Job 2:1-13

  • Ginkuwestyon liwat ni Satanas ang motibo ni Job (1-5)

  • Gintugutan si Satanas nga halitan si Job (6-8)

  • Asawa ni Job: “Pakamalauta ang Dios kag mapatay!” (9, 10)

  • Tatlo ka abyan ni Job nag-abot (11-13)

2  Nag-abot naman ang adlaw nga ang mga anak sang matuod nga Dios*+ nagtipon sa atubangan ni Jehova,+ kag nag-abot man si Satanas upod sa ila agod mag-atubang kay Jehova.+  Ginpamangkot ni Jehova si Satanas: “Diin ka naghalin?” Nagsabat si Satanas kay Jehova: “Naglibotlibot ako sa duta kag nagpanilag sa sini.”+  Kag ginpamangkot sia liwat ni Jehova: “Nakita mo bala ang* akon alagad nga si Job? Wala sing kaangay sa iya sa duta. Matarong sia kag may integridad nga tawo.*+ Nagakahadlok sia sa Dios kag nagalikaw sa malain. Ginahuptan niya gihapon ang iya integridad+ bisan pa ginasugyot+ mo ako nga laglagon* sia sa wala sing kabangdanan.”  Apang nagsabat sia kay Jehova: “Panit sa panit. Ihatag sang tawo ang tanan nga yara sa iya tungod sa iya kabuhi.*  Apang untaya ang imo kamot kag haliti ang iya tul-an kag unod, kag pat-od gid nga sikwayon ka niya.”+  Dayon si Jehova nagsiling: “Ginatugyan ko sia sa imo kamot!* Apang indi pagkuhaa ang iya kabuhi!”*  Gani naghalin si Satanas sa presensia* ni Jehova kag ginhalitan niya si Job paagi sa mga hubag*+ nga nagtubo halin sa iya dapadapa tubtob sa iya alimpudwan.  Kag nagkuha si Job sang isa ka tipik sang buka nga kolon nga inugkalot, kag naglumpiga sia sa mga abo.+  Sang ulihi ang iya asawa nagsiling sa iya: “Ginahuptan mo pa bala gihapon ang imo integridad? Pakamalauta ang Dios kag mapatay!” 10  Apang nagsabat sia: “Nagahambal ka kaangay sang isa ka buangbuang nga babayi. Ang maayo lang bala ang batunon naton halin sa matuod nga Dios kag indi ang malain?”+ Sa pihak sang natabo sa iya, wala makasala si Job.+ 11  Si Job may tatlo ka abyan,* si Elifaz+ nga Temanhon, si Bildad+ nga Shuhanon,+ kag si Zofar+ nga Naamanhon. Nabalitaan nila ang tanan nga natabo kay Job, gani nagsugtanay sila nga magkadto kay Job agod unungan kag lugpayan sia. 12  Sang nalantawan nila sia sa malayo, wala nila sia makilala. Apang sang nakilala na nila sia, naghibi sila sing mabaskog, gingisi nila ang ila panapton kag nagsabwag sila sing yab-ok sa hangin kag sa ila ulo.+ 13  Dayon naglumpiga sila sa duta upod sa iya sa sulod sang pito ka adlaw kag pito ka gab-i. Wala sing bisan isa sa ila nga nagpakighambal sa iya, kay nakita nila nga daku gid ang iya pag-antos.+

Footnote

Hebreo nga ekspresyon nga nagapatuhoy sa mga anghel nga mga anak sang Dios.
Sa literal, “Ginpahamtang mo bala ang imo tagipusuon sa.”
Ukon “Wala sia sing kasawayan kag matarong nga tawo.”
Sa literal, “lamunon.”
Ukon “kalag.”
Ukon “Yara sia sa imo kontrol.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “nawong.”
Ukon “grabe nga uyapos.”
Ukon “kilala.”