Job 30:1-31

  • Ginlaragway ni Job ang iya bag-o nga kahimtangan (1-31)

    • Gintamay sang mga wala pulos (1-15)

    • Daw wala ginbuligan sang Dios (20, 21)

    • “Nag-itom ang akon panit” (30)

30  “Apang karon ginakadlawan lang ako+Sang mga mas bataon sa akon,Nga ang ila mga amay indi gani bagay nga paupdon koBisan sa mga ido nga nagabantay sa akon panong.   Ano ang pulos sang kusog sang ila mga kamot sa akon? Ang ila kapagsik nadula na.   Bangod sang kinawad-on kag gutom maniwang sila;Nagapangitkit sila sa kigas nga dutaNga naguba kag mamingaw na.   Nagapamuksi sila sang dahon sang maparat nga tanom;Kag nagakaon sang gamot sang kahoykahoy.   Ginatabog sila sang mga tawo;+Ginasinggitan sila nga daw mga kawatan.   Nagaistar sila sa kilid sang mga nalupyakan,*Sa mga buho sang duta kag sa mga gikab sang bato.   Nagaugayong sila sa mga kahoykahoyKag nagapinunsok sila sa idalom sang tunukon nga mga kahoykahoy.   Kay mga anak sila sang buangbuang kag sang wala makilal-i nga mga tawo,Gintabog* sila sa duta.   Apang karon ginayaguta nila ako bisan sa ila mga ambahanon;+Nangin talamayon* ako sa ila.+ 10  Ginakangil-aran nila ako kag ginapalayuan;+Wala sila natahap sa pagdupla sa akon nawong.+ 11  Kay ang akon hinganiban ginkuha* sang Dios kag ginpaubos ako,Ginhaboy nila ang pagpugong sa kaugalingon* sa akon atubangan. 12  Nagatindog sila sa akon tuo subong isa ka guban;Ginpadalagan nila akoKag ginbalabagan nila ang akon alagyan agod patyon ako. 13  Ginaguba nila ang akon mga alagyanGinadugangan nila ang akon pag-antos,+Kag wala sing nagapugong sa ila.* 14  Nag-agi sila sa naguba nga bahin sang pader;Nagdinaguso sila sa pagsalakay sa akon. 15  Hinali ako nga ginkugmat;Ang akon dungog daw ginpalid sang hangin,Ang akon kalig-unan nadula nga daw panganod. 16  Karon ang akon kabuhi* nagataliwan;+Wala sing untat ang akon pag-antos.+ 17  Kon gab-i, ang kasakit nagadulot sa akon mga tul-an;*+Wala nagauntat ang kasakit nga akon ginabatyag.+ 18  Tungod sa sobra nga puersa naukot ang akon bayo;*Kaangay sang kuelyo sang akon bayo, nagakuga ini sa akon. 19  Ginhaboy ako sang Dios sa lunang;Daw kaangay ako sang yab-ok kag abo. 20  Nangayo ako sing bulig, apang wala mo ako ginbuligan;+Nagtindog ako, apang gintulok mo lang ako. 21  Nangin mapintas ka sa akon;+Bug-os kusog mo ako nga ginsalakay. 22  Ginhakwat mo ako kag ginpapalid sa hangin;Dayon gin-itsa mo ako sa mabaskog nga unos.* 23  Kay nahibaluan ko nga dalhon mo ako sa kamatayon,Sa balay nga sa ulihi pagakadtuan sang tanan. 24  Apang wala sing magabunal sa nalisdan nga tawo*+Samtang nagapangayo sia sing bulig sa tion sang iya kapipit-an. 25  Indi bala nga naghibi ako tungod sa mga nalisdan?* Indi bala nga nagkasubo ako* tungod sa mga imol?+ 26  Bisan pa nagpaabot ako sang maayo, apang malain ang natabo;Nagpaabot ako sang kasanag, apang kadulom ang nag-abot. 27  Wala untat ang pagdaguok sang akon tiyan;Ginalisdan ako adlaw-adlaw. 28  Masinulub-on+ ako nga nagalakat; wala sing kasanag sang adlaw. Nagtindog ako sa katilingban kag nagpangayo sing bulig. 29  Nangin utod ako sang mga ido nga talunon*Kag nangin kaupod sang mga anak nga babayi sang ostrits.+ 30  Nag-itom ang akon panit kag nagkalaupak;+Nagpalanginit ang akon mga tul-an bangod sang init.* 31  Ginatokar ko ang akon arpa para lang sa paglalaw,Kag ang akon plawta para lang sa paghibi.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Ginpaantos.”
Sa literal, “hulubaton.”
Sa literal, “ang banting sang akon pana ginpahalog.”
Ukon “Ginhaboy nila ang busal.”
Ukon mahimo, “wala sing nagabulig sa ila.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “ginabarinahan ang akon mga tul-an.”
Ukon mahimo, “Ang akon sobra nga pag-antos nagpalaw-ay sa akon.”
Ukon mahimo, “gindugmok mo ako nga may mabaskog nga gahod.
Sa literal, “sa tumpok sang kagulub-an.”
Ukon “sa mga may mabudlay nga adlaw?”
Ukon “ang akon kalag.”
Sa Ingles, jackal.
Ukon mahimo, “hilanat.”