bala kay wala ka niya ginasabat?+ 14  Kay indi lang makaisa nga nagahambal ang Dios,Apang wala sing nagapamati, 15  Paagi sa damgo, sa palanan-awon sa kagab-ihon,+Samtang mahamuok ang katulugon sang mga tawoSamtang nagatulog sila sa ila hiligdaan. 16  Sa amo nga tion, ginabuksan niya ang ila dulunggan+Kag ginabutang* ang iya instruksion, 17  Agod mag-untat ang tawo sa paghimo sing malain+Kag agod ang tawo indi na magpabugal.+ 18  Ginalikaw sang Dios ang iya kalag* sa buho,*+Kag ang iya kabuhi sa espada.* 19  Ang tawo ginatadlong paagi sa kasakit sa iya hiligdaanKag sa dalayon nga pagpalanakit sang iya mga tul-an, 20  Gani nasum-uran gid sia* sa tinapay,Kag indi sia* magkaon bisan sang manamit nga pagkaon.+ 21  Nagniwang sia,Kag nagguluwa* ang iya tul-an. 22  Ang iya kalag* nagapalapit sa buho;*Ang iya kabuhi sa mga nagadala sang kamatayon. 23  Kon may mensahero* nga ipadala sa iya,Isa ka humalambal nga halin sa 1,000Nga magsugid sa iya kon paano mangin matarong, 24  Dayon ang Dios mahamuot sa iya kag magasiling,‘Indi pagtuguti nga manaug sia sa buho!*+ May nakita ako nga gawad para sa iya!+ 25  Ang iya unod mangin linghod* pa sangsa pamatan-on;+Magabalik sia sa mga adlaw sang kapagsik sang iya pagkapamatan-on.’+ 26  Magapakiluoy sia sa Dios,+ nga amo ang magabaton sa iya,Kag magahugyaw kay ginkahamut-an sia,Kag ipasag-uli Niya sa tawo ang Iya pagkamatarong. 27  Ina nga tawo magasiling* sa mga tawo,‘Nakasala ako+ kag ginpatiko ko ang matarong,Apang wala ko mabaton ang nagakaigo sa akon.* 28  Wala niya gintugutan nga ang akon kalag* manaug sa buho,*+Kag padayon ako nga magakabuhi.’ 29  Huo, ginahimo ini sang Dios sa tawoSing makaduha, sing makatlo, 30  Agod pabalikon sia* halin sa buho,*Agod masanagan sia sang kapawa sang kabuhi.+ 31  Job, pamatii ako sing maayo! Maghipos ka kay mahambal ako. 32  Kon may isiling ka, sabta ako. Maghambal ka, kay luyag ko mahibaluan kon husto ka. 33  Kon wala ka sing isiling, magpamati ka sa akon;Maghipos ka, kag tudluan ko ikaw sang kaalam.”

Footnote

Sa literal, “ang akon dila lakip ang akon alingagngag.”
Ang dumaan nga instrumento sa paghunong kag pagsilot.
Sa literal, “ginabutangan sing selyo.”
Ukon “kabuhi.”
Ukon “lulubngan.”
Ukon “hinganiban (baslay).”
Ukon “ang iya kalag.”
Sa literal, “ang iya kabuhi.”
Ukon “nagabulukol.”
Ukon “kabuhi.”
Ukon “lulubngan.”
Ukon “anghel.”
Ukon “lulubngan.”
Ukon “mas mapagros.”
Sa literal, “magaamba.”
Ukon mahimo, “Kag wala ako makaginansia sa sini.”
Ukon “kabuhi.”
Ukon “lulubngan.”
Ukon “ang iya kalag.”
Ukon “lulubngan.”