Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Job

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Integridad kag manggad ni Job (1-5)

  • Motibo ginkuwestyon ni Satanas (6-12)

  • Nadula ang manggad kag kabataan ni Job (13-19)

  • Si Job wala nagbasol sa Dios (20-22)

 • 2

  • Ginkuwestyon liwat ni Satanas ang motibo ni Job (1-5)

  • Gintugutan si Satanas nga halitan si Job (6-8)

  • Asawa ni Job: “Pakamalauta ang Dios kag mapatay!” (9, 10)

  • Tatlo ka abyan ni Job nag-abot (11-13)

 • 3

  • Ginpakamalaut ni Job ang adlaw nga natawo sia (1-26)

   • Namangkot ngaa nag-antos (20, 21)

 • 4

  • Nahauna nga pulong ni Elifaz (1-21)

   • Gintamay integridad ni Job (7, 8)

   • Ginsugid mensahe sang espiritu (12-17)

   • ‘Ang Dios wala sing pagsalig sa iya mga alagad’ (18)

 • 5

  • Si Elifaz nagpadayon (1-27)

   • ‘Ginadakop sang Dios ang maalam sa ila pagkamalalangon’ (13)

   • ‘Indi dapat pagsikwayon ni Job ang disiplina sang Dios’ (17)

 • 6

  • Nagsabat si Job (1-30)

   • Nangangkon sia nga husto sia (2-6)

   • Manuglugpay indi masaligan (15-18)

   • ‘Tampad nga pulong indi masakit!’ (25)

 • 7

  • Sugpon sang sabat ni Job (1-21)

   • Kabuhi may kabudlayan (1, 2)

   • “Ngaa ako ang ginapuntariya mo?” (20)

 • 8

  • Nahauna nga pulong ni Bildad (1-22)

   • Ginpagua nga nakasala ang mga anak ni Job (4)

   • ‘Ang Dios mamati kon matinlo ka’ (6)

   • Ginpagua nga si Job wala dios (13)

 • 9

  • Nagsabat si Job (1-35)

   • Ang tawo indi makabais sa Dios (2-4)

   • Indi matungkad ang mga hinimuan sang Dios (10)

   • Ang tawo indi makabato sa Dios (32)

 • 10

  • Sugpon sang sabat si Job (1-22)

   • ‘Ngaa ginasumbong mo ako?’ (2)

   • Ang Dios ginpatuhay sa tawo (4-12)

   • ‘Kuntani maumpawan man ako’ (20)

 • 11

  • Nahauna nga pulong ni Zofar (1-20)

   • Nagpasibangod kay Job (2, 3)

   • Nagsiling nga kalainan untatan (14)

 • 12

  • Nagsabat si Job (1-25)

   • “Indi ako kubos sa inyo” (3)

   • “Nangin kaladlawan ako” (4)

   • ‘Kaalam yara sa Dios’ (13)

   • Dios, labaw sa hukom kag hari (17, 18)

 • 13

  • Sugpon sang sabat ni Job (1-28)

   • ‘Mas luyag ko pa nga makighambal sa Dios’ (3)

   • ‘Kamo tanan wala sing pulos nga manugbulong’ (4)

   • “Nakahibalo ako nga husto ako” (18)

   • Namangkot sa Dios kon ngaa ginkabig sia nga kaaway (24)

 • 14

  • Sugpon sang sabat ni Job (1-22)

   • Kabuhi malip-ot kag magamo (1)

   • “Bisan ang kahoy may paglaum” (7)

   • “Taguon mo ako sa Lulubngan” (13)

   • “Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa bala sia liwat?” (14)

   • Dios ginahandum iya binuhatan (15)

 • 15

  • Ikaduha nga pulong ni Elifaz (1-35)

   • Si Job wala kuno kahadlok sa Dios (4)

   • Si Job gintawag nga makahas (7-9)

   • ‘Ang Dios wala sing pagsalig sa iya mga balaan’ (15)

   • ‘Ang nagaantos malauton’ (20-24)

 • 16

  • Nagsabat si Job (1-22)

   • “Kamo tanan masabad nga manuglugpay!” (2)

   • Nangangkon nga ginhimo sia nga iliguon sang Dios (12)

 • 17

  • Sugpon sang sabat ni Job (1-16)

   • ‘Ginalibutan sang manugyaguta’ (2)

   • ‘Ginhimo ako nga talamayon’ (6)

   • “Ang Lulubngan mangin akon ilistaran” (13)

 • 18

  • Ikaduha nga pulong ni Bildad (1-21)

   • Madangatan sang makasasala (5-20)

   • Ginpagua nga si Job wala makakilala sa Dios (21)

 • 19

  • Nagsabat si Job (1-29)

   • Ginsikway ang pagsabdong sang iya “mga abyan” (1-6)

   • Nagsiling nga gintalikdan sia (13-19)

   • “Buhi ang akon manunubos” (25)

 • 20

  • Ikaduha nga pulong ni Zofar (1-29)

   • Nagbatyag nga gin-insulto ni Job (2, 3)

   • Ginpagua nga malaut si Job (5)

   • Nalipay kuno sa sala si Job (12, 13)

 • 21

  • Nagsabat si Job (1-34)

   • ‘Ngaa nagauswag ang mga malauton?’ (7-13)

   • Ginbuyagyag ang iya “mga manuglugpay” (27-34)

 • 22

  • Ikatlo nga pulong ni Elifaz (1-30)

   • ‘Tawo, may pulos bala sa Dios?’ (2, 3)

   • Makagod kuno si Job kag may pinilian (6-9)

   • ‘Manumbalik sa Dios kag ipasag-uli ka’ (23)

 • 23

  • Nagsabat si Job (1-17)

