Job 34:1-37

  • Ginbindikar ni Elihu ang hustisya sang Dios (1-37)

    • Nagsiling si Job nga wala sia ginpakitaan sing hustisya (5)

    • Ang matuod nga Dios indi gid maghimo sing malaut (10)

    • Si Job kulang sing kaalam (35)

34  Gani nagpadayon sa paghambal si Elihu:   “Pamatii ninyo ako, kamo nga mga maalamon;Kag madamo sing nahibaluan.   Kay ginapamatian sang dulunggan ang mga tinagaSubong nga ginatilawan sang dila* ang pagkaon.   Usisaon naton kon ano ang husto;Mamat-od kita kon ano ang maayo.   Kay si Job nagsiling, ‘Husto ako,+Apang wala ako ginhatagan sang Dios sing hustisya.+   Magabutig bala ako agod indi ako pagsilutan? Ang akon pilas indi mapaayo, bisan wala ako sing sala.’+   Sin-o ang kaangay kay Job,Nga nagainom sang pagyaguta nga daw kaangay sang tubig?   Nagaupod sia sa mga makasasalaKag sa mga malauton.+   Kay nagsiling sia, ‘Ang tawo wala sing makuhaSa pagpahamuot sa Dios.’+ 10  Gani, pamatii ninyo ako kamo nga mga may paghangop:* Imposible nga ang matuod nga Dios maghimo sing malaut,+Nga ang Labing Gamhanan maghimo sing sayop!+ 11  Kay ginapadyaan niya ang tawo suno sa iya binuhatan+Kag ginatugutan nga maagihan niya ang epekto sang iya ginhimo. 12  Kay ang Dios wala gid nagahimo sing malain;+Ang Labing Gamhanan wala nagapatiko sang katarungan.+ 13  Sin-o ang nagsugo sa Dios nga dumalahan ang duta,Kag sin-o ang nagtangdo sa iya nga atipanon ang bug-os nga kalibutan?* 14  Kon ituon niya ang iya igtalupangod* sa ila,Kon tipunon niya sa iya ang ila espiritu kag ginhawa,+ 15  Ang tanan nga tawo* mapatay sing tingob,Kag ang katawhan magabalik sa yab-ok.+ 16  Gani kon may paghangop kamo, pamatii ninyo ini;Pamatii sing maayo ang akon isiling. 17  Sarang bala makadumala ang nagadumot sang katarungan,Ukon tawgon mo bala nga malaut ang isa nga nagagahom sing matarong? 18  Makasiling ka bala sa hari, ‘Wala ka sing pulos,’Ukon sa mga dungganon, ‘Malauton ka’?+ 19  Wala Niya ginaapinan ang mga prinsipeKag wala niya ginapasulabi ang manggaranon sa imol,*+Kay sila tanan mga binuhatan Niya.+ 20  Mahimo sila mapatay sing hinali+ sa tungang-gab-i;+Nagakurog sila kag nagataliwan;Bisan ang mga gamhanan nagakapatay, apang indi paagi sa kamot sang tawo.+ 21  Ginatan-aw niya ang ginahimo sang tawo,+Kag makita Niya ang tanan niya nga tikang. 22  Wala sing kadudulman ukon pitipit nga kadulomNga mapanaguan ang mga nagahimo sing kahalitan.+ 23  Kay ang Dios wala magtalana sing tion sa kay bisan sin-o nga tawoAgod mag-atubang sa iya sa hukmanan. 24  Indi na kinahanglan nga magpangusisa pa siaAgod pahalinon ang mga nagagahom kag buslan sila.+ 25  Kay nahibaluan niya ang ila ginahimo;+Ginakuhaan niya sila sing gahom kag ginalaglag bisan sa kagab-ihon.+ 26  Ginasilutan niya sila sa ila kalautan,Sa lugar nga makita sang tanan,+ 27  Bangod nag-untat sila sa pagsunod sa iya+Kag wala nila gintalupangod ang iya mga dalanon;+ 28  Bangod sa ila nagpanawag ang mga imol sa iya,Gani ginpamatian niya ang pagpangayo sing bulig sang mga wala sing mahimo.+ 29  Kon maghipos ang Dios, sin-o ang makapakamalaut sa iya? Kon taguon niya ang iya nawong, sin-o ang makakita sa iya? Pareho lang ang resulta sa pungsod ukon sa tawo, 30  Agod indi maggahom ang tawo nga wala sing Dios,*+Ukon magbutang sing mga siod sa mga tawo. 31  Kay may magsiling bala sa Dios,‘Ginsilutan ako, bisan wala ako sing nahimo nga malain;+ 32  Ipakita sa akon ang akon sala;Kon nakasala gid man ako, indi ko na ini paghimuon liwat’? 33  Padyaan ka bala niya kon sikwayon mo ang iya desisyon? Ikaw ang dapat magpamat-od, indi ako. Gani, sugiri ako sang nahibaluan mo. 34  Ang mga tawo nga may paghangop* magasiling sa akon—Ang bisan sin-o nga maalamon nga nagapamati sa akon​— 35  ‘Si Job nagahambal nga wala sing kaalam,+Kag wala niya nahangpan ang iya ginasiling.’ 36  Tuguti nga tilawan si Job* tubtob sa masarangan niyaBangod ang iya mga sabat kaangay sang iya sang mga malauton! 37  Indi lang nga nakasala sia, kundi nagrebelde pa sia;+Sa atubangan naton ginyaguta niya ang matuod nga DiosKag madamo sia sing ginhambal batok sa iya!”+

Footnote

Sa literal, “alingagngag.”
Sa literal, “tagipusuon.”
Ukon “ang napuy-an nga duta.”
Sa literal, “tagipusuon.”
Sa literal, “unod.”
Ukon “ang dungganon sa kubos.”
Ukon “ang apostata.”
Sa literal, “tagipusuon.”
Ukon mahimo, “Amay ko, tuguti nga tilawan si Job.”