   • Kaso luyag ipresentar sa Dios (1-7)

   • Nagsiling nga Dios indi makita (8, 9)

   • “Nagpadayon ako sa iya dalanon” (11)

 • 24

  • Sugpon sang sabat ni Job (1-25)

   • ‘Ngaa wala magtalana ang Dios sang tion sa paghukom?’ (1)

   • Gintugutan kuno sang Dios ang kalautan (12)

   • Luyag sang makasasala ang kadulom (13-17)

 • 25

  • Ikatlo nga pulong ni Bildad (1-6)

   • ‘Tawo, paano mangin wala sala?’ (4)

   • Ginpagua nga ang integridad sang tawo wala pulos (5, 6)

 • 26

  • Nagsabat si Job (1-14)

   • ‘Nabuligan mo ang wala kusog!’ (1-4)

   • ‘Duta ginbitay sa wala’ (7)

   • ‘Diutay lamang nga bahin sang Iya binuhatan’ (14)

 • 27

  • Determinado si Job nga huptan ang iya integridad  (1-23)

   • “Indi ko pag-isikway ang akon integridad!” (5)

   • Ang wala sing Dios wala paglaum (8)

   • “Ngaa nagahambal kamo sing wala pulos?” (12)

   • Ang malauton wala sing madangatan (13-23)

 • 28

  • Ginpatuhay manggad sa kaalam (1-28)

   • Panikasog sa pagmina (1-11)

   • Kaalam mahal sangsa perlas (18)

   • Ang kahadlok kay Jehova amo ang matuod nga kaalam (28)

 • 29

  • Gindumdom ang iya malipayon nga adlaw antes sang pagtilaw (1-25)

   • Ginatahod sa gawang (7-10)

   • Nagpakita sang katarungan (11-17)

   • Ginapamatian ang iya laygay (21-23)

 • 30

  • Ginlaragway ni Job ang iya bag-o nga kahimtangan (1-31)

   • Gintamay sang mga wala pulos (1-15)

   • Daw wala ginbuligan sang Dios (20, 21)

   • “Nag-itom ang akon panit” (30)

 • 31

  • Job, ginpangapinan iya integridad (1-40)

   • ‘Nakigkatipan sa akon mga mata’ (1)

   • Nangabay nga timbangon (6)

   • Indi makihilahion (9-12)

   • Indi mahigugmaon sa kuarta (24, 25)

   • Wala nagasimba sa diosdios (26-28)

 • 32

  • Pamatan-on nga Elihu naghambal (1-22)

   • Akig kay Job kag sa kaupdanan (2, 3)

   • Naghulat antes maghambal (6, 7)

   • Indi lang edad ang nagapaalam (9)

   • Si Elihu luyag maghambal (18-20)

 • 33

  • Elihu, ginsabdong si Job (1-33)

   • Gawad nakita (24)

   • Magabalik sa pagkapamatan-on (25)

 • 34

  • Ginbindikar ni Elihu ang hustisya sang Dios (1-37)

   • Nagsiling si Job nga wala sia ginpakitaan sing hustisya (5)

   • Ang matuod nga Dios indi gid maghimo sing malaut (10)

   • Si Job kulang sing kaalam (35)

 • 35

  • Ginpakita ni Elihu ang sayop nga pangatarungan ni Job (1-16)

   • Nagsiling si Job nga mas matarong sia sa Dios (2)

   • Ang Dios mataas gid, indi maapektuhan sang sala (5, 6)

   • Si Job dapat maghulat sa Dios (14)

 • 36

  • Ginpahayag ni Elihu ang pagkahalangdon sang Dios (1-33)

   • Ang matinumanon nagauswag; ang wala Dios ginasikway (11-13)

   • ‘Sin-o ang manunudlo nga kaangay sa Dios?’ (22)

   • Si Job dapat magdayaw sa Dios (24)

   • ‘Pagkagamhanan sang Dios labaw sa aton nahibaluan’ (26)

   • Dios, kontrolado ulan kag kilat (27-33)

 • 37

  • Ang gahom sang Dios makita sa kinaugali (1-24)

   • Mapauntat sang Dios ang hilikuton sang tawo (7)

   • ‘Pamalandungi ang mga binuhatan sang Dios’ (14)

   • Dios indi matungkad sang tawo (23)

   • Indi maghunahuna ang tawo nga maalam sia (24)

 • 38

  • Ginpakita ni Jehova ang pagkakubos sang tawo (1-41)

   • ‘Diin ka sang gintuga ang duta?’ (4-6)

   • Ang mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay (7)

   • Mga pamangkot sa kinaugali (8-32)

   • “Mga kasuguan sang kalangitan” (33)

 • 39

  • Mga sapat nagapakita nga ang tawo kulang sa ihibalo (1-30)

   • Kanding nga talunon kag usa (1-4)

   • Ang asno nga ilahas (5-8)

   • Ang toro nga baka nga talunon (9-12)

   • Ang ostrits (13-18)

   • Ang kabayo (19-25)

   • Ang falcon kag ang agila (26-30)

 • 40

  • Dugang nga pamangkot ni Jehova (1-24)

   • Nag-ako si Job nga wala sia sing mahambal (3-5)

   • ‘Duhaduhaan mo bala ang akon katarungan?’ (8)

   • Ginlaragway sang Dios ang kusog sang Behemot (15-24)

 • 41

  • Dios, ginlaragway ang Leviatan (1-34)

 • 42

  • Nagsabat si Job kay Jehova (1-6)

  • Ginpakamalaut tatlo ka kaupdanan (7-9)

  • Ginpasag-uli ni Jehova si Job (10-17)

   • Mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi ni Job (13-15)